PO-Raad

De PO-Raad is de sectororganisatie voor het primair onderwijs (PO). De vereniging behartigt de gemeenschappelijke belangen van de schoolbesturen. Hieronder valt ook onderwijshuisvesting. 

 

PO-raad.jpg

Waarom vindt de PO-Raad de Green Deal Scholen belangrijk? 
"Green Deal Scholen ondersteunt schoolbesturen bij het verduurzamen en gezonder maken van bestaande gebouwen. Hierbij kijken we ook naar de financiering. Omdat dit veelal in samenspraak met de gemeente moet gebeuren werkt de PO-Raad (ook namens de VO-Raad) in de Green Deal Scholen nauw samen met VNG en de overige partners. Daarnaast is de Green Deal Scholen een belangrijk instrument om de kwaliteit van de huisvesting verder te verbeteren. "

Wat is de missie van de PO-Raad binnen de Green Deal Scholen? 
"De missie van de PO-Raad binnen de Green Deal Scholen is kwalitatief goed onderwijs door bestaande gebouwen gezonder, onderhoudsvriendelijk en energieneutraal te krijgen."

"Bekwaam je in goed opdrachtgeverschap. Maak met de gemeente en de schoolbesturen samen een goed strategisch huisvestingsplan voor een periode van tenminste 10 jaar. Hierin maak je afspraken over nieuwbouw, renovatie , kwaliteit en duurzaamheid."

Wim Lengkeek werkt namens de PO-Raad aan de Green Deal Scholen.