Ruimte-OK

Ruimte-OK is er voor scholen, kinderopvangorganisaties en gemeenten. We delen praktische kennis over huisvesting en financiering, toetsen investeringsplannen en de daarop geboden (markt)oplossingen. Zo streven we naar betere kwaliteit van huisvesting en een gezonde exploitatie in onderwijs en kinderopvang. 

 

Logo_RuimteOK_juli_2017DEF.png

Waarom vindt Ruimte-OK de Green Deal Scholen belangrijk? 
"Wij zijn ervan overtuigd dat een gezond en goed gebouw een positief effect heeft op het gedrag, welbevinden en leerproces van de kinderen en leerkrachten die het dagelijks gebruiken. Goed onderwijs vraagt dus om kwalitatief goede gebouwen. De duurzaamheid van een gebouw beïnvloedt die kwaliteit positief. Daarom helpt Ruimte-OK graag mee aan de verduurzaming van het Nederlandse scholenbestand."

Wat is de missie van Ruimte-OK binnen de Green Deal Scholen? 
"Binnen de Green Deal Scholen is het onze missie om scholen en gemeenten te voorzien van praktische en toegankelijke kennis over verduurzaming, en ze te inspireren om er met ondersteuning van de juiste partners mee aan de slag te gaan."

"Goed onderwijs vraagt om kwalitatief goede gebouwen."

Marco van Zandwijk, Ine van Teeffelen, Martin van Osch & Inge Vervoordeldonk werken namens Ruimte-OK aan de Green Deal Scholen.