RVO.nl

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stimuleert ondernemers bij duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen. Met subsidies, het vinden van zakenpartners, kennis en het voldoen aan wet- en regelgeving. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken.


RVO1.png

 

Waarom vindt RVO.nl de Green Deal Scholen belangrijk? 
"
De Green Deal Scholen realiseert doelstellingen op het snijvlak van verbetering van binnenklimaat op scholen én energiebesparing en gebruik van duurzame energie. Dit gebeurt zoals vastgelegd in het 'SER - Energieakkoord voor duurzame groei'."

Wat is de missie van RVO.nl binnen de Green Deal Scholen? 
"RVO.nl heeft kennis en tools voor schoolbesturen en huisvestingsspecialisten. Hiermee kunnen we concrete stappen zetten in verbetering van het binnenklimaat, energiebesparing en passende financieringsconstructies. RVO.nl onderhoudt contacten op dit terrein met diverse marktpartijen."

"Combineer de aanpak om het binnenmilieu te verbeteren met een aanpak voor enegiebesparing. En maak expliciete afspraken met betrekking tot het onderhoud van installaties."

Irma Thijssen, Hans Scherpenzeel & Ellen Leussink werken namens RVO.nl aan de Green Deal Scholen.