Vereniging van Nederlandse Gemeenten

De VNG is dé belangenbehartiger van alle 393 Nederlandse gemeenten. Samen met alle gemeenten staat de VNG voor kracht en kwaliteit van het lokaal bestuur. De VNG is een dienstverlenende organisatie en biedt een platform voor opinievorming en vernieuwing

logo-VNG.jpg
 

 

Waarom vindt VNG de Green Deal Scholen belangrijk?
Energiebesparing bij schoolgebouwen levert een bijdrage aan de realisatie van het Energieakkoord waar de VNG zich aan heeft gecommitteerd. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid, van gemeenten en schoolbesturen, om te zorgen voor een gezonde werk- en studieomgeving voor leerlingen en personeel.

Wat is de missie van VNG binnen de Green Deal Scholen? 
Zoveel mogelijk schoolbesturen ondersteunen, activeren en stimuleren met kennis, ondersteuning en middelen in hun energiebesparende activiteiten.

"Ga vandaag aan de slag met wat niet tot morgen hoeft te wachten en ga vooral te rade bij andere gemeenten en schoolbesturen."

Wim Berns werkt namens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten aan de Green Deal Scholen.