VO-raad

De VO-raad is een vereniging van 334 schoolbesturen en ruim 600 scholen in het voortgezet onderwijs. Ons doel is om de onderwijskwaliteit te bevorderen en scholen te ondersteunen bij de ontwikkeling van onderwijs voor 1 miljoen leerlingen. Daarbij werken wij aan de speerpunten uit de VO-Investeringsagenda en –Professionaliseringsagenda en voeren we als werkgeversvereniging overleg over de arbeidsvoorwaarden van ruim 120.000 personeelsleden.

 

VORAAD_LOGO_Motto_RGB.jpg

Waarom vindt de VO-raad de Green Deal Scholen belangrijk? 
"De VO-raad vindt het belangrijk dat scholen ondersteund worden bij hun ambities om energiezuiniger te worden en de kwaliteit van hun binnenmilieu te verbeteren. De VO-raad vindt het ook belangrijk dat daar nu meer aandacht voor komt en actie op wordt ondernomen."

Wat is de missie van de VO-raad binnen de Green Deal Scholen? 
"De missie van de VO-raad is om erop toe te zien dat VO-scholen zich voldoende inzetten om energiebesparing en een beter binnenmilieu ook echt te bereiken."

"Acht doelen niet te snel onhaalbaar en streef niet alleen naar projecten die budgettair neutraal zijn.."

Nico van Zuylen werkt namens de VO-raad aan de Green Deal Scholen.