Aloysiusschool demonstreert het nut van zonnepanelen

De Aloysiusschool in Geesteren is een slecht geïsoleerd oud gebouw, dat eigenlijk zo snel mogelijk moet worden vervangen. Toch zijn er onlangs zonnepanelen en een windmolentje geïnstalleerd. Dat was een initiatief van Stichting Duurzaam Geesteren, die de dorpsbewoners wil inspireren om ook zonnepanelen aan te schaffen, zegt ict-coördinator Herman Huis in 't Veld. "Wij gebruiken de zonnepanelen vooral voor de bewustwording van de kinderen."

De school lift mee op de ideeën die enkele jaren geleden zijn uitgewerkt om het dorp te verduurzamen. Na een bewustwordingscampagne is er een enquête gehouden om de behoefte onder de bewoners te peilen. Maar de stiching Duurzaam Geesteren wilde ook graag iets laten zien. "Ze hebben ervoor gezorgd dat wij 25 zonnepanelen en een windmolentje op de school kregen. Zodat het dorp kan zien dat die panelen echt iets opleveren."

Voor de school zijn de panelen een mooie kans om in de lessen aandacht te besteden aan duurzaamheid en energiegebruik. Op een website en op een paneel in de school is de opbrengst van de panelen en de windmolen te bekijken. "Helaas is één van de bedrijven die dat zou regelen failliet gegaan, dus dat heeft vertraging opgelopen."

Aan de zonnepanelen is een project gekoppeld met de naam Mooi Schoon over afvalscheiding. "Al het afval werd in één grote container gegooid, dus dat was niet in orde. We hebben nu afvalbakken in de klassen om het afval te scheiden en dat wordt in samenwerking met vuilverwerker Rova in aparte containers verzameld. Dat project beperkt zich niet tot het schoolgebouw, want we gaan ook het zwerfvuil op de toegangswegen naar de school opruimen."

 • Type gebouw

  PO

 • Aantal leerlingen dat van de verduurzaming profiteert

  400

 • Actief betrokken

  Schoolbestuur
  Locatiedirecteur

 • Oorspronkelijk bouwjaar betrokken gebouwen

  Jaren 70

 • Jaar van de verduurzaming

  2016

 • Aantal m2 BVO

  2.300

 • Positief betrokken marktpartijen
 • Type maatregelen

  Energie opwekken
  Gedrag aanpassen

Zonnepanelen

Welke maatregel heeft u getroffen?
Op initiatief van de werkgroep Duurzaam Geesteren hebben wij hebben 25 zonnepanelen en een windmolentje op onze school gekregen.

Welke eenmalige kosten gingen hiermee gepaard en hoe heeft u deze gefinancierd?
De kosten die daarmee gepaard gingen zijn bijeengebracht door een aantal partijen: het Cogas Fonds van de gemeente Tubbergen, het Rabo projectenfonds en stichting Dorpsbelang Geesteren.

Wat zijn de effecten van de installatie van de zonnepanelen op het binnenklimaat, het energieverbruik en de exploitatielasten?
De zonnepanelen hebben geen enkel effect op het binneklimaat of het energieverbruik. Wij hebben een oud schoolgebouw, dat slecht is geïsoleerd. De energie van de zonnepanelen is een druppel op een gloeiende plaat.

Heeft u uw doel bereikt?
Ja, het doel is bereikt. Wij gaan de panelen vooral inzetten in duurzaamheidsprojecten in de lessen.

Welke partijen hebben een positieve bijdrage geleverd aan dit resultaat?
Duurzaam Geesteren
Enexis

Afvalscheiden

Welke maatregel heeft u getroffen?
In en rond de school wordt afvalscheidng geïntroduceerd. Daarvoor zijn in de klassen nieuwe afvalbakken geplaatst. Onze afvalverwerker heeft andere containers bij de school geplaatst.

Welke eenmalige kosten gingen hiermee gepaard en hoe heeft u deze gefinancierd?
De enige kosten die wij hebben moeten maken is de aanschaf van de nieuwe afvalbakken, zo'n € 1.000. Dat heeft de school zelf bekostigd.

Wat zijn de effecten van afvalscheiding op het binnenklimaat, het energieverbruik en de exploitatielasten?
Er zijn geen effecten.

Heeft u uw doel bereikt?
Ja, het doel is bereikt.

Welke partijen hebben een positieve bijdrage geleverd aan dit resultaat?
ROVA


Gerelateerde items

Gerelateerde onderwerpen