BekkTeam propageert duurzaam gedrag

De Bisschop Bekkersschool neemt al een aantal jaren deel aan de Energy Challenges. Met een slimme meter wordt het energieverbruik gemonitord en er wordt kritisch naar het gedrag gekeken. Dat levert flinke besparingen op. Die duurzame filosofie wordt nu ook naar buiten uitgedragen, zegt docent Rico Sloover. "Wij organiseren met ons 'BekkTeam' excursies naar duurzame initiatieven. Daar maken we met de kinderen een videoverslag van, het provincie jeugdjournaal."

In 2016 is het provincie jeugdjournaal, met bezoeken aan een windmolenpark en aan één van de duurzaamste scholen in de regio, in het provinciehuis gepresenteerd aan statenleden en gedeputeerden. Daarmee heeft de school de Energy Challenges in 2016 gewonnen. "Wij hebben de kinderen echt in aanraking gebracht met allerlei dingen die met duurzaamheid te maken hebben, en daar een videoverslag van gemaakt."

Het team van de Energy Challenges is nauw betrokken bij die activiteiten. Het team komt met suggesties voor leuke excursies, maar controleert ook of in de school zelf wel voldoende aan energiebesparing wordt gedaan. "Wij hebben met isolatie enkele warmtelekken verholpen. Maar ons gebouw is vrij oud en we zijn in afwachting van een combinatie van nieuwbouw en renovatie. Daarin wordt duurzaamheid - ook ideeën van de kinderen - nadrukkelijk meegenomen."

Tot het zover is concentreert de Bisschop Bekkersschool zich op gedragsverandering. Door middel van kaarten in de klas leren de kinderen hoe ze energiezuinig moeten omgaan met de computer, wanneer het licht uit moet, etc. Leerlinginspecteurs gaan de klassen langs en controleren of de regels goed worden nageleefd. Tijdens buurtacties, zoals een pannenkoekendag voor mensen uit de buurt, wordt aan ouders en omwonenden uitgelegd wat de school aan duurzaamheid doet. "Het leuke vind ik dat wij ons door een combinatie van heel veel kleine projecten sterk maken voor één groot doel."

 • Type gebouw

  Primair onderwijs

 • Aantal leerlingen dat van de verduurzaming profiteert

  235

 • Actief betrokken

  Schoolbestuur
  Locatiedirecteur
  Leerkrachten

 • Oorspronkelijk bouwjaar betrokken gebouwen

  1966

 • Jaar van de verduurzaming

  2011-2016

 • Aantal m2 BVO

  1670

 • Gebruikte hulpmiddelen

  PVE frisse scholen

 • Positief betrokken marktpartijen
 • Type maatregelen

  Isoleren
  Energie beheren
  Gedrag aanpassen

Slimme meter

Welke maatregel heeft u getroffen?
Onderdeel van deelname aan de Energy Challenges is dat er een slimme meter in de school is geplaatst. Door het energiegebruik te monitoren is een aantal energieverspillende apparaten ontdekt.

Welke eenmalige kosten gingen hiermee gepaard en hoe heeft u deze gefinancierd?
De slimme meter kost ongeveer € 150 per jaar. Dat heeft de school zelf bekostigd.

Wat zijn de effecten van de installatie van de slimme meter op het binnenklimaat, het energieverbruik en de exploitatielasten?
Energieverslindende apparaten zijn beter ingeregeld, waardoor er minder energie wordt verbruikt.

Heeft u uw doel bereikt?
Het doel is voorlopig bereikt. Het heeft weinig zin om ingrijpende maatregelen te nemen in ons oude schoolgebouw, want wij zijn in afwachting van een nieuwbouw/renovatie.

Welke partijen hebben een positieve bijdrage geleverd aan dit resultaat?
Energy Challenges

TOP
De slimme meter heeft gezorgd voor meer bewustzijn en een lager energieverbruik.

TIP
Let goed op met welk bedrijf je in zee gaat (als je kunt kiezen). Er is verschil in de wijze waarop de bedrijven de rapportages aanleveren.

Isolatie

Welke maatregel heeft u getroffen?
Uit een warmtescan bleek dat er een flink warmtelek zat. De oorzaak was een verzakking van het schoolplein. Die verzakking is verholpen en er is isolatie aangebracht.

Welke eenmalige kosten gingen hiermee gepaard en hoe heeft u deze gefinancierd?
De kosten daarvan waren beperkt en zijn door de school bekostigd.

Wat zijn de effecten van de installatie van de isolatie op het binnenklimaat, het energieverbruik en de exploitatielasten?
Er lekt minder warmte weg. Dat heeft een positief effect op het energieverbruik.

Heeft u uw doel bereikt?
Ja, het doel is bereikt.

Welke partijen hebben een positieve bijdrage geleverd aan dit resultaat?
Energy Challenges


Gerelateerde items