Lodijke heeft beter gebouw door integrale aanpak

Brede School Lodijke heeft het gebouw geschikt gemaakt voor eigentijds en kindgericht onderwijs, met als uitgangspunt de ontwikkeling van de mogelijkheden van alle leerlingen. Tijdens de verbouwing zijn tevens comfort verhogende en duurzame maatregelen genomen, zoals een energiedak met 480 zonnepanelen. De verbouwing is financieel mogelijk door alle onderhoudswerkzaamheden voor de komende tien jaar naar voren te halen en de werkzaamheden in één keer uit te voeren. Jaap van der Wal, verantwoordelijk voor de gebouwen van het bestuur, Lowys Porquin: "Nu zijn we weer 10-15 jaar klaar met die school. Daarna is hij 40 jaar oud. Wij denken het gebouw dan helemaal duurzaam te kunnen renoveren naar nul-op-de-meter."

De verbouwing van Lodijke is het tastbare resultaat van het beleid van Lowys Porquin om alle schoolgebouwen te verduurzamen. De stichting heeft daar onlangs de Groene Pluim voor ontvangen, een erkenning van VNO-NCW en de provincie Noord-Brabant voor duurzame koplopers. Naast het tochtdicht maken van het gebouw en verbeteren van de akoestiek zijn LED-verlichting en zonnepanelen de meest in het oog springende maatregelen. De panelen leveren drie keer zoveel energie als de school zelf gebruikt. De overtollige stroom wordt teruggeleverd aan het net. Als de panelen zichzelf na zes jaar hebben terugverdiend is dat een leuke spaarpot.

Gepersonaliseerd leren

Naast de drive om te verduurzamen was onderwijsvernieuwing de belangrijkste reden voor de verbouwing. Directeur Rinus Davidse: "Wij zijn bezig om over te stappen naar kindgericht onderwijs, waarbij coöperatief, samenwerkend leren een structurele plek inneemt. Het gebouw, de leeromgeving, moet dit proces faciliteren.  Door muren tussen klaslokalen te doorbreken wordt het proces van samenwerken gestimuleerd. Of je nu wel of niet met gepersonaliseerd leren werkt; groepswerk is een belangrijke manier om zowel om te gaan met verschillen als gebruik te maken van verschillen. Bij gepersonaliseerd onderwijs kunnen leerlingen dus, afhankelijk van hun ontwikkeling, lessen in lagere of hogere groepen volgen. Iedere leerling kan dus zijn eigen weg gaan en per 'vak' aansluiten bij een groep van zijn niveau."

Traditionele schoolgebouwen, waar elke klas een afgesloten geheel is, faciliteren die mogelijkheden tot samenwerking onvoldoende. Bij Lodijke zijn daarom muren doorgebroken om de lokalen met elkaar en met een centraal leerplein te verbinden. Ook zijn er enkele kleinere ruimtes en stilteplekken gecreëerd. "Het was een hele operatie met veel breekwerk, er zijn tonnen aan afval afgevoerd. Maar het resultaat is prachtig. Er is geschilderd in fraaie kleurstellingen, de akoestiek is verbeterd, er is meer licht en extra kastruimte. We zijn als team heel trots op het resultaat."

 • Type gebouw

  IKC

 • Aantal leerlingen dat van de verduurzaming profiteert

  662

 • Actief betrokken

  Schoolbestuur
  Locatiedirecteur
  Facilitair medewerker
  Leerkrachten

 • Oorspronkelijk bouwjaar betrokken gebouwen

  1991

 • Jaar van de verduurzaming

  2018

 • Aantal m2 BVO

  4608

 • Gebruikte hulpmiddelen

  Kwaliteitskader huisvesting

 • Positief betrokken marktpartijen
 • Type maatregelen

  verlichten
  ventileren
  isoleren
  energie beheren
  energie opwekken
  gebouw aanpassen

Integrale aanpak

Welke maatregel heeft u getroffen?
Tijdens de verbouwing zijn functionele, comfort verhogende en duurzame maatregelen genomen. Door de werkzaamheden te combineren wordt veel bespaard op kosten en tijd. Jaap van der Wal: "Deze verbouwing is met het onderwijsteam en de aannemer heel goed voorbereid. Daar hebben we twee jaar voor uitgetrokken. Daardoor kan er heel efficiënt en snel worden gewerkt. Deze verbouwing vond plaats in de zomervakantie van 2018 en heeft slechts vijf weken geduurd."

Welke eenmalige kosten gingen hiermee gepaard en hoe heeft u deze gefinancierd?
De verbouwing heeft in totaal € 8,5 ton gekost (excl. BTW). Lowys Porquin heeft geïnvesteerd in zonnepanelen en LED-verlichting. De overige werkzaamheden zijn bekostigd doordat het bestuur de onderhoudsvergoedingen voor de komende tien jaar heeft voorgeschoten. De aanpak van het interieur is betaald uit de eigen reserves van de school.

Wat zijn de effecten van de verbouwing op het binnenklimaat, het energieverbruik en de exploitatielasten?
Het binnenklimaat is verbeterd en het elektrisch energieverbruik is met name door de LED-verlichting gedaald. Daardoor komen ook de exploitatiekosten een stuk lager uit.

Heeft u uw doel bereikt?
Binnen de mogelijkheden is het maximale resultaat behaald.

Welke partijen hebben een positieve bijdrage geleverd aan dit resultaat?
Meerbouw Rotterdam

Binnenklimaat

Welke maatregel heeft u getroffen?
In de meeste lokalen zijn de mogelijkheden om de lucht door middel van dwarsventilatie te verversen verbeterd. Op de tweede etage zorgen airco's ervoor dat de temperatuur 's zomers niet te hoog wordt. Jaap van der Wal: "Met deze maatregelen wordt het binnenklimaat aanzienlijk verbeterd, maar je mag dat niet relateren aan de Frisse Scholen norm. Dat komt vooral door de temperatuur. Voor nu vinden we dat acceptabel, zeker in vergelijking met sommige andere scholen."

Welke eenmalige kosten gingen hiermee gepaard en hoe heeft u deze gefinancierd?
Zie  de opmerking bij tabblad Integrale Aanpak.

Wat zijn de effecten van de aanpassingen op het binnenklimaat, het energieverbruik en de exploitatielasten?
De luchtkwaliteit is verbeterd en de temperatuur is beter in de hand te houden. Airco's zijn echter niet duurzaam en verbruiken veel energie (die door de zonnepanelen wordt geleverd). Voor nu is dit de best haalbare oplossing.

Heeft u uw doel bereikt?
Ja

Welke partijen hebben een positieve bijdrage geleverd aan dit resultaat?
Meerbouw Rotterdam

TIP
Kijk naar de mogelijkheden en doe datgene wat zinvol is. Bouw dus niet standaard overal nieuwe ventilatiesystemen in, want die kosten een vermogen. Meestal is er wel een andere oplossing te organiseren, zoals hier dwarsventilatie.

Zonnepanelen

Welke maatregel heeft u getroffen?
Het enorme dak van de school is eerst geïsoleerd en daarna vol gelegd met 480 zonnepanelen. De panelen wekken 120.000 kWh op, drie keer zoveel als de school zelf gebruikt. Het overschot aan energie wordt terug geleverd aan het net. Dat is heel interessant omdat gebruik kon worden gemaakt van de SDE-plus subsidie. Dat is een andere regeling dan de salderingsregeling die op termijn wordt vervangen door een andere regeling.  Bij SDE-plus krijgt de school 15 jaar lang voor elke kWh die terug geleverd wordt aan het net 17,4 eurocent. Er wordt jaarlijks naar schatting 70.000 kWh terug geleverd en de school krijgt daar ruim € 12.000,-- voor.

Welke eenmalige kosten gingen hiermee gepaard en hoe heeft u deze gefinancierd?
Zie de opmerking bij tabblad Integrale Aanpak.

Wat zijn de effecten van de zonnepanelen op de exploitatielasten?
De zonnepanelen compenseren het volledige elektrische energieverbruik van de school en zorgen daarnaast voor € 12.000,-- aan extra inkomsten voor het terug leveren van energie aan het net. De panelen worden in zes jaar terugverdiend.

Heeft u uw doel bereikt?
Ja

Welke partijen hebben een positieve bijdrage geleverd aan dit resultaat?
Loyalty Solar


Impressie praktijkervaring

Gerelateerde items