CBS De Sluis

Een grootschalige verbouwing en verduurzaming heeft de oude jaren 70 school CBS De Sluis opnieuw op de kaart gezet. Het gebouw was qua routing verwarrend, de ventilatie was slecht, er was te weinig licht en het energieverbruik was te hoog. Directeur Jelmer de Wal is net na de oplevering blij met het resultaat. "We hebben een zuinig gebouw met energielabel A. We laten het gebouw nu op allerlei fronten door deskundigen een jaar lang monitoren. Zodat de installaties straks nog beter samenwerken."

De rerenoveerde school is een kleurrijke oase van licht. Naast een nieuwe grote flexibele gemeenschappelijke ruimte zijn er leerhoeken en concentratieplekken gemaakt. De ventilatie en verlichting is op Frisse scholen niveau B gebracht en de thermische schil is geoptimaliseerd (dakisolatie, HR++ glas, gevelisolatie). Toepassing van o.a. heatpipes en zonnepanelen helpen bij het besparen van energie.

Het bouwtraject is onderdeel van een pilot van de gemeente Zeist, die haar vastgoed wil verduurzamen. De gemeente heeft €900.000 bijgedragen aan de €1,5 mln kostende operatie. Het schoolbestuur heeft de rest bekostigd. Op advies van de architect is naast HR++-glas ook gevelisolatie toegepast ter hoogte van de boeiboorden. "Bij de boeidelen ontstond veel tocht tussen het dak en boven de buitenkozijnen. Ook deze isolatie levert veel op en was relatief eenvoudig te realiseren, dus dat advies hebben we van harte opgevolgd."

Alle maatregelen dragen bij aan het comfort en een laag energieverbruik. De Wal denkt dat er nog een beter resultaat mogelijk is. Hij wil weten welk effect elke isolatiemaatregel heeft op het energieverbruik, of de co2-waarde bijdraagt aan een beter binnenklimaat en wat de invloed is van de balansventilatie op het energieverbruik. "Het gebouw moet nog intelligenter worden. Misschien is er wel een gebouwbeheersysteem nodig. Die samenhang hadden we al in het begin van het traject mee kunnen nemen. Niet dat het nu fout is gegaan, maar wellicht hadden we het al aan de voorkant kunnen finetunen. Data-analyse van gebouwen gebeurt nog niet zoveel."

 • Type gebouw

  Primair onderwijs

 • Aantal leerlingen dat van de verduurzaming profiteert

  440

 • Actief betrokken

  Directeur

  Schoolbestuur

 • Oorspronkelijk bouwjaar betrokken gebouwen

  1974

 • Jaar van de verduurzaming

  2014

 • Aantal m2 BVO

  2.500

 • Positief betrokken marktpartijen
 • Type maatregelen

  Isoleren

  Energieverbruik verlagen

  Zonnepanelen

Gevel isoleren

Welke maatregel heeft u getroffen?
Gevel geïsoleerd.

Welke eenmalige kosten gingen hiermee gepaard en hoe heeft u deze gefinancierd?
De kosten maken deel uit van het project

Wat zijn de effecten van de installatie van de isolatie op het binnenklimaat, het energieverbruik en de exploitatielasten?
Het gebouw is net opgeleverd, dus concrete resultaten zijn er nog niet. Je mag aannemen dat het een stuk comfortabeler is in het gebouw en dat het energieverbruik is gedaald.

Heeft u uw doel bereikt?
Het doel van de totale verduurzamingsoperatie is bereikt, al willen wij alle maatregelen in het gebouw nog gaan finetunen. We laten externe deskundigen het gebouw een jaar lang op allerlei fronten monitoren en proberen vervolgens om de verschillende installaties nog beter te laten samenwerken.

Welke partijen hebben een positieve bijdrage geleverd aan dit resultaat?
Gemeente Zeist
Kuiper van Tuinen Architecten

TOP
Het hele project is goed verlopen. We hebben nu een gebouw met energielabel A.

TIP
Denk bij isolatie ook aan de gevel. Onze school is laagbouw, waar de boeien vaak de oorzaak zijn van tocht. Gevelisolatie is relatief eenvoudig aan te brengen en levert een forse bijdrage aan de te behalen energiebesparing. Dit was een tip van de architect, die wij hebben opgevolgd.

Heatpipes op het dak

Welke maatregel heeft u getroffen?
Als warmwatervoorziening voor de douches maken wij gebruik van heatpipes op het dak. Heatpipes zijn met vloeistof gevulde buizen, die als ze door de zon worden verwarmd warm water produceren. De capaciteit is voldoende om in de volledige warmwaterbehoefte te voorzien.

Welke eenmalige kosten gingen hiermee gepaard en hoe heeft u deze gefinancierd?
De kosten (€ 2.500 excl. BTW) maken deel uit van het totale project.

Wat zijn de effecten van de installatie van de heatpipes op het binnenklimaat, het energieverbruik en de exploitatielasten?
Wij gebruiken geen energie meer voor het warm water dat gebruikt wordt om te douchen. De energiekosten gaan daardoor omlaag.

Heeft u uw doel bereikt?
Ja, het doel is bereikt.

Zonnepanelen

Welke maatregel heeft u getroffen?
Aan het eind van het renovatietraject zijn 200 zonnepanelen op het dak geplaatst.

Welke eenmalige kosten gingen hiermee gepaard en hoe heeft u deze gefinancierd?
€ 70.000

Wat zijn de effecten van de installatie van de zonnepanelen op het binnenklimaat, het energieverbruik en de exploitatielasten?
De opbrengst van de zonnepanelen is voldoende om alle elektrische apparatuur in de school te laten functioneren. De school is dus elektrisch energieneutraal.

Heeft u uw doel bereikt?
Ja, het doel is bereikt.

Welke partijen hebben een positieve bijdrage geleverd aan dit resultaat?
Zontech

TOP
Er is in een enorm hoog tempo gewerkt. De 200 zonnepanelen zijn in vijf dagen geplaatst en werkend opgeleverd.


Impressie praktijkervaring

Gerelateerde items

Praktijkvoorbeelden