Clusius College Alkmaar gezond en duurzaam

Als groen-school hecht het Clusius College veel waarde aan een gezonde leer- en werkomgeving en aan duurzaamheid. Een WKO, energiedak, zonnepanelen, geavanceerde ventilatie en energiezuinige verlichting beperken het energieverbruik. Maar we doen veel meer, zegt facilitair coördinator Rob Bekema. "Met een sedum dak, plantenwanden en een waterbron maken we de verbinding naar groen onderwijs en duurzaamheid."

Het gerenoveerde en deels nieuwe schoolgebouw vervangt vier oude gebouwen. Het grote lichte atrium is het hart van het gebouw, met daaromheen de praktijkruimten. De dierenopleidingen hebben een nieuw onderkomen, met instructie- en praktijkruimten en dierenverblijven. Dat gebouw heeft 120 zonnepanelen en er is een bron geslagen. "Wij hebben 12 paarden en allerlei andere dieren. Die drinken best veel water. We hebben ook veel tuinen die beregend moeten worden. Daar gebruiken we geen leidingwater voor, maar water uit onze eigen bron."

Om het energieverbruik zo laag mogelijk te houden is er voor state-of-the-art-oplossingen gekozen. Ondanks het enorme glasoppervlak is het gebouw uitstekend geïsoleerd. Het overvloedig binnenvallende daglicht wordt aangevuld met energiezuinige verlichting, die alleen brandt als er iemand aanwezig is. Verwarming en koeling gebeurt met warmte-koude-opslag (WKO) in combinatie met een energiedak. Bij het Clusius College ging de onderaannemer die de WKO zou aanleggen failliet. Daardoor functioneert de WKO pas twee jaar na de opening helemaal goed. "Zoek goed uit met welke partijen je in zee gaat. Check vooraf referenties, ga op bezoek bij organisaties die al zo'n installatie hebben en vraag hoe dat is verlopen. Dat is belangrijk, want als je daar een misser in maakt ben je echt de klos."

Bekema is tevreden over de prestaties het gebouw. Er zijn materialen gekozen die lang meegaan, het interieur heeft een frisse uitstraling en het binnenklimaat voldoet aan alle eisen. "Het is echt een prettig gebouw. Vooral in de zomer merk je door de luchtkwaliteit en temperatuur, dat het niet meer bedompt wordt."

 • Type gebouw

  VO

 • Aantal leerlingen dat van de verduurzaming profiteert

  1.650

 • Actief betrokken

  Schoolbestuur
  Facilitair medewerker
  Locatiedirecteur

 • Oorspronkelijk bouwjaar betrokken gebouwen

  1989

 • Jaar van de verduurzaming

  2013-2015

 • Aantal m2 BVO

  11.000

 • Gebruikte hulpmiddelen

  PVE Frisse Scholen

 • Positief betrokken marktpartijen
 • Type maatregelen

  Ventileren
  Verlichten
  Verwarmen
  Isoleren
  Energie beheren
  Energie opwekken
  Gebouw aanpassen
  Gedrag aanpassen

WKO/Energiedak

Welke maatregel heeft u getroffen?
Voor de verwarming en koeling van het gebouw wordt een systeem voor warmte-koude-opslag gebruikt in combinatie met een energiedak. Het energiedak levert water dat door de zon is verwarmd. Dat wordt opgeslagen in een warme bron. 's winters wordt die warmte gebruikt om het gebouw te verwarmen. Omgekeerd wordt de koelte uit een koude bron 's zomers gebruikt om het gebouw te koelen.

Welke eenmalige kosten gingen hiermee gepaard en hoe heeft u deze gefinancierd?
De kosten van deze systemen maken deel uit van het bouwbudget.

Wat zijn de effecten van de installatie van de WKO op het binnenklimaat, het energieverbruik en de exploitatielasten?
Door een faillissement van een onderaannemer zijn er veel problemen geweest met de aanleg van de WKO. Die werkt pas sinds kort goed. De effecten op het binnenklimaat en energieverbruik zijn nog niet bekend.

Heeft u uw doel bereikt?
Het doel is bereikt.

Welke partijen hebben een positieve bijdrage geleverd aan dit resultaat?
Volantis

TOP
Het idee achter deze systemen is mooi bedacht, het zijn prachtige technieken.

TIP
Zoek vooraf goed uit met welke partijen je in zee gaat.

Zonnepanelen

Welke maatregel heeft u getroffen?
Op het dak van het dierenverblijf (1.000 vierkante meter) liggen 120 zonnepanelen.

Welke eenmalige kosten gingen hiermee gepaard en hoe heeft u deze gefinancierd?
De kosten daarvan zijn naar schatting 50.000 euro. Die zijn onderdeel van het bouwbudget.

Wat zijn de effecten van de installatie van de zonnepanelen op het binnenklimaat, het energieverbruik en de exploitatielasten?
De zonnepanelen leveren energie op en zorgen voor een lagere elektriciteitsrekening.

Heeft u uw doel bereikt?
Het doel is deels bereikt. We kunnen niet via een scherm in de school aflezen hoe hoog de opbrengst is. Dat komt doordat ons netwerk erg goed is beveiligd. Daar moet nog een oplossing voor komen.

TIP
Denk vooraf goed na op welke manier de opbrengst van de zonnepanelen in de school worden weergegeven en wie daarvoor verantwoordelijk is.

Ventilatie

Welke maatregel heeft u getroffen?
Het gebouw is voorzien van een geavanceerd ventilatiesysteem met warmteterugwinning.

Welke eenmalige kosten gingen hiermee gepaard en hoe heeft u deze gefinancierd?
De kosten maken deel uit van het bouwbudget.

Wat zijn de effecten van de installatie van het ventilatiesysteem op het binnenklimaat, het energieverbruik en de exploitatielasten?
Het ventilatiesysteem moet de lucht fris houden. Dat werkt prima, het is goed merkbaar in het binnenklimaat. Vooral in de zomer is het minder bedompt in de school. Op warme dagen merk je dat het binnen koeler is dan buiten.

Heeft u uw doel bereikt?
Ja, het doel is bereikt. Wij voldoen aan de eisen van het Frisse Scholen programma.

Welke partijen hebben een positieve bijdrage geleverd aan dit resultaat?
Volantis

TOP
Het systeem doet waar het voor is aangelegd.

TIP
De luchtinlaat kan snel tocht veroorzaken. Dat verdient de nodige aandacht.


Impressie praktijkervaring

Gerelateerde items