Clusius College stimuleert duurzaamheid in de maatschappij

Het Clusius College in Castricum profileert zich als een duurzame school. Isolatie, installaties (WKO, warmtepomp, ventilatie) brengen het energieverbruik in het deels gerenoveerde/deels nieuwe gebouw omlaag en zorgen voor een prettiger leefcomfort. Praktijkruimten en kassen vormen het groene hart het lichte schoolgebouw. Maar duurzaamheid is ook gedrag, zegt docent Koen Glorie, lid van het ecoteam. "Met projecten voor efficiënt leerlingvervoer en om afval te scheiden inspireren wij als ecoteam de omgeving."

De invloed van het eco-team op de verbouwing is beperkt gebleven tot praktische adviezen en wensen, zoals betere luchtkwaliteit en een automatische stop op de kranen. De afweging om warmte-koude-opslag (WKO) in combinatie met een warmtepomp toe te passen is door het management gemaakt, zegt adjunct directeur Jaap Aalbers. "Er is natuurlijk wel overleg geweest met het ecoteam. Maar voor bouwkundig duurzame zaken, zoals materiaalgebruik, isolatie, een ventilatiesysteem en dergelijke is de specifieke deskundigheid van vakmensen nodig. Die hebben wij ingehuurd."

Aan het nieuwe luchtbehandelingssysteem en de WKO zit volgens Aalbers ook een keerzijde. "Gezonde lucht is natuurlijk heel belangrijk, maar als je alles afweegt vraag ik me af hoe duurzaam dit is. Want er staan acht grote kasten op het dak 24 uur per dag een enorme hoeveelheid lucht door het gebouw te blazen en die verbruiken veel elektriciteit. Hetzelfde vraag ik me af bij de warmtepomp: er wordt wel minder gas verstookt, maar de elektriciteitsrekening vliegt de pan uit."

Succesvolle projecten van het ecoteam zijn: gescheiden inzameling van afval, een composteerinstallatie voor het verwerken van het keukenafval en leerlingvervoer voor leerlingen uit de Zaanstreek. Van december tot en met maart rijden twee bussen (Clusibussen) twee keer per dag tussen station Zaanstad en Castricum, met tussenstops op elk tussengelegen station. Koen Glorie: "Leerlingen kunnen daar instappen. Ze zijn sneller op school, het scheelt brandstof en kost minder CO2-uitstoot. Op die manier laten wij aan de maatschappij zien dat we met duurzaamheid bezig zijn."

 • Type gebouw

  VO

 • Aantal leerlingen dat van de verduurzaming profiteert

  1000

 • Actief betrokken

  Schoolbestuur
  Locatiedirecteur
  Facilitair medewerker

 • Oorspronkelijk bouwjaar betrokken gebouwen

  1983 / 2000

 • Jaar van de verduurzaming

  2014 - 2015

 • Aantal m2 BVO

  5.000

 • Gebruikte hulpmiddelen

  Kwaliteitskader huisvesting
  PVE Frisse Scholen

 • Type maatregelen

  Verlichten
  Ventileren
  Isoleren
  Energie beheren
  Gebouw aanpassen
  Gedrag aanpassen
  Energie opwekken

Renovatie en uitbreiding van de school

Welke maatregel heeft u getroffen?
Het gebouw is ingrijpend verbouwd. Het is goed geïsoleerd, er komt veel meer daglicht binnen, de nieuwe kunstmatige verlichting is energiezuinig, er is een luchtbehandelingssysteem aangelegd en er wordt gebruik gemaakt van warmte-koude-opslag (WKO) om de energiekosten omlaag te brengen.

Wat zijn de effecten van de installatie van de verbouwing op het binnenklimaat, het energieverbruik en de exploitatielasten?
Het binnenklimaat is sterk verbeterd door het luchtbehandelingssysteem. Maar daardoor is de elektriciteitsrekening een stuk omhoog gegaan. De WKO bespaart gas, maar ook die verbruikt veel elektriciteit. Het is nog niet bekend wat het totale effect (zuinige verlichting, isolatie, hoog verbruik installaties) hiervan is op de exploitatiekosten.

Heeft u uw doel bereikt?
Ja, het doel is bereikt.

Leerlingvervoer in de winter

Welke maatregel heeft u getroffen?
Het Clusius College laat in de wintermaanden bussen rijden tussen station Zaanstad en het Clusius College, de Clusibus. Op elk tussengelegen treinstation kunnen leerlingen instappen. Een kaartje kost evenveel als dat van het openbaar vervoer.

Welke eenmalige kosten gingen hiermee gepaard en hoe heeft u deze gefinancierd?
De kosten van de Clusibus zijn € 18.000 per jaar. Dit betaalt de school zelf.

Wat zijn de effecten van de installatie van de Clusibus op de exploitatielasten?
De Clusibus heeft geen rechtstreeks effect op de exploitatiekosten van de school. Het is een methode om de leerlingen veel sneller dan met het OV op school te krijgen. Het scheelt in energieverbruik, in tijd en CO2-uitstoot, want nu hoeven ouders hun kinderen niet met de auto te brengen. Leerlingen vinden het bovendien erg leuk. De Clusibus is één van de redenen waarom het Clusius College de Groene Vlag van Ecoschools heeft gekregen.

Heeft u uw doel bereikt?
Het doel is bereikt. Dagelijks maken 110 leerlingen gebruik van de Clusibus, er is zelfs een bus bij gekomen.

Welke partijen hebben een positieve bijdrage geleverd aan dit resultaat?
Eco-schools


Impressie praktijkervaring

Gerelateerde items