Verduurzaming is ook een signaal naar de gemeente

De wil is er wel, maar veel wordt er door de scholen van Christelijk Basisonderwijs Nunspeet niet aan energiebesparing gedaan. Bijna alle schoolgebouwen worden de komende jaren gesloopt om plaats te maken voor enkele klimaatneutrale IKC's. Voor de Da Costaschool ligt dat anders, vertelt directeur Albert Magré. "Ons gebouw wordt niet gesloopt, maar wordt onderdeel van een IKC. Wij kunnen energiezuinige maatregelen wel terugverdienen."

Desondanks is de verduurzaming bij de Da Costaschool min of meer toevallig gestart. Het schoolgebouw van 50 jaar oud  heeft een schuin dak met pannen. Dat was dringend toe aan vervanging, want het lekte en was niet geïsoleerd. In de zomer van 2016 is het vernieuwd en meteen goed geïsoleerd. "Dat was een goed moment om er zonnepanelen op te leggen. Tegelijk hebben we alle TL-buizen vervangen door LED-verlichting, die 20-25 jaar meegaat. Naar de ouders toe zijn we bezig met een stukje bewustwording waarom we dit hebben gedaan. En in groep 7/8 gaan we het in de les gebruiken in de zin van wat de zon ons allemaal oplevert."

De 58 zonnepanelen moeten jaarlijks 13.500 kWh opbrengen. Magré denkt dat dat goed haalbaar is. "We hebben de panelen in september 2016 gekregen. In de eerste twee maanden heb ik al 4.500 opgewekt. Dus als er straks vanaf april weer volop zon is moet dat zeker lukken." De nieuwe verlichting in het klaslokaal van groep 8 is heel speciaal, want deze is aan te passen aan de lessituatie. Zo kan een leerling die een spreekbeurt houdt in bijzonder licht worden gezet, terwijl de medeleerlingen met aangepast licht daarnaar luisteren.

De Da Costaschool is de eerste school in Nunspeet die aan het verduurzamen is. Het project wordt beschouwd als een belangrijke pilot. Bij de ingebruikname waren de burgemeester en wethouders aanwezig. "Onze insteek als scholen richting de gemeente is 'wij willen daarmee aan de slag'.  Neem als gemeentebestuur nu ook je verantwoordelijkheid en kom ons daarbij tegemoet."

 • Type gebouw

  PO

 • Aantal leerlingen dat van de verduurzaming profiteert

  130

 • Actief betrokken

  Schoolbestuur
  Locatiedirecteur
  Leerkrachten
  Ouders

 • Oorspronkelijk bouwjaar betrokken gebouwen

  1965

 • Jaar van de verduurzaming

  2016

 • Aantal m2 BVO

  1.385

 • Positief betrokken marktpartijen
 • Type maatregelen

  Isoleren
  Energie opwekken
  Verlichten
  Gedrag aanpassen
   

Dak vernieuwen

Welke maatregel heeft u getroffen?
Het dak is vervangen. Tegelijk is isolatie aangebracht.

Welke eenmalige kosten gingen hiermee gepaard en hoe heeft u deze gefinancierd?
De investering was € 250.000 en dat is gefinancierd door het schoolbestuur.

Wat zijn de effecten van de installatie van het nieuwe dak op het binnenklimaat, het energieverbruik en de exploitatielasten?
Het nieuwe dak is geïsoleerd. Dat zal betekenen dat het energieverbruik van de verwarming zou moeten dalen. Of dat ook werkelijk zo is weten we nog niet.

Heeft u uw doel bereikt?
Ja, het doel is bereikt. Doordat we een nieuw dak hebben was het ook mogelijk om zonnepanelen te plaatsen.

Welke partijen hebben een positieve bijdrage geleverd aan dit resultaat?
Van Norel bouwgroep

Zonnepanelen en energiezuinige verlichting

Welke maatregel heeft u getroffen?
Er zijn 58 zonnepanelen op het dak gelegd en alle TL-verlichting is vervangen door energiezuinige LED-verlichting.

Welke eenmalige kosten gingen hiermee gepaard en hoe heeft u deze gefinancierd?
Dat heeft € 50.000 gekost en dat is gefinancierd door het schoolbestuur.

Wat zijn de effecten van de installatie van deze maatregelen op het binnenklimaat, het energieverbruik en de exploitatielasten?
De zonnepanelen wekken alle elektrische energie die de school nodig heeft zelf op. De LED-lampen verbruiken minder energie dan de TL-buizen, dus ook het energieverbruik daalt. Dat is gunstig voor de exploitatielasten. Het licht heeft ook een positief effect op het binnenklimaat, want het knippert niet (zoals TL-licht) en is prettiger om bij te werken.

Heeft u uw doel bereikt?
Het doel is bereikt.

Welke partijen hebben een positieve bijdrage geleverd aan dit resultaat?
Slim Opgewekt!

Kinderen betrekken bij duurzaamheid

Welke maatregel heeft u getroffen?
De leerlingen in groep 7/8 gaan bewust aan de gang met energieverbruik en duurzaamheid.  Op schermen in de school kunnen ze zien hoeveel energie de zonnepanelen opwekken en wat ze daar allemaal mee kunnen doen. Het energieverbruik wordt bijvoorbeeld vertaald naar hoelang je daarvoor TV kunt kijken of met een laptop kunt spelen. Maar ook in CO2-uitstoot en hoeveel bomen er voor nodig zouden zijn om die uitstoot te compenseren. Bewustwording speelde ook een hoofrol op het Energiefeest bij de officiële ingebruikname.

Welke eenmalige kosten gingen hiermee gepaard en hoe heeft u deze gefinancierd?
Die kosten maken deel uit van aanschaf van de zonnepanelen en LED-verlichting.

Heeft u uw doel bereikt?

Het doel is bereikt.

Welke partijen hebben een positieve bijdrage geleverd aan dit resultaat?
Slim Opgewekt!


Impressie praktijkervaring

Gerelateerde items