De Biezenhof kiest voor all-electric

De 31 schoolgebouwen van schoolbestuur Lowys Porquin kosten jaarlijks € 200.000,-- meer aan energie dan er via de MI-vergoeding binnenkomt. Een onhoudbare situatie, vindt bestuurder Stéphane Cépèro. "Duurzaamheid en een goed binnenklimaat dragen bij aan een fijne werkplek. Dat zijn speerpunten in ons beleid. Daarom is een traject gestart met het doel het energieverbruik op termijn volledig uit de MI te betalen en de werkomgeving te verbeteren. De renovatie van basisschool De Biezenhof in Halsteren is het eerste wapenfeit."

Bij De Biezenhof is bewust gekozen voor een integrale aanpak, vertelt Jaap van der Wal, verantwoordelijk voor de gebouwen. Het betreft een levensduurverlenging met de businesscase als uitgangspunt, op basis van factoren als leerlingprognoses. "Volgens het MJOP was het tijd voor een schil-verbetering. Door die te combineren met andere slimme maatregelen kan het gebouw volledig elektrisch worden verwarmd met energie uit zonnepanelen. Dat levert een haalbare businesscase op."

Negen klaslokalen zijn in de zomervakantie gerenoveerd en voorzien van nieuwe gevels met isolerende beglazing en screens, dak- en vloerisolatie, led-verlichting, gietvloeren en een luchtbehandelingssysteem dat zorgt voor ventilatie, koeling en verwarming. Het gebouw is nu NoM-ready. Komend jaar wordt gemonitord hoeveel elektrische energie het gebouw gebruikt, zodat exact bekend is hoeveel zonnepanelen er volgend jaar moeten worden geplaatst om dat te compenseren. "Aangezien we geen CV meer gebruiken is onze energierekening straks nul. Daardoor kan de investering in duurzame maatregelen in 20 jaar worden terugbetaald uit de MI-vergoeding voor energie."

De leerkrachten zijn blij met de vernieuwde lokalen, zegt directeur Leonie van Breda. In praktische en ruimtelijke zin was er niets mis met het gebouw, maar alles piepte en kraakte. Nu worden met name het binnenklimaat en het licht als heel prettig ervaren. "Bij zon gaan de screens vanzelf naar beneden en past het licht in de lokalen zich automatisch aan. Door de gietvloer in combinatie met nieuwe doppen onder het meubilair is de geluidsoverlast veel minder. Alles bij elkaar is het nu een heel fijne omgeving om in te werken."

De Biezenhof heeft vanwege capaciteitsproblemen nog vijf semi-permanente units in gebruik. Lowys Porquin is met de gemeente Bergen op Zoom in gesprek  over een oplossing voor dat ruimteprobleem. De voorkeur van alle partijen gaat uit naar uitbreiding met een aantal leegstaande lokalen in een naastgelegen schoolgebouw.

 • Type gebouw

  PO

 • Aantal leerlingen dat van de verduurzaming profiteert

  310

 • Actief betrokken

  Schoolbestuur
  Locatiedirecteur

 • Oorspronkelijk bouwjaar betrokken gebouwen

  1975

 • Jaar van de verduurzaming

  2017

 • Aantal m2 BVO

  1.494

 • Gebruikte hulpmiddelen

  School vol Energie (rekenmodel)

 • Positief betrokken marktpartijen
 • Type maatregelen

  Verlichten
  Ventileren
  Isoleren
  Energie opwekken
  Verwarmen
   

Financiering

Welke maatregel heeft u getroffen?
Alle duurzame maatregelen in het gebouw leiden tot kostenbesparingen. Isolerende maatregelen zorgen voor minder warmteverlies, de nieuwe verlichting is energiezuinig en de zonnepanelen leveren energie op. De maatregelen zijn op een zodanige manier gecombineerd, dat het gebouw straks netto geen energie meer verbruikt. Dat betekent dat de MI-vergoedingen in de komende jaren kunnen worden gebruikt om de investering in die duurzame maatregelen terug te betalen.

Welke eenmalige kosten gingen hiermee gepaard en hoe heeft u deze gefinancierd?
De totale omvang van de werkzaamheden bij De Biezenhof is geraamd op € 1.350.000,-- , zijnde de investering in duurzame maatregelen en onderhoudsmaatregelen. Dit wordt in delen uitgevoerd in verband met een aangekondigde uitbreiding van het aantal lokalen op basis van toename van het aantal leerlingen in de komende jaren. In 2017 heeft het schoolbestuur € 500.000,-- beschikbaar gesteld voor duurzame maatregelen.

Heeft u uw doel bereikt?
Ja. Door deze oplossing is het gebouw straks weer up-to-date. De renovatiekosten worden betaald uit de besparingen op energie.

Welke partijen hebben een positieve bijdrage geleverd aan dit resultaat?
EMA Van der Wal

TIP
Kijk wat verder dan je neus lang is. Toon lef, passie en durf. Er is veel meer mogelijk dan op het eerste gezicht lijkt.

Marktonderzoek

Welke maatregel heeft u getroffen?
In de jaren voorafgaand aan de renovatie is er uitgebreid onderzoek gedaan naar de producten die worden toegepast. Er is gekeken of die producten werkelijk doen wat ze beloven (er zijn klimaatsystemen in lokalen gehangen om te testen of ze voldeden) en of het gebouw geschikt is om deze producten toe te passen. Voor het monitoren is een onafhankelijk bedrijf ingeschakeld.

Wat zijn de effecten van het marktonderzoek op het binnenklimaat, het energieverbruik en de exploitatielasten?

De producten die uiteindelijk zijn geselecteerd voldoen aan de verwachtingen. Voor het geselecteerde klimaatsysteem is een onderhoudscontract afgesloten. Er geldt ook een energieprestatiegarantie. Dat is een garantie voor de kwaliteit van de producten en geeft de zekerheid dat het energieverbruik binnen de perken blijft.

Heeft u uw doel bereikt?
Ja

Welke partijen hebben een positieve bijdrage geleverd aan dit resultaat?
DAIV

TIP
Techniek is voortdurend in ontwikkeling. Zorg dat je bij blijft, maar aarzel niet om een onafhankelijk adviseur in te schakelen.

Klimaat en licht

Welke maatregel heeft u getroffen?
In alle lokalen is een innovatief klimaatsysteem geplaatst van Vision4Energy. Dat zijn volledig elektrische systemen, CO2-gestuurd, met een WTW-unit, een elektrisch element om de lokalen te verwarmen en een bypass voor nachtkoeling in de zomer. Het is op maat ontworpen voor De Biezenhof.
Er is LED-verlichting (Klasse A) geïnstalleerd met een daglichtregeling en aanwezigheidsdetectie. De energieprestaties van de systemen worden online gemonitord.

Welke eenmalige kosten gingen hiermee gepaard en hoe heeft u deze gefinancierd?
Klimaatsysteem + verlichting + nieuwe plafonds kosten € 15.000,- incl. BTW per lokaal. Zie verder tabblad Financiering.

Wat zijn de effecten van de installatie op het binnenklimaat, het energieverbruik en de exploitatielasten?
Het comfort in de lokalen is sterk verbeterd. De leerkrachten hebben geen last meer van hoofdpijn. De luchtkwaliteit, temperatuur en het licht zijn verbeterd. Tegelijk is het energieverbruik gedaald.

Heeft u uw doel bereikt?
Ja

Welke partijen hebben een positieve bijdrage geleverd aan dit resultaat?
Vision4Energy

TIP
Zorg voor voldoende deskundigheid in de organisatie en wees kritisch. Er zijn beslist systemen verkrijgbaar waarmee het binnenklimaat in lokalen volledig is in te stellen naar  de wensen van de leerkrachten.


Impressie praktijkervaring

Gerelateerde items