De Binnendijk omarmt infrarood verwarming

Het idee om een proef te doen met infrarood verwarming in twee klaslokalen komt van stichting Duurzaam Waterland. Die stichting helpt maatschappelijke organisaties in Waterland om het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen. Reinier Rom, coördinator huisvesting en beheer hij schoolbestuur CPOW, was meteen enthousiast. "Het was een duurzaam project met gesloten beurs. Daar ben ik altijd voor te porren."

Begin 2015 werden de panelen in gebruik genomen. De gewone radiatoren werden uitgezet om te kunnen beoordelen hoe de nieuwe verwarming werkt. Al snel werd duidelijk dat de leerkrachten en leerlingen er tevreden over zijn. "De warmte is heel behaaglijk. Een voordeel is dat ook het luchtklimaat verbetert. De lucht is minder droog en er zijn minder rondvliegende stofdeeltjes. Vooral kinderen met luchtwegaandoeningen voelen zich daardoor prettiger."

De IR-panelen sluiten goed aan bij de doelstellingen van CPOW op het gebied van huisvesting. "We verbruiken minder gas. Uiteraard wel wat meer elektriciteit, maar die kunnen we deels zelf opwekken met onze zonnepanelen. Vanuit het oogpunt van energieverbruik zijn die panelen dus ook heel aantrekkelijk."

Vanwege de positieve ervaringen zijn  in 2016 nog twee lokalen uitgerust met IR-panelen en de plannen om ze ook in de resterende drie lokalen te installeren liggen al klaar. "Ik zie een heleboel pluspunten. In De Binnendijk is niets tegengevallen. Daarom ben ik aan het overleggen met allerlei partijen om te kijken of we die panelen in meer scholen kunnen krijgen."

 

 • Type gebouw

  PO

 • Aantal leerlingen dat van de verduurzaming profiteert

  130

 • Actief betrokken

  Schoolbestuur
  Leerkrachten
  Locatiedirecteur

 • Oorspronkelijk bouwjaar betrokken gebouwen

  1991

 • Jaar van de verduurzaming

  2015

 • Aantal m2 BVO

  870

 • Positief betrokken marktpartijen
 • Type maatregelen

  Verwarmen
  Energie opwekken

Infrarood verwarmingspanelen

Welke maatregel heeft u getroffen?
In twee klaslokalen zijn infrarood verwarmingspanelen geplaatst. Dat zijn panelen aan het plafond, die stralingswarmte produceren.

Welke eenmalige kosten gingen hiermee gepaard en hoe heeft u deze gefinancierd?
De totale kosten zijn € 8.000,-- inclusief de benodigde aanpassingen aan de meterkast. Die zijn gefinancierd door de stichting Duurzaam Waterland.

Wat zijn de effecten van de installatie van de IR-panelen op het binnenklimaat, het energieverbruik en de exploitatielasten?
De IR-panelen zorgen voor een behaaglijke warmte in de lokalen. De lucht voelt minder droog en er zit minder ronddwarrelend stof in de lucht. Doordat de gewone radiatoren zijn uitgeschakeld wordt er minder gas verbruikt. Het elektriciteitsverbruiik is wel gestegen. Desondanks zijn de IR-panelen gunstig voor de exploitatielasten. Dat komt ook doordat een groot deel van de benodigde elektriciteit wordt opgewekt door zonnepanelen.

Heeft u uw doel bereikt?
In deze twee lokalen is het doel bereikt. Met name de leerkrachten zijn zo enthousiast, dat wij de panelen ook ook in alle andere lokalen willen hebben. In de zomervakantie van 2016 kon dat in twee extra lokalen worden gerealiseerd. Wij zijn op zoek naar middelen om ook de resterende drie lokalen van panelen te voorzien.

Welke partijen hebben een positieve bijdrage geleverd aan dit resultaat?
ThermIQ
Thuisbaas
Duurzaam Waterland

TOP
De panelen hebben de verwachtingen volledig waargemaakt.

TIP
IR-panelen zijn een serieus alternatief voor conventionele radiatoren. Met name voor wat oudere schoolgebouwen bieden ze mogelijkheden om zowel het comfort te verbeteren als om te besparen op stookkosten, zeker als er een combinatie met zonnepanelen wordt gemaakt.


Impressie praktijkervaring

Gerelateerde items