De Blauwe Ster na renovatie energieneutraal

Basisschool De Blauwe Ster in Monnickendam is door middel van een ingrijpende renovatie een modern, licht en ruim schoolgebouw geworden. De school wordt verwarmd met infrarood-warmtepanelen. Een innovatief ventilatiesysteem met luchtwarmtepomp zorgt voor frisse lucht. Alle energie die de school nodig heeft wordt opgewekt met zonnepanelen. Wil Kaandorp, adviseur huisvesting bij CPOW: "Dit bestaande schoolgebouw van 40 jaar oud is volledig gasloos gemaakt. Het gebouw kan er nu in alle opzichten weer minimaal 25 jaar tegen."

De drie scholen op het Scholeneiland in Monnickendam zouden eigenlijk opgaan in een IKC. Maar in 2015 is dat gemeentelijke plan gestrand. De betrokken schoolbesturen zijn vervolgens zelf met een plan naar de gemeente gegaan om de gebouwen te renoveren. De Blauwe Ster - ontstaan uit een fusie van een Katholieke en een Protestant Christelijke school - is het eerste gebouw dat werd opgeleverd. De € 1,7 miljoen kostende operatie is bekostigd door de gemeente en het schoolbestuur.

Aan de buitenkant ziet het gebouw eruit als een doorsnee school, maar binnen is het een lichte, transparante en ruime en comfortabele onderwijsomgeving. Vooral de grote aula - een patio die voorzien is van een dak - springt in het oog. De indeling is afgestemd op het groepsdoorbroken onderwijs, waarbij een deel van de leerlingen les krijgt in de lokalen terwijl tegelijkertijd groepjes kinderen zelfstandig op de leerpleinen aan het werk zijn. Er is ook ruimte voor spel, thematisch onderwijs en expressieactiviteiten. "Er zit heel veel glas in het gebouw, zodat leerkrachten gemakkelijk in de gaten kunnen houden wat er op de leerpleinen gebeurt."

CPOW heeft goed nagedacht over de exploitatie van het gebouw. Eisen waren een goed binnenklimaat, een laag energieverbruik en besparen op vaste lasten. Daarom is het pand goed geïsoleerd (gevels, dak, glas) en overal zit LED-verlichting. Maar het meest opvallend is de verwarming. CPOW heeft daarbij voortgeborduurd op eerdere ervaringen met infrarood verwarming. "In het plafond zijn warmtepanelen geplaatst. Daar komt warme straling vanaf, die een aangenaam gevoel geeft. Die infraroodpanelen verwarmen tot 18 graden. Het ventilatiesysteem heeft een warmtepomp om 's winters nog iets bij te verwarmen en 's-zomers te koelen. Het totale systeem is per lokaal door de docent met één temperatuurknop naar behoefte in te stellen ."

De school is in oktober 2017 opgeleverd. De prestaties van de installaties worden het eerste jaar intensief gemonitord. "Ik vind het een heel mooi systeem en de reacties van de leerkrachten zijn positief. Maar het moet zich nog wel bewijzen bij windkracht 8 en tien graden onder nul. En wij zijn ook heel benieuwd of het gebouw nu echt energieneutraal is."

 • Type gebouw

  PO

 • Aantal leerlingen dat van de verduurzaming profiteert

  220

 • Actief betrokken

  Schoolbestuur
  Locatiedirecteur
  Facilitair medewerker
  Leerkrachten

 • Oorspronkelijk bouwjaar betrokken gebouwen

  1970

 • Jaar van de verduurzaming

  2017

 • Aantal m2 BVO

  1.117 (oud)
  1.379 (nieuw)

 • Positief betrokken marktpartijen
 • Type maatregelen

  Verwarmen
  Verlichten
  Ventileren
  Isoleren
  Energie opwekken
  Gebouw aanpassen

Installaties

Welke maatregel heeft u getroffen?
De ruimtes in de school worden verwarmd met infrarood warmtepanelen, die in de plafonds zijn gemonteerd. Een ventilatiesysteem zorgt voor frisse lucht. In het ventilatiesysteem zit een warmtewiel, dat de warmte in de uitgeblazen lucht overdraagt naar de ingeblazen lucht. Een geïntegreerde warmtepomp kan de ingeblazen lucht een klein beetje verwarmen ('s winters) of koelen en ontvochtigen ('s zomers). Dat zorgt er op hete dagen in de zomer voor dat het in de school een stuk aangenamer is.

Welke eenmalige kosten gingen hiermee gepaard en hoe heeft u deze gefinancierd?
De installatie kost € 240.000,--. Dat bedrag is onderdeel van de gehele renovatie van € 1,7 miljoen. Deze is bekostigd door de gemeente samen met het schoolbestuur.

Wat zijn de effecten van de installaties op het binnenklimaat, het energieverbruik en de exploitatielasten?
De installaties zorgen voor een aangename comfortabele temperatuur en een prettig binnenklimaat. Door de infraroodpanelen is er minder stof dan bij conventionele radiatoren. Bovendien ontstaan er geen schimmelplekken meer op de muren of op de kozijnen. De energie voor de installaties wordt volledig duurzaam opgewekt. Er wordt gestreefd naar een energieneutraal gebouw, dus de energierekening zal € 0,-- zijn.

Heeft u uw doel bereikt?
Ja, het personeel is tevreden over de temperatuur en de luchtkwaliteit. Of het energieverbruik overeenkomt met de berekeningen is pas na een jaar te zeggen.

Welke partijen hebben een positieve bijdrage geleverd aan dit resultaat?
J. Winder Techniek

TIP
Als schoolbestuur moet je voorkomen dat er fouten worden gemaakt of wordt bezuinigd op de installaties. Dat doe je door het onderwerp belangrijk te maken. Het is verstandig om zelf voldoende deskundigheid in huis te hebben om als bouwheer te kunnen optreden. Als die deskundigheid er niet is kan er een partij worden ingehuurd. Let er dan op dat deze onafhankelijk is.

Zonnepanelen

Welke maatregel heeft u getroffen?
Op het dak van de school zijn 156 zonnepanelen geplaatst. Die leveren alle energie voor het schoolgebouw.

Welke eenmalige kosten gingen hiermee gepaard en hoe heeft u deze gefinancierd?
De zonnepanelen kosten € 20.000 - € 50.000. Dat bedrag is onderdeel van de gehele renovatie van € 1,7 miljoen. Deze is bekostigd door de gemeente samen met het schoolbestuur.

Wat zijn de effecten van de zonnepanelen op het binnenklimaat, het energieverbruik en de exploitatielasten?
De zonnepanelen moeten ervoor zorgen dat het gebouw energieneutraal is, zodat de energierekening € 0 is.

Heeft u uw doel bereikt?
Dat is pas na een jaar te zeggen.

Isolatie schil

Welke maatregel heeft u getroffen?
Als onderdeel van de renovatie is de schil van het gebouw goed geïsoleerd. De bestaande dakisolatie is verbeterd, er is spouwmuurisolatie aangebracht en alle ramen zijn vervangen door HR++ glas.

Welke eenmalige kosten gingen hiermee gepaard en hoe heeft u deze gefinancierd?
De kosten van het isoleren zijn € 50.000 - € 100.000. Dat bedrag is onderdeel van de gehele renovatie van € 1,7 miljoen. Deze is bekostigd door de gemeente samen met het schoolbestuur.

Wat zijn de effecten van de isolatie op het binnenklimaat, het energieverbruik en de exploitatielasten?
De isolatie zorgt ervoor dat er minder warmte weglekt uit het gebouw. Dat heeft een positief effect op het binnenklimaat en zorgt voor een lager energieverbruik.

Heeft u uw doel bereikt?
Ja


Impressie praktijkervaring

Gerelateerde items