OBS De Fontein frisser na Installatiescan

Het ventilatiesysteem bij OBS De Fontein in Warnsveld werkt sinds kort weer helemaal naar behoren. Bij een Installatiescan, die op verzoek van de Rijksvoorlichtingsdienst (RVO) is uitgevoerd, werden kleine problemen ontdekt en opgelost. Chris Merkx, sinds augustus 2016 directeur, weet nu hoe hij zelf kan controleren of alles naar behoren werkt. "Ik weet nu hoe ik op de CO2-meters in de klassen kan zien en of de ventilatie goed werkt."

De Installatiescan Scholen is een vragenlijst, die RVO heeft laten ontwikkelen door adviesbureau DWA. Daarmee kan een installateur binnen enkele uren problemen met de installaties in kaart brengen en ter plekke oplossen, of aangeven welke oplossingen beschikbaar zijn. De scan richt zich op ventilatie, verwarming, koeling, verlichting en andere elektrische apparaten.

Chris Merkx is blij dat de scan op zijn school is uitgevoerd. Installaties zijn ingewikkelde dingen, die alleen door deskundige installateurs kunnen worden aangesloten en ingeregeld. Als een medewerker van de school  vermoedt dat het systeem niet optimaal werkt kan hij er een installateur bij roepen, maar verder is hij machteloos. "Als een installateur zegt dat iets gerepareerd is ga je er in principe vanuit dat het werkt. Want je hoort het systeem draaien, maar je hebt geen idee of alles goed is aangesloten en ingeregeld. Die scan geeft daar wel antwoord op. Bij ons kwam naar voren dat er een slang niet aangesloten was en dat de ventilatie te laat inschakelde."

De Fontein heeft ook adviezen gekregen over verbeteringen in het onderhoud van de installaties en over het energieverbruik van de school. Maar het belangrijkste is dat de school nu weet hoe de werking kan worden gecontroleerd. "De conciërge en ik maken vrijwel dagelijks een rondje langs de klassen om het CO2-niveau tijdens de lessen te controleren. Dat werkt. In één klas is het CO2 te hoog; volgens mij is één van de motoren uitgevallen. Voorheen hadden we dat zelf nooit ontdekt."

 • Type gebouw

  PO

 • Aantal leerlingen dat van de verduurzaming profiteert

  195

 • Actief betrokken

  Schoolbestuur
  Locatiedirecteur

 • Oorspronkelijk bouwjaar betrokken gebouwen

  1987

 • Jaar van de verduurzaming

  2016

 • Positief betrokken marktpartijen
 • Type maatregelen

  Monitoren
  Gebouw beheren
  Gedrag aanpassen

Installatiescan

Welke maatregel heeft u getroffen?
De installaties in de school zijn gecontroleerd door een deskundige installateur op basis van de richtlijnen van de Installatiescan Scholen.

Welke eenmalige kosten gingen hiermee gepaard en hoe heeft u deze gefinancierd?
Daar zijn voor de school geen kosten aan verbonden.

Wat zijn de effecten van de installatiescan op het binnenklimaat, het energieverbruik en de exploitatielasten?
Het binnenklimaat is verbeterd. Suggesties omtrent vakantieregelingen van de installaties gaan wij proberen met ons personeel in te vullen. Dat moet leiden tot een lager energieverbruik. Over andere aanbevelingen, zoals aanwezigheidsdetectie voor de verlichting in de lokalen, zijn we ons nog aan het beraden.

Heeft u uw doel bereikt?
Het doel is deels bereikt.

Welke partijen hebben een positieve bijdrage geleverd aan dit resultaat?
GEAS
DWA

TOP
De scan heeft een aantal mankementen aan het licht gebracht. Voor ons is echter de grootste winst dat we nu zelf beter weten wat de installatie zou moeten doen. Wij kunnen nu dus zelf sneller en beter inschatten of alles naar behoren functioneert.

TIP
De installatie op onze school is een optelsom van een aantal losse componenten die met elkaar samenwerken. Als u de mogelijkheid heeft  om daar een keuze in te maken zou ik aanraden om te kiezen voor een integraal systeem, ook al betekent dat u wellicht iets duurder uit bent. U voorkomt daarmee dat er problemen ontstaan met het op elkaar afstemmen van die verschillende componenten.


Gerelateerde items