De Handreiking is pilot voor verduurzaming

Schoolbestuur SKPO uit Eindhoven is voortdurend bezig om de onderhoudsconditie van de 36 schoolgebouwen op een kwalitatief goed niveau te houden. De meerjarenonderhoudsplanning wordt up-to-date gehouden en aangevuld met maatregelen die een bijdrage leveren aan de continuïteit van onderwijs, een gezond binnenklimaat en het verlagen van de energiekosten. Arno de Vlaming, adviseur huisvesting bij SKPO: "Ons doel is om de inzet van mensen, materialen en arbeidsmiddelen op een duurzame wijze te integreren in de planvorming."

SKPO heeft gebruik gemaakt van een aanbod van adviesbureau Building Vision om (kosteloos) een duurzaam meerjarenonderhoudsplan te maken. Het bestuur heeft informatie aangeleverd en een aantal gesprekken gevoerd met het adviesbureau. Aan de hand van een aantal conceptrapportages ligt er nu een definitief  rapport, een duurzaam meerjarenonderhoudsplan dat inzicht geeft in de relatie tussen het binnenmilieu en de energiezuinigheid van het gebouw.

Bij de totstandkoming van een plan van aanpak voor de komende drie jaar speelt de combinatie van een groot aantal factoren een rol. Dat zijn leerlingprognoses, de leeftijd van het gebouw (40 jaar is een natuurlijk onderhoudsmoment), de conditie van werktuigbouwkundige installaties (leeftijd circa 20 jaar), de mate waarin de installaties storingen hebben en aanwezigheid van asbest in raamkozijnen. Deze factoren samen met de ambitie om energie te besparen en te zorgen voor een gezond binnenklimaat hebben geleid tot een plan van aanpak voor de komende drie jaar.

Basisschool De Handreiking is het eerste schoolgebouwen van SKPO waar in maatregelen worden genomen op basis van het duurzame meerjarenonderhoudsplan (DMJOP). In 2018 worden de gevelkozijnen vervangen, cv-ketels en de luchtbehandelingsinstallaties vernieuwd en er wordt geïnvesteerd in een nieuwe regelinstallatie. Het streven is om over drie jaar de gevelbekleding te vervangen in combinatie met planmatig dakonderhoud en isolatie van de dakconstructie. Het nieuwe duurzame onderhoudsplan voorziet nog niet de mogelijkheid om de vloer te voorzien van vloerisolatie. Daar zal de begroting nog op worden aangepast.

 • Type gebouw

  PO

 • Aantal leerlingen dat van de verduurzaming profiteert

  231

 • Actief betrokken

  Schoolbestuur

 • Oorspronkelijk bouwjaar betrokken gebouwen

  1977

 • Jaar van de verduurzaming

  2017-2020

 • Aantal m2 BVO

  1.355

 • Gebruikte hulpmiddelen

  PVE Frisse Scholen
  Energielabel

 • Positief betrokken marktpartijen
 • Type maatregelen

  Isoleren
  Verlichting
  Ventileren

Energieprestatie

Welke maatregel heeft u getroffen?
De energiekosten van gas en elektra van De Handreiking overschrijden de vergoeding van OCW. In 2016 waren de werkelijke kosten € 7.600,- hoger dan de vergoeding. Het gebouw heeft een energielabel F. Om dit te verbeteren zullen de volgende maatregelen worden genomen. De instellingen en regelingen van de installaties worden aangepast, er wordt gewerkt aan de bewustwording en het gedrag van docenten en leerlingen, het dak wordt beter geïsoleerd, enkel glas wordt vervangen door HR++ glas. Waarschijnlijk worden op termijn de TL-armaturen vervangen door LED-lampen, waarbij de verlichting in de groepsruimten een daglichtregeling krijgt. Om de kosten van elektra omlaag te brengen wordt overwogen om 100 vierkante meter aan zonnepanelen te plaatsen.

Welke eenmalige kosten gingen hiermee gepaard en hoe heeft u deze gefinancierd?
De totale kosten van de verbetermaatregelen (energie + binnenklimaat) bedragen ongeveer € 190.000,-- Die komen uit de eigen middelen van het schoolbestuur. De verwachte terugverdientijd is ruim 20 jaar.

Wat zijn de effecten van de installatie van de gewijzigde instellingen op het binnenklimaat, het energieverbruik en de exploitatielasten?
Het energieverbruik gaat omlaag. Het gebouw zal naar verwachting energielabel C krijgen.

Heeft u uw doel bereikt?
Nee, de maatregelen moeten nog worden uitgevoerd.

Welke partijen hebben een positieve bijdrage geleverd aan dit resultaat?
Building Vision

Luchtkwaliteit

Welke maatregel heeft u getroffen?
Het gebouw krijgt gebalanceerde mechanische ventilatie met WTW op basis van CO2-regeling, kwaliteitsklasse B.

Welke eenmalige kosten gingen hiermee gepaard en hoe heeft u deze gefinancierd?
Zie de beschrijving bij tabblad Energieprestatie.

Wat zijn de effecten van de installatie van de gewijzigde instellingen op het binnenklimaat, het energieverbruik en de exploitatielasten?
De installatie zal zorgen voor een betere luchtkwaliteit en moet minder energie verbruiken dan de huidige installatie.

Heeft u uw doel bereikt?
Nee, de maatregelen moeten nog worden uitgevoerd.

Welke partijen hebben een positieve bijdrage geleverd aan dit resultaat?
Building Vision


Gerelateerde items

Praktijkvoorbeelden