De Meidoorn is 'in control' over de installaties in de school

Locatiedirecteur Egon van Erven houdt graag zelf de touwtjes in handen. Hij is blij dat schoolbestuur Stroomm zelf bouwheer was bij de bouw van De Meidoorn in 2015. "Dan kun je samen met de bouwmanager directer op het bouwproces zitten." Het heeft geresulteerd in een duurzaam energiezuinig gebouw met een uitstekend binnenklimaat. De instellingen van de installaties kan Van Erven zelf beïnvloeden met een online tool.

De systemen in De Meidoorn zijn allemaal met elkaar verbonden. In ieder klaslokaal hangt een paneel met daarop een aantal functies. Zodra iemand 's ochtends de klas binnenloopt gaat het licht automatisch aan en krijgt het lokaal de status 'in gebruik'. De temperatuur en de luchtkwaliteit worden continu gemeten en als het nodig is gaat de ventilatie en/of de kachel aan. Als er niemand meer in het lokaal is gaat het licht na verloop van tijd uit en springen de installaties weer in de stand 'buiten gebruik', een soort spaarstand. Bij hoge temperaturen in de zomer betekent dat, dat er 's nachts automatisch extra koele lucht wordt aangezogen

Die paneeltjes in de klas vormen samen een centraal systeem, waarin ook de geschiedenis wordt bijgehouden. Dat is via een website te bekijken. "Ik kan van elk lokaal zien hoe het temperatuurverloop en de luchtkwaliteit zijn geweest gedurende de dag. Het systeem geeft ook aan of er storingen zijn geweest en op welk moment filters moeten worden vervangen." Via het online systeem zijn ook allerlei gebruikersgerelateerde instellingen te wijzigen, zoals een kalender waarop de schoolvakanties kunnen worden ingevoerd. Ook de leerkrachten kunnen het binnenklimaat beïnvloeden. "Als een leerkracht het koud heeft kan hij de temperatuur met het paneel in de klas iets hoger zetten. Dan voelt hij zich weer lekker."

De leverancier en de onderhoudspartners hebben ook toegang tot het systeem. Als zich problemen dreigen voor te doen kunnen ze daarop proactief reageren. Maar Van Erven is van mening dat het tot de verantwoordelijkheid van een schooldirecteur behoort om zelf met de installaties om te kunnen gaan. "Ik wil weten hoe het werkt en wat ik zelf kan doen. Dan heb je een beetje grip op de situatie. En het is nuttig om te weten waar jouw invloed ophoudt en het nodig is om bij de leverancier of de onderhoudspartner te melden dat er iets mis is."

 • Type gebouw

  PO

 • Aantal leerlingen dat van de verduurzaming profiteert

  140

 • Actief betrokken

  Schoolbestuur
  Locatiedirecteur

 • Oorspronkelijk bouwjaar betrokken gebouwen

  2015

 • Aantal m2 BVO

  922

 • Gebruikte hulpmiddelen

  PVE Frisse Scholen

 • Type maatregelen

  Gebouw beheren
  Energie beheren
  Gedrag aanpassen
  Afspraken maken

Integraal beheer van de klimaatinstallaties

Welke maatregel heeft u getroffen?
De school is voorzien van klimaatinstallaties die allemaal aan elkaar gekoppeld zijn. Dat betreft warme lucht en vloerverwarming, ventilatie, verlichting, etc. Met panelen is dat in iedere klas te monitoren en en tot op zekere hoogte door de leerkrachten in te stellen. Onderdeel van het beheersysteem is monitoring. Er wordt een logboek bijgehouden van de temperatuur en de luchtkwaliteit, en van eventuele systeemmeldingen. Die data is online te bekijken. Ook zijn de installaties online te beïnvloeden.

Welke eenmalige kosten gingen hiermee gepaard en hoe heeft u deze gefinancierd?
De kosten zijn onderdeel van de bouw van het schoolgebouw, 1,2 miljoen euro. Dat is door de gemeente gefinancierd. Uiteraard is er ook een onderhoudscontract. Dat financiert de school.

Wat zijn de effecten van de installatie van het monitoringsysteem op het binnenklimaat, het energieverbruik en de exploitatielasten?
Het systeem zorgt ervoor dat het binnenklimaat in de school optimaal instelbaar is en dat eventuele storingen snel worden opgemerkt. Het is een soort garantie dat het systeem altijd zo goed mogelijk functioneert en is afgestemd op de bezetting van het gebouw. Dat betekent dat er een goed binneklimaat is en dat er geen energie wordt verspild. Dat heeft een gunstig effect op de exploitatielasten.

Heeft u uw doel bereikt?
Het doel is meer dan bereikt. Toen we nog in ons oude gebouw zaten hadden we nooit gedacht dat een goed binnenklimaat zoveel invloed heeft op de prestaties en het welbevinden.

Welke partijen hebben een positieve bijdrage geleverd aan dit resultaat?
Klimaatgroep Holland
Sankomij Installatietechniek
Hoeflake Electrotechniek

TOP
Wij hebben een schoolgebouw dat uitstekend voldoet en we hebben daar zelf de controle over.

TIP
Zorg ervoor dat je betrokken bent bij de keuze van de installaties in je schoolgebouw. Als je een beetje begrijpt hoe die dingen werken ben je zelf in staat het binnenklimaat optimaal in te stellen. Het maakt het ook gemakkelijker om de collega's aanwijzingen te geven hoe ze het prettigst kunnen werken met het systeem. Wat kennis stelt je ook in staat om kleine problemen zelf verhelpen, zoals het bijvullen van de cv-ketel of het vervangen van een filter.


Impressie praktijkervaring

Gerelateerde items