De Regenboog: mét zwembad voor lichamelijk beperkte leerlingen

Op Mytylschool De Regenboog zijn lichamelijk beperkte en ernstig zieke leerlingen van harte welkom. Het gebouw is zodanig aangepast dat fysio-, ergotherapie en revalidatietrajecten kunnen worden ingepast in het lesprogramma van de kinderen. Er is ook een zwembad: dit en meer zorgde voor een torenhoge energierekening. Stichting Spaarnesant: "Om de exploitatiekosten van het gebouw te verlagen, hebben we onder andere HR+++-glas geplaatst en decentrale ventilatie met warmteterugwinning geïnstalleerd. En: we benutten zonne-energie voor het zwembad!"

De totale renovatiekosten bedragen ongeveer €2 miljoen. Jan Aalberts (tevens Ambassadeur van de Green Deal Scholen): "Hiervan heeft de gemeente Haarlem bijna de helft betaald. De overige kosten zijn gedekt uit de MI-vergoeding en uit onze onderwijsreserves, bekostigd via een voorziening uit het meerjarenonderhoudsbudget. Deze methode vergde enige inventiviteit en moed, maar we hebben zo onze grootste belemmering - tekort aan gelden - overwonnen. Het resultaat mag er zijn!"

Decentrale klimaatinstallatie met WTW

Welke maatregel heeft u getroffen?
"We hebben klimaatinstallaties met warmteterugwinning geplaatst. Deze installaties zijn individueel CO2-gestuurd."

Welke eenmalige kosten gingen hiermee gepaard en hoe heeft u deze gefinancierd?
"De investering bedraagt circa €165.000. Deze zijn - net zoals de andere maatregelen - bekostigd vanuit onze onderwijsreserves, voorzieningen uit het meerjaren onderhoudsplan en in samenwerking met de gemeente." 

Wat zijn de effecten van het decentrale ventilatiesysteem op het binnenklimaat, het energieverbruik en de exploitatielasten?
"We werken met kinderen met een beperking wat veel begeleidend personeel vraagt. Zij werken vaak één op één. Het is fantastisch dat we op deze manier voor iedereen behaaglijke ruimtes kunnen creëren. We verwachten een positief effect op het energieverbruik en de exploitatielasten. Om dit voordeel te behouden, is het echter zaak dat het personeel goed wordt geïnstrueerd in de omgang met de installatie."

Heeft u uw doel bereikt?
"De renovatie vindt plaats in twee jaar, omdat we vooral proberen te werken in de zomervakanties zodat we deze kwetsbare doelgroep niet hoeven te belasten. Tweederde van de renovatie is uitgevoerd en deze zomer ronden we de verbouwing af." 

Welke partijen hebben een positieve bijdrage geleverd aan dit resultaat?
"NSN Service heeft ons goed geholpen bij de installatie.

TOP
"De leerlingen en docenten ervaren nu al een prettiger leer- en werkklimaat."

TIP
"De installatie van de klimaatsystemen vraagt veel tijd en aandacht. Voorkom dat alle medewerkers en leerlingen weten hoe de comfortschakelaar werken." 

HR+++-glas

Welke maatregel heeft u getroffen?
"In de zomers van 2015 en 2016 is en wordt een volledige gevelrenovatie uitgevoerd, waarbij we al het enkelglas vervangen door HR+++-glas."

Welke eenmalige kosten gingen hiermee gepaard en hoe heeft u deze gefinancierd?
"Het plaatsen van aluminium kozijnen met het isolerende dubbelglas heeft bijna €500.000 gekost. Deze kosten maken onderdeel uit van een grotere verbouwing en zijn gezamenlijk met de gemeente betaald."

Wat zijn de effecten van de installatie van het dubbelglas op het binnenklimaat, het energieverbruik en de exploitatielasten?
"De bevindingen tot dusver zijn goed. We moeten echter de volledige renovatie doorgevoerd hebben om het daadwerkelijke effect te kunnen meten. Wat een bijkomstigheid van de isolatiewaarde van het dubbelglas is, is dat een goede klimaatregeling nóg belangrijker wordt. Hier zijn we ons van bewust."

Heeft u uw doel bereikt?
"We verwachten dat alle maatregelen samen het energieverbruik met 40% verlagen."

TOP
"We hebben veel minder onderhoud aan de kozijnen en ramen, dat is prettig!"

TIP
"'Stem goed af met de betrokken school wanneer er een verbouw- of renovatieopgave ligt. Zij ervaren het gebouw iedere dag en kunnen dus met je meedenken."

Energiezuinig zwembad

Welke maatregel heeft u getroffen?
"Onze school heeft een zwembad, waar leerlingen in kunnen sporten en een gedeelte van hun therapieën krijgen. Dit zwembad moet dus is meer verwarmd worden dan een regulier sportbad. Wij hebben de pompschakeling voor het verwarmen en verschonen van het zwembad vervangen voor een zuiniger exemplaar. Daarnaast wordt de extra warmte van zonnecollectoren ingezet voor de verwarming van het bad."

Welke eenmalige kosten gingen hiermee gepaard en hoe heeft u deze gefinancierd?
"De éénmalige investering was ongeveer €75.000." 

Wat zijn de effecten van de maatregelen op het binnenklimaat, het energieverbruik en de exploitatielasten?
"Er is geen effect op het binnenklimaat, maar het energieverbruik is met 40% verlaagd! Dit komt doordat het zwembad nu niet 24/7 wordt verfrist en verwarmd, maar wanneer nodig."

Heeft u uw doel bereikt?
"Absoluut. Nu is het een kwestie van zorgen voor goede controle op de inregeling en het plegen van regelmatig onderhoud." 

TOP
"De samenwerking tussen de betrokken deskundige partijen loopt erg goed. We hebben onze vaste deskundige installateur via de aannemer betrokken. Daarnaast hebben we tijdens de aanbesteding inschrijvende partijen uitgedaagd mee te denken over de planning: de renovatie vond en vindt namelijk plaats in de zomers van 2015 en 2016." 

TIP
"Controleer regelmatig de overwerktimers; wanneer deze niet goed zijn ingeregeld, verdwijnt je voordeel als sneeuw voor de zon!"


Impressie praktijkervaring

Gerelateerde items