De Schalm Alblasserdam gaat aan de slag met verduurzaming

De gemeenten in de regio Drechtsteden zijn bezig met een initiatief om het energieverbruik van basisscholen terug te brengen. Bestuur PIT-KO doet met één school in Alblasserdam mee, vertelt projectleider Jaap Boer. "Onze andere twee scholen, De Boeg en De Loopplank, worden samengevoegd. Die krijgen over een jaar een nieuw gebouw, dus daar gaan we niet meer in investeren."

De verduurzamingsoperatie wordt in een aantal stappen uitgevoerd. Eerst wordt het gebouw uitgebreid bestudeerd. De bouwtekeningen worden bekeken, het gebouw wordt onderzocht en er wordt meetapparatuur geïnstalleerd om het energieverbruik te monitoren. Op basis van die studie wordt een inschatting gemaakt van de mogelijkheden om energie te besparen. Er wordt ook aangegeven welke maatregelen de school zou moeten nemen. "Bij ons wordt de verwarming waterzijdig ingeregeld, er komt dubbele beglazing, LED-verlichting en we krijgen zonnepanelen. Tenslotte worden alle installaties optimaal op elkaar afgestemd."

Dat plan van aanpak is gemaakt door het Groene Collectief, één van de initiatiefnemers van het project Basisscholen Drechtsteden. Dat bedrijf neemt de scholen ook in het vervolgtraject veel werk uit handen. "De gemeente heeft aan ons bevoegde gezag € 32.000 subsidie verstrekt. Ik heb de opdracht gekregen om offertes aan te vragen. Dat hebben we gedaan en vervolgens zijn de opdrachten verstrekt. Verder hebben wij er nauwelijks werk van. We zijn natuurlijk wel verantwoordelijk, maar want alles gebeurt onder toezicht van het Groene Collectief."

De maatregelen zijn eind 2016 uitgevoerd, maar daarmee is het project nog niet ten einde. De leerlingen krijgen nog les om meer bewust te worden van het omgaan met energie. En het schoolgebouw wordt uitgebreid gemonitord om er zeker van te zijn dat de energiebesparingen ook werkelijk gerealiseerd worden.

 • Type gebouw

  PO

 • Aantal leerlingen dat van de verduurzaming profiteert

  260

 • Actief betrokken

  Schoolbestuur
  Locatiedirecteur
  Projectleider huisvesting
  Leerkrachten
  Leerlingen

 • Oorspronkelijk bouwjaar betrokken gebouwen

  1940
  2002 deel bijgebouwd

 • Jaar van de verduurzaming

  2016

 • Aantal m2 BVO

  1.800

 • Positief betrokken marktpartijen
 • Type maatregelen

  Inregelen CV
  Afstemmen installaties
  Zonnepanelen
  LED-verlichting
  HR++ glas

Energieverbruik omlaag brengen

Welke maatregel heeft u getroffen?
Wij hebben ons schoolgebouw laten onderzoeken om het energieverbruik in kaart te krijgen. Daar is een plan van aanpak uitgekomen met een aantal maatregelen en een inschatting van de te behalen besparing. Die maatregelen worden voor het einde van 2016 gerealiseerd. Dat betreft waterzijdig inregelen van de CV, zonnepanelen, LED-verlichting, HR++ beglazing, isoleren van CV-leidingen, inregelen van installaties, etc.

Welke eenmalige kosten gingen hiermee gepaard en hoe heeft u deze gefinancierd?
De investering is € 32.000. Die is door de gemeente gefinancierd.

Wat zijn de effecten van de installatie van de verduurzaming op het binnenklimaat, het energieverbruik en de exploitatielasten?
Dat weten we nog niet. De voorspelling is dat het energieverbruik flink gaat dalen.

Heeft u uw doel bereikt?
Nog niet.

Welke partijen hebben een positieve bijdrage geleverd aan dit resultaat?
Het Groene Collectief

TOP
Wij zijn als schoolbestuur uiteraard verantwoordelijk, maar er wordt ons veel werk uit handen genomen.


Gerelateerde items