SPOM

De scholen van SPOM verduurzaamd

Stichting SPOM Maas en Waal heeft in bijna al haar scholen HR++-glas toegepast, heeft 6 scholen volledig 'verled' en heeft voor het einde van de looptijd de CV-ketels vervangen door ketels met een hoger rendement. De stichting is vanuit principiële overtuiging met verduurzaming aan de slag gegaan: "Als onderwijsinstelling voelen wij de maatschappelijke plicht om het goede voorbeeld te geven en te zorgen voor een leefbare wereld voor onze kinderen, onze toekomst. Fossiele brandstoffen zijn eindig en verontreinigen ons milieu, onze leefwereld. Daarom is ons verduurzamingsbeleid onder andere gericht op re-use, reduce en recycle."

Met name op financieel gebied ervaarde de stichting belemmeringen om de plannen door te zetten. Aldus Theo van Sommeren: "Ik heb regelmatig bij mijn Raad van Toezicht aandacht gevraagd voor de verduurzamingsopgave. Door met goede, uitgewerkte voorstellen aan tafel te komen die financieel aantrekkelijk waren én bijdroegen aan het ideaal om samen met leerlingen aan een duurzame wereld te werken, zijn de plannen toch gerealiseerd." 

HR++-glas

Welke maatregel heeft u getroffen?
"In 2010 en 2011 heb ik in bijna al onze schoolgebouwen HR++-glas laten plaatsen, inclusief ventilatieroosters voor de noodzakelijke ventilatie."

Welke eenmalige kosten gingen hiermee gepaard en hoe heeft u deze gefinancierd?
"De éénmalige investering lag tussen de €200.000 en €500.000. Deze hebben wij uit eigen middelen en met een aanvullende subsidie bekostigd."

Wat zijn de effecten van de installatie van het dubbelglas op het binnenklimaat, het energieverbruik en de exploitatielasten?
"De effecten op alle elementen zijn positief."

Heeft u uw doel bereikt?
"Jazeker. Het is in diverse gebouwen behaaglijker geworden. Ventileren was en is een blijvend (gedrags-)probleem. Blijf hier alert op en neem de leerlingen en docenten mee. Programma's als Moeder Aarde Gezond kunnen helpen bij de bewustwording rond duurzaamheid. De leerlingen vinden het hartstikke leuk!" 

TOP
"De samenwerking met beide gemeenten verliep goed; het was een cofinanciering."

TIP
"Maak een conditie-overzicht van je gebouw(en) en maak een prioriteitenlijstje. Voor SPOM was dat in eerste instantie het comfort in de gebouwen verhogen wat is gerealiseerd door het plaatsen van HR++-glas. De tweede prioriteit is het besparen van energie wat gedeeltelijk is gerealiseerd, maar waarvoor wij het liefst nog hogerendements CV-ketels en LED-verlichting inzetten."

LED-verlichting

Welke maatregel heeft u getroffen?
"In korte tijd hebben wij in 6 van onze scholen LED-verlichting toegepast. Deze scholen zijn nu volledig 'verled' en draaien enkel nog op energiezuinige verlichting."

Welke eenmalige kosten gingen hiermee gepaard en hoe heeft u deze gefinancierd?
"De éénmalige investering lag tussen de €20.000 en €50.000. Deze hebben wij uit eigen middelen bekostigd, met behulp van het financieringsprogramma van Go4Green." 

Wat zijn de effecten van de installatie van de LED-verlichting op het binnenklimaat, het energieverbruik en de exploitatielasten?
"De effecten op alle elementen zijn positief."

Heeft u uw doel bereikt?
"Kinderen en collega's zijn enthousiast over het mooie, rustige en heldere licht. Hiervoor hebben we de maatregel in eerste instantie niet ingezet, maar is een extra voordeel. Ik heb mijn doel bereikt: ik ben tevreden over de energiebesparing en de positieve bijdrage die wij hierdoor doen aan een duurzaam milieu." 

Welke partijen hebben een positieve bijdrage geleverd aan dit resultaat?
"De energiezuinige verlichters Memostar, Go4Green en Retrofix."

TOP
"Het overleg met de verschillende bedrijven en het maken van goede afspraken hebben geleid tot een prettige ervaring. Probeer altijd om er iets meer uit te halen, zoals extra voorlichting voor leerlingen en ouders."

TIP
"Maak er een gewoonte van de lampen uit te doen wanneer je een lokaal verlaat. Denk hierbij ook aan alle andere apparaten, zoals computers en beamers."

Hoge rendementsketels

Welke maatregel heeft u getroffen?
"Hoewel de cv ketels nog niet volledig waren afgeschreven, hebben wij deze op een aantal scholen ruim voor het einde van de levensduur vervangen voor hoge rendementsketels. CV ketels worden minder zuinig naarmate ze ouder worden."

Welke eenmalige kosten gingen hiermee gepaard en hoe heeft u deze gefinancierd?
"De éénmalige investering was maximaal €20.000 en is uit eigen middelen betaald. De investering is inmiddels terugverdiend door het lagere gasverbruik in de scholen en de besparing op onderhoudskosten." 

Wat zijn de effecten van de installatie van de hoge rendementsketels op het binnenklimaat, het energieverbruik en de exploitatielasten?
"De effecten op alle elementen zijn positief."

Heeft u uw doel bereikt?
"Absoluut. Ook hier geldt: een reductie van de benodigde energie levert een positieve bijdrage aan het milieu." 

Welke partijen hebben een positieve bijdrage geleverd aan dit resultaat?
"Installatiebedrijven Megens en Romijnders."

TIP
"Orienteer je op de verschillende mogelijkheden in de markt. Laat je niet gek maken door het grote aanbod: blijf bij je uitgangspunten."


Impressie praktijkervaring

  • SPOM
  • SPOM

Gerelateerde items