De Smaragd bespaart 90% op energiekosten

Door een combinatie van maatregelen is het energielabel van basisschool De Smaragd in Zwolle van D naar A gegaan. Het gebouw is nu bijna energieneutraal. Wim Lengkeek, bedrijfsadviseur bij schoolbestuur Florion: "Als gereformeerde scholen vinden wij duurzaamheid belangrijk. Het is mooi dat we een pilot konden uitvoeren waarin alles bij elkaar wordt gebracht: onderhoud, besparing, investering in zuinigere installaties, maar ook aandacht voor educatie en betrokkenheid van alle gebruikers van het gebouw".

Voorafgaand aan de maatregelen is een energiescan uitgevoerd. De uitkomsten van die scan zijn geanalyseerd en er is een raming gemaakt van de benodigde investeringen. De resultaten van die studie zijn afgestemd met het reguliere onderhoud en vervolgens is er een plan van aanpak gemaakt. "Veel warmte lekte weg door de gevels, via ramen met enkel glas en dunne plafonds. Dat is met hele simpele ingrepen te verhelpen en levert al snel veel winst op. De CV-ketel is vervangen door een pelletkachel en er zijn 100 zonnepanelen geplaatst. De school gebruikt nu vrijwel alleen maar hernieuwbare energie."

Florion heeft voor het project een overeenkomst gesloten met Frog Energy. Dat bedrijf heeft de energiescan uitgevoerd en is verantwoordelijk voor de technische uitvoering en de begeleiding. Medewerkers monitoren het energieverbruik en geven op school adviezen. Als de besparing inderdaad wordt behaald is dat een gezamenlijke prestatie van het bedrijf en de school. Lengkeek vindt de rol van een deskundige en gemotiveerde partner belangrijk. "In het eerste jaar hebben we aanloopproblemen gehad met de regeltechniek. Die zijn mede door hun inzet en enthousiasme opgelost."

Bijzonder is dat dit prestatiecontract een looptijd heeft van slechts vijf jaar. In die periode wordt de hele installatie afgeschreven. Het eigendom gaat na vijf jaar over naar Florion. Die korte looptijd is een bewuste keuze. "Voor schoolbesturen is een contract van 20 jaar niet goed te overzien. Daarom hebben wij deze oplossing bedacht. We hebben nu maximaal grip. Heel praktisch betekent dit: als wij dat willen kunnen we de kachel na 7 jaar vervangen, dus voordat die is afgeschreven. Bij contracten met een langere looptijd zouden we daar boetes voor moeten betalen."

 • Type gebouw

  Primair onderwijs

 • Aantal leerlingen dat van de verduurzaming profiteert

  480

 • Actief betrokken

  Schoolbestuur
  Locatiedirecteur

 • Oorspronkelijk bouwjaar betrokken gebouwen

  1960

 • Jaar van de verduurzaming

  2015

 • Positief betrokken marktpartijen
 • Type maatregelen

  Verwarmen
  Verlichten
  Isoleren
  Energie opwekken
  Gedrag aanpassen
  Financiering regelen

Energie besparen

Welke maatregel heeft u getroffen?
Het schoolgebouw was niet goed geïsoleerd. Om het weglekken van warmte tegen te gaan is de buitenschil van het gebouw aangepakt. Enkel glas is vervangen door dubbele beglazing, een deel van de muur is beter geïsoleerd, er is vloerisolatie aangebracht en de leidingen zijn geïsoleerd. Ook het elektriciteitsverbruik is aangepakt. Op basis van monitoring is het verbruik van energieslurpende apparaten omlaag gebracht.

Welke eenmalige kosten gingen hiermee gepaard en hoe heeft u deze gefinancierd?
De kosten maken deel uit van de totale investering van € 130.000

Wat zijn de effecten van de installatie van de isolatie op het binnenklimaat, het energieverbruik en de exploitatielasten?
Zoals verwacht is het energieverbruik gedaald. Dat heeft een gunstig effect op de exploitatiekosten. Qua binnenklimaat is het een stuk aangenamer, omdat er minder tocht is.

Heeft u uw doel bereikt?
Ja, het doel is bereikt.

Welke partijen hebben een positieve bijdrage geleverd aan dit resultaat?
Frog Energy

TOP
De werkzaamheden zijn vrijwel allemaal uitgevoerd in de vakantie. De lessen zijn er niet door verstoord.

TIP
Zorg voor voldoende draagvlak bij het onderwijsteam. Gedrag is een belangrijk element bij het realiseren van energiebesparingen. Tips moeten dus wel worden opgevolgd.

Energie opwekken

Welke maatregel heeft u getroffen?
Om de elektriciteitsrekening omlaag te brengen zijn ruim 100 zonnepanelen op het dak van de school gelegd. Die wekken jaarlijks ongeveer 25.000 kWh op. Dat is voldoende om te voorzien in totale elektriciteitsbehoefte van de school.
De CV-ketel is vervangen door een pelletkachel. Dat is een kachel die brandt op biobrandstof, bestaande uit geperste houtsnipper, zogeheten pellets. Met die kachel wordt de CV-installatie aangestuurd. Door gebruik te maken van biobrandstof bespaart de school jaarlijks 16.000 kubieke meter aan gas.

Welke eenmalige kosten gingen hiermee gepaard en hoe heeft u deze gefinancierd?
De kosten van de zonnepanelen en de pelletkachel maken deel uit van de € 130.000 van het hele project.

Wat zijn de effecten van de installaties om energie op te wekken op het binnenklimaat, het energieverbruik en de exploitatielasten?
Doordat de school grotendeels zijn eigen energie opwekt zijn de exploitatielasten flink gedaald. Er is geen effect op het binnenklimaat.

Heeft u uw doel bereikt?
Ja, het doel is bereikt.

Welke partijen hebben een positieve bijdrage geleverd aan dit resultaat?
Frog Energy

TOP
De werkzaamheden zijn uitgevoerd in de vakantie. De lessen zijn niet verstoord.

TIP
Verduurzaming heeft ook een educatieve component. Het aanbrengen van zonnepanelen en een kachel waarmee geen fossiele brandstof wordt verstookt is een mooie gelegenheid om in de lessen aandacht aan duurzaamheid te besteden.

Financiering

Welke maatregel heeft u getroffen?
Voor de financiering is een prestatie-overeenkomst afgesloten voor vijf jaar. In die periode wordt de installatie afgeschreven, zodat het schoolbestuur aan het eind van de contractperiode volledig eigenaar is. Om dat mogelijk te maken heeft het schoolbestuur vooraf meegeïnvesteerd. Frog Energy heeft een prestatiegarantie afgegeven. Het contract zit zo in elkaar dat beide partijen er baat bij hebben als de energiebesparing werkelijk wordt gerealiseerd.
Na vijf jaar hoeft er niet per definitie afscheid van elkaar te worden genomen. Als beide partijen dat willen kan de overeenkomst worden verlengd.

Welke eenmalige kosten gingen hiermee gepaard en hoe heeft u deze gefinancierd?
Het gaat om een overeenkomst met een waarde van € 130.000

Wat zijn de effecten van de installatie van de overeenkomst op het binnenklimaat, het energieverbruik en de exploitatielasten?
De overeenkomst is voorzien van prikkels voor beide partijen om een maximale inspanning te doen om de energiebesparing te realiseren.

Heeft u uw doel bereikt?
Ja, het doel is bereikt.

Welke partijen hebben een positieve bijdrage geleverd aan dit resultaat?
Frog Energy

TOP
De aanbiedende partij heeft zich bijzonder ingespannen om een overeenkomst te formuleren waar het schoolbestuur tevreden mee is.


Gerelateerde items