BS De Vink is in de ban van energiemonitoring

Ruimtelijk is er niks mis met het nieuwe gebouw van basisscholen De Vink en Het Kompas. Met veel licht en hoge ruimtes is het prettig gebouw, waar iedereen zich meteen thuis voelt. Maar gebouwtechnisch ging er na de oplevering veel mis. Er kwamen scheuren in de vloer, ramen en deuren trokken krom en het dak ging lekken. Die schade is hersteld, maar het gebouw is door de gemeente nog niet overgedragen aan de scholen.

De energierekening kwam daardoor ook terecht bij de gemeente, die deze doorbelastte aan de scholen. Ter controle heeft de conciërge van De Vink en Het Kompas de meterstanden wel altijd genoteerd. De verbruikswaarden leken te mooi om waar te zijn, zegt Romy Schneider, bestuurslid van de Stichting voor Katholiek en Openbaar Onderwijs in Noord-Hofland. "Toen de eerste rekening kwam schrokken we enorm, want het werkelijke verbruik is een veelvoud van wat de meters aangeven. De meterstand moet worden vermenigvuldigd, alleen is niet precies bekend met hoeveel."

Om de oorzaken van het hoge energieverbruik te achterhalen werd een digitaal monitoringabonnement afgesloten. Daarmee is het verbruik per kwartier af te lezen. "Dat is een groot succes. Inmiddels zijn we allemaal een beetje verslaafd aan energiemonitoring, want uit die curves is veel informatie te halen." Het gecontracteerde vermogen (de capaciteit die altijd ter beschikking moet staan) was bijvoorbeeld dubbel zo hoog dan er ooit verbruikt werd. "Daar betaal je vaste lasten voor. Wij hebben dat meteen naar beneden bijgesteld. Dat scheelt ons € 150 per maand, ofwel € 1.800 per jaar."

De energiemonitoring laat ook zien dat er  's nachts teveel apparatuur aan staat. "De installaties zijn niet afgestemd op de gebruikstijden van het gebouw. Computers, vaatwassers, verlichting, etc. kunnen best uit." Langzamerhand worden de instellingen nu geoptimaliseerd. Door in de zomervakantie het ventilatiesysteem uit te zetten is in 2016 al 22% op elektriciteit bespaard vergeleken met de voorgaande jaren. Energiezuinige verlichting en bewegingssensoren in de lokalen, gangen en toiletten moet ook veel kunnen opleveren, maar dat vergt wel een investering. "We zitten midden in dat proces en we hebben nog een flinke weg te gaan. Als we in de buurt willen komen van wat de overheid vergoedt moeten we in totaal 30% besparen. Dat is een grote uitdaging, maar we zijn op de goede weg."

 • Type gebouw

  MFA

 • Aantal leerlingen dat van de verduurzaming profiteert

  620 (2 scholen)

 • Actief betrokken

  Bestuur
  Locatiedirecteur
  Facilitair medewerker

 • Oorspronkelijk bouwjaar betrokken gebouwen

  2012

 • Jaar van de verduurzaming

  2016 - 2017

 • Aantal m2 BVO

  4.620

 • Positief betrokken marktpartijen
 • Type maatregelen

  Monitoren
  Energiebeheer

Monitoring energieverbruik

Welke maatregel heeft u getroffen?
We hebben een digitaal monitoringsysteem afgesloten om het energieverbruik van het gebouw gedetailleerd te kunnen volgen.

Welke eenmalige kosten gingen hiermee gepaard en hoe heeft u deze gefinancierd?
Zo'n abonnement kost enkele tientjes per maand. Dat wordt door de school betaald.

Wat zijn de effecten van de installatie van de energiemonitoring op het binnenklimaat, het energieverbruik en de exploitatielasten?
Het doel is het energieverbruik omlaag te brengen. Dat is gunstig voor de exploitatielasten.

Heeft u uw doel bereikt?
Wij zitten midden in het proces om het gebouw beter af te stemmen op de gebruikstijden.

Welke partijen hebben een positieve bijdrage geleverd aan dit resultaat?
Putman Installaties BV
Romy Schneider

TOP
Het eerste succesje is dat we het gecontracteerde vermogen naar beneden konden bijstellen. Dat scheelt € 1.800 op jaarbasis. Daarnaast liggen er nog talloze mogelijkheden om te besparen op de ventilatie en verlichting.

TIP
Wees bewust van de manier waarop een gebouw wordt gebruikt. Het is nergens voor nodig dat installaties en verlichting aan blijven staan als er niemand aanwezig is.


Impressie praktijkervaring

Gerelateerde items

Gerelateerde onderwerpen