Dorpskachel verwarmt St. Cyriacusschool

De 90 jaar oude St.Cyriacusschool in Hoonhorst is in 2013 grondig verduurzaamd. Met een nieuw dak, dubbel glas, isolatie, luchtbehandeling, zonnepanelen, een nieuwe cv-installatie en verlichting is het energieverbruik flink omlaag gebracht. Directeur Ruben van de Woude: "Dat was mogelijk dankzij het schoolbestuur, de gemeente Dalfsen en vooral de stichting Duurzaam Hoonhorst. Vooraf is ook goed nagedacht hoe we aan de kinderen kunnen laten zien hoe duurzaam deze school is."

Duurzaamheid is in Hoonhorst gebaseerd op de peilers groen, gezond en gemeenschappelijk. Het dorp won in 2010 de wedstrijd 'het duurzaamste dorp van Overijssel'. De prijs was een subsidie van € 1,5 miljoen, die door de stichting Duurzaam Hoonhorst aan lokale projecten mag worden besteed. De verduurzaming van het schoolgebouw was daar één van. "Duurzaam Hoonhorst heeft veel in de school geïnvesteerd, tienduizenden  euro's. Niet alleen in concrete maatregelen, maar ze hebben ook allerlei duurzame projecten voor de leerlingen mogelijk gemaakt."

Een bijzonder project is de dorpskachel. Die levert warmte aan maatschappelijke gebouwen in het dorp, zoals de kerk, het kulturhus, de bibliotheek en de school. Als brandstof wordt bioafval gebruikt, bestaande uit hout- en snoeiafval dat door de dorpsbewoners wordt ingezameld. "Wij zijn als school de hoofdgebruiker en  betalen voor die warmte een hele schappelijke prijs."

Door alle duurzame projecten in het dorp is duurzaamheid een vanzelfsprekendheid geworden in het dorp. Gedragsregels in school over het gebruik van materialen worden goed opgevolgd en leerlingen komen zelf met ideeën voor duurzame projecten. "Kinderen spreken elkaar er op aan als ze teveel papier gebruiken of de kraan in de toiletten te lang laten lopen. Ze hebben zelf een opruimploeg opgezet om het zwerfvuil van het schoolplein op te ruimen.  In de school kom je dus overal duurzaam gedrag tegen. Dat is hier heel gewoon."

 • Type gebouw

  PO

 • Aantal leerlingen dat van de verduurzaming profiteert

  103

 • Actief betrokken

  Schoolbestuur
  Locatiedirecteur
  Leerkrachten

 • Oorspronkelijk bouwjaar betrokken gebouwen

  1923

 • Jaar van de verduurzaming

  2013

 • Aantal m2 BVO

  1.000

 • Gebruikte hulpmiddelen

  PVE Frisse Scholen

 • Positief betrokken marktpartijen
 • Type maatregelen

  Verwarmen
  Verlichten
  Ventileren
  Isoleren
  Energie beheren
  Energie opwekken
  Financiering regelen
  Gedrag aanpassen
  Gebouw aanpassen

Luchtbehandeling

Welke maatregel heeft u getroffen?
In de school is een luchtbehandelingssysteem aangelegd. Het systeem haalt verse lucht van buiten en zuigt vuile warme lucht uit de lokalen op. Voordat die vuile lucht naar buiten wordt geblazen wordt de warmte in die lucht gebruikt om de verse lucht te verwarmen. Op die manier krijgen de klassen voorstdurend warme verse lucht. In de zomer zorgt de verse lucht voor koeling.

Welke eenmalige kosten gingen hiermee gepaard en hoe heeft u deze gefinancierd?
De kosten liggen tussen € 50.000 en € 100.000. Dat is betaald door het schoolbestuur, de gemeente en de stichting Duurzaam Hoonhorst.

Wat zijn de effecten van de installatie van de luchtbehandeling op het binnenklimaat, het energieverbruik en de exploitatielasten?
Het is behaaglijk in de school. Voordat het gebouw werd verduurzaamd was het zo lek als een mandje en kwam er voldoende verse lucht binnen. Over het energieverbruik van het luchtbehandelingssysteem is niets te zeggen. Het systeem is onderdeel uit van een omvangrijke verduurzamingsoperatie, waarmee het totale energieverbruik omlaag is gebracht.

Heeft u uw doel bereikt?
Ja, het doel is bereikt.

Welke partijen hebben een positieve bijdrage geleverd aan dit resultaat?
Duurzaam Hoonhorst

TOP
Het systeem werkt uitstekend. Er is gewerkt met lokale bedrijven. De betrokkenheid bij de school was groot.

TIP
Als schooldirecteur ben ik ervan overtuigd dat technici zo'n systeem uitstekend kunnen installeren. Er moet ook voldoende aandacht zijn voor het vervolgtraject, het inregelen van het systeem. Dat moet iemand met verstand van zaken op zich nemen. Werkt het systeem naar wens? Is de temperatuur goed? Leerkrachten moeten daar zelf input voor leveren. Bij ons wordt die nazorg gedaan door een deskundige van Duurzaam Hoonhorst. Die doet het onderhoud en beheer van het systeem en checkt bij de leerkrachten of alles nog naar tevredenheid functioneert. Voor mij als schooldirecteur is dat een geruststellende gedachte.

Zonlicht en -energie

Welke maatregel heeft u getroffen?
De verlichting in de school is verduurzaamd. Er is een groot aantal solatubes geplaatst. Dat zijn kleine lichtkoepels op het dak, waarmee daglicht zonder lichtverlies naar binnen wordt getransporteerd. De lichtopbrengst is enorm; veel groter dan van een lamp en dat licht kost niets. Aanvullend is er een uitgekiende combinatie van lampen en armaturen geplaatst. Als de solatubes onvoldoede licht produceren schakelen de lampen met een traploos dimsysteem automatisch in. Naast het licht wordt ook zonne-energie gebruikt om elektriciteit op te wekken met zonnepanelen op het dak.

Welke eenmalige kosten gingen hiermee gepaard en hoe heeft u deze gefinancierd?
De kosten van dit systeem maken deel uit van de verduurzamingsoperatie. Het schoolbestuur de gemeente en de stichting Duurzaam Hoonhorst hebben die gezamenlijk gedragen.

Wat zijn de effecten van de installatie van de verlichting op het binnenklimaat, het energieverbruik en de exploitatielasten?
Er is altijd voldoende licht in de school en er wordt nooit teveel energie verbruikt. Deze oplossing verbruikt minder energie dan dat de school zou zijn uitgerust met energiezuinige LED-verlichting.

Heeft u uw doel bereikt?
Ja, het doel is bereikt.

Welke partijen hebben een positieve bijdrage geleverd aan dit resultaat?
Duurzaam Hoonhorst

Educatie

Welke maatregel heeft u getroffen?
Alle aspecten van de verduurzamingsoperatie hebben ook als doel de leerlingen bewust te maken. Waar mogelijk worden de maatregelen in de school betrokken bij het onderwijs. De opbrengst van de zonnepanelen is bijvoorbeeld via een monitor te volgen. Gedragsregels omtrent het gebruik van water, elektriciteit, handdoekjes, etc. zijn erg belangrijk. Kinderen die met duurzame ideeën komen worden gestimuleerd om deze te realiseren. En jaarlijks wordt er minstens eenmaal een duurzaamheidsproject gedaan.

Welke eenmalige kosten gingen hiermee gepaard en hoe heeft u deze gefinancierd?
Aan educatie zijn doorgaans geen kosten verbonden. Als een project wel geld kost wordt er een aanvraag gedaan voor een bijdrage van Duurzaam Hoonhorst

Wat zijn de effecten van de installatie van educatie op het binnenklimaat, het energieverbruik en de exploitatielasten?
Door de gedragsregels en de wijze waarop duurzaamheid in het dorp speelt gaan kinderen bewust om met materialen en energie. Dat heeft een positief effect op de exploitatiekosten van de school.

Heeft u uw doel bereikt?
Ja, het doel is bereikt.

Welke partijen hebben een positieve bijdrage geleverd aan dit resultaat?
Duurzaam Hoonhorst


Impressie praktijkervaring

Gerelateerde items