Energiebesparing basisscholen in de Drechtsteden

De regio Drechtsteden wil met het project 'Energiebesparing basisscholen in de Drechtsteden' alle 130 basisscholen stimuleren en helpen om energie te besparen en een beter binnenklimaat in de scholen te realiseren. Tot dusver doen ruim 50 scholen mee.

Het project bestaat uit drie stappen waar scholen zich voor kunnen aanmelden. De eerste stap is een Energie Prestatie Keuring. Daarmee krijgt de school inzicht in relevante energiebesparende maatregelen en de mogelijke resultaten van de maatregelen. Vervolgens krijgen de scholen assistentie bij het opstellen van een plan van aanpak om die maatregelen te realiseren. Er wordt met name gekeken naar maatregelen die zich binnen vijf jaar terugverdienen.

Om ook de leerlingen bij het project te betrekken kunnen de scholen een gastles krijgen van duurzaamheidscentrum Weizigt, een organisatie die duurzaam denken en handelen stimuleert. Leerlingen uit groep 7 en 8 gaan dan zelf aan de slag met het besparen van energie op school en het verbeteren van het binnenklimaat. Een leuk onderdeel van de les is dat de leerlingen zelf onderzoek doen op hun school. De tips presenteren ze aan het schoolbestuur en worden meegenomen in de energiescan.

Quickscan energiebesparing

Welke maatregel heeft u getroffen?
Energie Prestatie Keuring

Welke eenmalige kosten gingen hiermee gepaard en hoe heeft u deze gefinancierd?
De kosten van de energiescan zijn €500 per school.

Wat zijn de effecten van de installatie van de quickscan op het binnenklimaat, het energieverbruik en de exploitatielasten?
De school krijgt inzicht in de potentiële energiebesparende maatregelen die genomen en in de opbrengst die deze maatregelen hebben.

Welke partijen hebben een positieve bijdrage geleverd aan dit resultaat?
Het Groene Collectief
Stichting Drechtse Stromen

Plan van aanpak

Welke maatregel heeft u getroffen?
Op basis van de energiescan van de school een plan van aanpak opstellen.

Welke eenmalige kosten gingen hiermee gepaard en hoe heeft u deze gefinancierd?
De kosten van het opstellen van een plan van aanpak zijn €500 per school.

Welke partijen hebben een positieve bijdrage geleverd aan dit resultaat?
Stichting Drechtse Stromen
Het Groene Collectief

Gastles energieke scholen

Welke maatregel heeft u getroffen?
Leerlingen van groep 7 en 8 gaan zelf aan de slag met energiebesparing en verbetering van het binnenklimaat.

Welke eenmalige kosten gingen hiermee gepaard en hoe heeft u deze gefinancierd?
De kosten van een gastles bestaan uit het uurtarief van de betrokken medewerkers van het duurzaamheidscentrum.

Wat zijn de effecten van de gastles energieke scholen op het binnenklimaat, het energieverbruik en de exploitatielasten?
Het doel is dat leerlingen meer bewust worden van energiegebruik en binnenklimaat. Zij nemen hun ervaringen mee naar huis. Dit project zorgt dus ook voor meer bewustzijn thuis.

Welke partijen hebben een positieve bijdrage geleverd aan dit resultaat?
Duurzaamheidscentrum Weizigt


Gerelateerde items