Duurzame en veilige leeromgeving dankzij crowdfunding

De Adriaan Roland Holstschool in Bergen is hard op weg om energieneutraal te worden. In zes lokalen zijn de plafonds vernieuwd en voorzien van LED-verlichting en infrarood warmtepanelen. De benodigde energie wordt opgewekt met zonnepanelen. Directeur Rob van Tricht: "Als vrijeschool vinden wij duurzaamheid en zorg voor de leefomgeving belangrijk. Dat dragen we uit met een groen schoolplein en met een infopaneel bij de ingang van de school. Leerlingen en ouders kunnen daarop zien hoeveel energie we opwekken."

Het schoolgebouw was in 2014 al flink gerenoveerd. Toen werd het dak vernieuwd, er kwam een glazen serre en er is een aantal zonnepanelen geïnstalleerd. Bij de verbouwing in de zomer van 2017 is - naast het vervangen van de plafonds met LED-panelen en IR-panelen - dubbel glas geplaatst en zijn alle ventilatieroosters vernieuwd. Van Tricht: "Ik heb begrip voor schoolbesturen die de uitgaven aan schoolgebouwen terugschroeven en heel strak monitoren. Maar ik kijk daar anders tegenaan. Investeringen in duurzaamheid betalen zich altijd terug, zowel economisch als in een betere toekomst voor onze kinderen. Dat maakt de keuze om dit soort investeringen te doen vrij eenvoudig."

De maatregelen die nu zijn genomen komen voort uit een energiescan. Voor de benodigde investeringen is een crowdfundingactie opgezet, waarbij ouders en andere belangstellenden geld konden lenen aan de school. Die actie was succesvol en binnen enkele weken was de benodigde € 60.000,-- binnen. Uit berekeningen blijkt dat de school jaarlijks € 8.000,-- minder aan energie uit zal gaan geven. Dat geld wordt de komende zeven jaar gebruikt om de lening af te lossen.

"Met de investeringen die we nu gedaan hebben verbruiken we minder fossiele brandstoffen en besparen we geld, dat we weer in het onderwijs kunnen steken. Daarmee creëren we een duurzame, veilige en milieubewuste leeromgeving. Dat is essentieel voor de kinderen van deze tijd en past naadloos in de visie van de vrijeschool."

 • Type gebouw

  PO

 • Aantal leerlingen dat van de verduurzaming profiteert

  220

 • Actief betrokken

  Schoolbestuur
  Locatiedirecteur
  Ouders

 • Oorspronkelijk bouwjaar betrokken gebouwen

  1973

 • Jaar van de verduurzaming

  2014 - 2017

 • Aantal m2 BVO

  1.200

 • Gebruikte hulpmiddelen

  PVE Frisse Scholen

 • Positief betrokken marktpartijen
 • Type maatregelen

  Verwarmen
  Verlichten
  Energie opwekken
  Financiering regelen
  Educatieve waarde

Verlichting, verwarming en zonnepanelen

Welke maatregel heeft u getroffen?
In zes lokalen in de school zijn nieuwe plafonds gekomen. Deze zijn voorzien van 24 infrarood verwarmingspanelen en 36 panelen met LED-verlichting. De energie die nodig is voor verwarming en verlichting wordt opgewekt met behulp van 20 extra zonnepanelen. Het totaal aantal zonnepanelen komt daarmee op 40.
Deze maatregelen zijn genomen in de zomer van 2017. In 2018 worden dezelfde maatregelen genomen in de overige lokalen.

Welke eenmalige kosten gingen hiermee gepaard en hoe heeft u deze gefinancierd?
De gezamenlijke kosten van de verwarming, verlichting en 20 zonnepanelen is € 45.000,- Zie voor uitleg over de financiering het tabblad Crowdfunding.

Wat zijn de effecten van de installatie van de gewijzigde instellingen op het binnenklimaat, het energieverbruik en de exploitatielasten?
De infrarood warmtepanelen warmen in plaats van de lucht alleen de materialen en de mensen in het lokaal op. Een voordeel daarvan is dat er voldoende kan worden geventileerd zonder dat warmteverlies optreedt door warme lucht naar buiten te blazen. Elk lokaal heeft een eigen thermostaat. Leerkrachten kunnen de verwarming dus helemaal op basis van hun eigen behoefte instellen. Dat verhoogt het comfort in de klas.
De LED-verlichting zou volgens een energiescan een besparing van 85% op de energierekening voor verlichting moeten opleveren. Door de LED-panelen, de infrarood verwarming en de zonnepanelen samen zal zowel het gas- als elektriciteitsverbruik naar verwachting met 50% dalen. Dat betekent een besparing van € 8.000,- per jaar in de exploitatie.

Heeft u uw doel bereikt?
Ja

Welke partijen hebben een positieve bijdrage geleverd aan dit resultaat?
Prisma Advies Groep
Greenfund Holland

Crowdfunding

Welke maatregel heeft u getroffen?
De kosten van het vernieuwen van de plafonds plus het installeren van nieuwe verwarming, LED-verlichting en zonnepanelen in de eerste zes lokalen bedragen € 60.000,-- Dat is bij elkaar gebracht door middel van een crowdfundingactie, primair onder de ouders van leerlingen. Zij konden vanaf een bedrag van € 100,-- deelnemen. De deelnemers lenen dat bedrag tegen een rente van 2% voor een periode van circa 7 jaar. Daarna krijgen ze hun inleg plus rente terug.

Welke eenmalige kosten gingen hiermee gepaard en hoe heeft u deze gefinancierd?
Aan crowdfunding zijn voor de school geen kosten verbonden.

Wat zijn de effecten van de installatie van de gewijzigde instellingen op het binnenklimaat, het energieverbruik en de exploitatielasten?
De installatie zorgt voor een jaarlijks exploitatievoordeel van € 8.000,- Dat bedrag wordt ingezet voor de aflossing en rente op de investering. Die is naar verwachting over ongeveer 7 jaar afgelost.

Heeft u uw doel bereikt?
Ja

Welke partijen hebben een positieve bijdrage geleverd aan dit resultaat?
Greenfund Holland


Gerelateerde items