Etty Hillesum Het Vlier

Bij de grootschalige renovatie is Het Vlier volledig gestript. De installaties zijn vervangen door energiezuinige systemen. Het dak en de gevels zijn geïsoleerd om de koude bruggen in het gebouw weg te werken. Het hele gebouw is voorzien van mechanische balansventilatie en gasmotorwarmtepompen voor zowel koeling als verwarming. Een bijzonder detail is dat de dakbedekking bij de luchtinlaten wit is. Daarmee wordt bespaard op het koelen van de ingenomen lucht.

Er zijn meer bijzondere maatregelen genomen om extra op energie en grondstoffen te besparen. Het gebouw is uitgerust met energiezuinige verlichting en een lichtmanagementsysteem. Bewegingssensoren zorgen ervoor dat die alleen brandt als er mensen aanwezig zijn. In samenwerking met de gemeente zijn PV-panelen geplaatst voor het opwekken van duurzame elektriciteit. In de toiletten zijn kranen met timers geplaatst. Die voorkomen dat er onnodig water wegstroomt als er een kraan open blijft staan. Automatische zonwering voorkomt opwarming van het gebouw. Ook wordt daarmee bespaard op koeling. Het Vlier is door al die maatregelen van energielabel G naar A+ gegaan,

Leo van Wijchen, teamleider Huisvesting & Facilities bij Stichting Carmelcollege: "Wij zijn ervan overtuigd, dat gezonde frisse lucht in een lokaal een positief effect heeft op de leerprestaties. Daarnaast vinden wij de maatschappelijke opdracht om zo energiezuinig om te gaan met de middelen die er zijn. Het geld wat daarmee bespaard wordt laten we één op één ten gunste komen van het onderwijs. Als stichting hebben wij plannen om 32 mln te investeren in al onze 52 schoollocaties en daar waar mogelijk gebruik te maken van subsidies. We besparen daarmee in totaal 1,2 mln op de energierekening."

Kijk voor meer informatie op www.nrpguldenfeniks.nl

 • Type gebouw

  "Voortgezet onderwijs"

 • Aantal leerlingen dat van de verduurzaming profiteert

  1.413

 • Actief betrokken

  Huisvestingsbureau Stichting Carmel

 • Oorspronkelijk bouwjaar betrokken gebouwen

  1973

 • Jaar van de verduurzaming

  2012

 • Aantal m2 BVO

  10.917

 • Positief betrokken marktpartijen

  Dijkoraad

 • Type maatregelen

  Totale renovatie

Isolatie

Welke maatregel heeft u getroffen?
Het dak en de gevel zijn geïsoleerd.

Welke eenmalige kosten gingen hiermee gepaard en hoe heeft u deze gefinancierd?
Dat was onderdeel van de renovatie.

Wat zijn de effecten van de installatie van de isolatie op het binnenklimaat, het energieverbruik en de exploitatielasten?
Alle genomen maatregelen inclusief de isolatie hebben het gebouw van energielabel G naar A+ gebracht. Dat betekent dat het zeer energiezuinig is.

Heeft u uw doel bereikt?
Ja

Welke partijen hebben een positieve bijdrage geleverd aan dit resultaat?
Dijkoraad

Kranen met timers

Welke maatregel heeft u getroffen?
In de toiletten zijn kranen met timers geïnstalleerd.

Welke eenmalige kosten gingen hiermee gepaard en hoe heeft u deze gefinancierd?
Dat is onderdeel van de renovatie.

Wat zijn de effecten van de installatie van de kranen met timers op het binnenklimaat, het energieverbruik en de exploitatielasten?
Die kranen voorkomen dat er onnodig veel water wordt verbruikt. Dat heeft een positief effect op de exploitatie.

Heeft u uw doel bereikt?
Ja

Welke partijen hebben een positieve bijdrage geleverd aan dit resultaat?
Dijkoraad

Automatische zonwering

Welke maatregel heeft u getroffen?
Het gebouw is uitgerust met zonwering die omlaag zodra de zon schijnt.

Welke eenmalige kosten gingen hiermee gepaard en hoe heeft u deze gefinancierd?
De kosten zijn onderdeel van de renovatie.

Wat zijn de effecten van de installatie van de automatische zonwering op het binnenklimaat, het energieverbruik en de exploitatielasten?
De zonwering zorgt voor een meer comfortabel binnenklimaat. Door de zonnewarmte buiten te houden warmt het gebouw minder op en hoeft er minder gekoeld te worden. Dat heeft een positief effect op de exploitatie.

Heeft u uw doel bereikt?
Ja

Welke partijen hebben een positieve bijdrage geleverd aan dit resultaat?
Dijkoraad


Impressie praktijkervaring

Gerelateerde items