Euforie over Pieter Wijtenschool verdwenen

In 2010 werd de eerste frisse school van Nederland onder veel publieke belangstelling geopend. De Pieter Wijtenschool in Waalwijk was helemaal opgeknapt en uitgerust met state-of-the-art installaties. Jan Timmers, sinds augustus 2016 directeur, merkt er niet veel van. Hij hoort van zijn team geen enthousiaste geluiden over het gebouw. "Ze weten dat het een frisse school was, maar de visie van destijds is niet goed overgedragen. Dus het echte 'fris' is er een beetje uitgegaan."

Het gebouw kreeg in 2010 goede isolatie, een klimaatsysteem, overvloedig daglicht aangevuld met energiezuinige verlichting, zonwering, fijnstofreducerende vloerbedekking, een centraal stofzuigersysteem, een sedum dak en een natuurspeeltuin. Het resultaat: een energiezuinig gebouw met een comfortabel binnenklimaat. Voor het onderhoud werden onder begeleiding van Dyade contracten afgesloten bij professionele partijen.

In de jaren daarna ontstonden allerlei problemen. Het sedum dak ging lekken met kostbare reparaties tot gevolg, het stofzuigersysteem raakte defect zodat er weer een gewone stofzuiger werd gebruikt, de verlichting ging kapot en de natuurspeeltuin werd verwaarloosd. Ambitieuze plannen van de gemeente om meer scholen te verduurzamen werden vanwege bezuinigingen afgeblazen. "In 2010 besefte men dan het een bijzonder gebouw was. De mensen die hier nu  werken vinden het vooral een heel warm gebouw. In de zomer is het soms zo warm dat het niet prettig is om les te geven. In hun ogen is er geen verschil met een ander schoolgebouw."

Na een moeizaam traject zijn alle mankementen volgens Dyade nu verholpen. De installaties worden onderhouden volgens onderhoudscontracten.  Timmers twijfelt aan de kwaliteit van het luchtbehandelingssysteem en merkt dat de temperatuur in het gebouw slecht regelbaar is. Het monitoringsysteem voor de luchtkwaliteit is inmiddels geheel verdwenen. "Ik werk hier nog maar net en ga ervan uit dat de onderhoudscontracten worden nageleefd. Maar hoe de installaties moeten worden ingesteld en hoe ze precies werken? Dat weet niemand hier in school. Dat wordt overgelaten aan de deskundigen die de verschillende instalaties in onderhoud hebben."

 • Type gebouw

  PO

 • Aantal leerlingen dat van de verduurzaming profiteert

  102

 • Actief betrokken

  Schoolbestuur
  Locatiedirecteur

 • Oorspronkelijk bouwjaar betrokken gebouwen

  1970

 • Jaar van de verduurzaming

  2010

 • Positief betrokken marktpartijen
 • Type maatregelen

  Verwarmen
  Verlichten
  Ventileren
  Isoleren
  Energie beheren
  Gebouw beheren
  Gebouw aanpassen

Gebouw verduurzamen

Welke maatregel heeft u getroffen?
De Pieter Wijtenschool was de eerste frisse school in Nederland. In de bijlagen rechts bovenaan zijn documenten te vinden over de maatregelen die zijn genomen.

Welke eenmalige kosten gingen hiermee gepaard en hoe heeft u deze gefinancierd?
De totale kosten zijn € 955.000,- Die zijn gefinancierd door de gemeente Waalwijk, een provinciale subsidie en bijdragen uit het bedrijfsleven.

Heeft u uw doel bereikt?

Aanvankelijk was het doel bereikt. Inmiddels zijn de meningen daarover veranderd.

Welke partijen hebben een positieve bijdrage geleverd aan dit resultaat?
Dyade vastgoed

TOP
De renovatie is goed verlopen. Het was een project dat landelijk veel aandacht kreeg. Maar daarna ebde de belangstelling weg. Ambitieuze vervolgprojecten konden door bezuinigingen niet worden uitgevoerd.

TIP
Er is onvoldoende aandacht geweest voor enerzijds het gedachtengoed uit 2010 en anderzijds voor de hele praktische dingen als hoe installaties functioneren. Daarmee is waardevolle kennis verloren gegaan.


Impressie praktijkervaring

Gerelateerde items