Gasverbruik Daniëlschool bijna gehalveerd

Na de overheveling van het buitenonderhoud in 2015 heeft Educatis Reformatorisch Primair Onderwijs een analyse gemaakt van de kwaliteit van de 9 schoolgebouwen. Het algemene beeld was dat er in de scholen weinig aandacht was voor energiegebruik en duurzaamheid. De energierekening was torenhoog, zegt Leen Otte,  die verantwoordelijk is voor de gebouwen. "We hebben samen met adviesbureau Eagle Energy een plan gemaakt met wensen van de scholen om dingen te verbeteren. Een belangrijke doelstelling was de energierekening omlaag te krijgen. Daar zijn we mee aan de gang gegaan."

Naast 'gewone' energiebesparende maatregelen heeft Educatis de eNeef, een innovatief regelsysteem voor de verwarming, in een aantal scholen geïnstalleerd. Met het systeem, dat gebruik maakt van de bestaande radiatoren, wordt elk lokaal afzonderlijk verwarmd, maar alleen als daar les wordt gegeven. "Voordat we de eNeef hadden gebeurde het regelmatig dat een heel schoolgebouw of een complete vleugel werd verwarmd omdat er één leerkracht over moest werken. Dat kostte erg veel geld."

De Daniëlschool in Soest is één van de scholen waar de eNeef wordt gebruikt. Het schoolgebouw stamt uit begin jaren zeventig. De muren en vloeren zijn geïsoleerd, er zijn zonnepanelen en LED-verlichting geïnstalleerd en de verwarming is aangepast en goed ingeregeld. "Dat is een ingewikkelde technische operatie. De verwarmingsleidingen zijn geoptimaliseerd zodat het water er gemakkelijker door kan stromen. Elk lokaal wordt aangestuurd met een thermostaat en digitale kranen. Er zijn ook drie nieuwe CV-ketels. Al die die apparatuur is op een computer aangesloten, waar precies in staat welke ruimte wanneer wordt gebruikt."

De ervaringen met het systeem zijn uitstekend. Als een docent buiten de normale schooltijden wil werken kan hij op een knop in zijn lokaal drukken. Dan gaat de verwarming een paar uur later uit dan normaal. Het gasverbruik lijkt enorm te zijn gedaald, zegt Otte. "Precies kan ik het voor de Daniëlschool nog niet zeggen, maar ik weet dat er gebouwen met het systeem zijn waar 40-50% minder gas wordt verbruikt. Wat ik wel zeker weet is dat we samen met de energie die wordt opgewekt door de zonnepanelen zoveel besparen op energiekosten, dat de MI-vergoeding niet meer wordt overschreden. Dat was onze voornaamste doelstelling."

 • Type gebouw

  PO

 • Aantal leerlingen dat van de verduurzaming profiteert

  100

 • Actief betrokken

  Schoolbestuur
  Locatiedirecteur

 • Oorspronkelijk bouwjaar betrokken gebouwen

  1972

 • Jaar van de verduurzaming

  2016

 • Aantal m2 BVO

  1.172

 • Gebruikte hulpmiddelen

  PVE Frisse Scholen

 • Positief betrokken marktpartijen
 • Type maatregelen

  Verwarmen
  Verlichten
  Isoleren
  Energie beheren
  Gebouw beheren
   

Intelligent regelsysteem voor verwarming

Welke maatregel heeft u getroffen?
De verwarming is uitgerust met de eNeef, een intelligent regelsysteem voor de verwarming in het schoolgebouw. Het systeem zorgt ervoor dat de temperatuur in de lokalen en andere gebruiksruimtes wordt afgestemd op de activiteiten. Hoeveel vermogen er naar de kachels wordt gestuurd is afhankelijk van een groot aantal factoren, waaronder de oriëntaltie van het gebouw en het weerbericht. In ruimtes die niet worden gebruikt staat de kachel niet aan.

Het verwarmingssysteem is in allerlei opzichten technisch aangepast. Ten eerste is het leidingstelsel zodanig aangepast, dat het minder energie kost om het water door de leidingen te pompen. De verwarmingsknoppen in de lokalen zijn vervangen door digitale regelaars en er zijn drie nieuwe CV-ketels geïnstalleerd. De hele installatie wordt aangestuurd met een computer.

In de praktijk betekent dit dat het in de lokalen tijdens de lessen comfortabel warm is. Buiten die tijden staat de kachel uit. Als een docent wil overwerken of 's avonds overleg heeft met ouders kan hij op een knop in zijn lokaal drukken. Dan blijft de kachel in zijn lokaal enkele uren langer branden. In de rest van de school blijft de verwarming koud. Het programma waarmee de verwarming wordt aangestuurd werkt onder anderen met agenda- en klokinstellingen. Daarmee kunnen de gebruikstijden, vakanties, etc. door de beheerder van het schoolgebouw simpel worden ingesteld.

Welke eenmalige kosten gingen hiermee gepaard en hoe heeft u deze gefinancierd?
De installatie van het regelsysteem en de bijkomende werkzaamheden hebben € 20.000 - € 50.000 gekost. Dat heeft Educatis bekostigd.

Wat zijn de effecten van de installatie van het intelligente regelsysteem op het binnenklimaat, het energieverbruik en de exploitatielasten?
Het regelsysteem zorgt voor gemak en meer comfort. De temperatuur is altijd aangenaam en het is niet meer nodig om zelf aan de knoppen te draaien. Het gasverbruik is fors gedaald, volgens een voorzichtige schatting met minimaal 40%. Dat heeft een positief effect op de exploitatiekosten.

Heeft u uw doel bereikt?
Ja, het doel is bereikt.

Welke partijen hebben een positieve bijdrage geleverd aan dit resultaat?
Eagle Energy
Samsom Installaties
eNeef

TIP
Het is verstandig om het gebouw goed te isoleren voordat een intelligent regelsysteem voor de verwarming wordt geplaatst.

Zonnepanelen

Welke maatregel heeft u getroffen?
Op het dak van de Daniëlschool zijn 40 zonnepanelen geïnstalleerd.

Welke eenmalige kosten gingen hiermee gepaard en hoe heeft u deze gefinancierd?
De kosten van de zonnepanelen zijn circa € 13.000,- Dat is door Educatis bekostigd. Naar verwachting verdienen de  panelen zichzelf in 8 jaar terug.

Wat zijn de effecten van de installatie van de zonnepanelen op het binnenklimaat, het energieverbruik en de exploitatielasten?
De zonnepanelen zorgen voor een aanzienlijke besparing op de elektriciteitsrekening. Dat is positief voor de exploitatie.

Heeft u uw doel bereikt?
Ja.

Welke partijen hebben een positieve bijdrage geleverd aan dit resultaat?
Eagle Energy
Samsom Installaties

Verlichting

Welke maatregel heeft u getroffen?
De school is uitgerust met energiezuinige LED-verlichting. Om te voorkomen dat het licht onnodig brandt is er aanwezigheiddetectie. Daardoor gaat het licht na een paar minuten automatisch uit als er niemand meer in het lokaal is.

Welke eenmalige kosten gingen hiermee gepaard en hoe heeft u deze gefinancierd?
De LED-verlichting kost € 11.000 en is door Educatis bekostigd.

Wat zijn de effecten van de verlichting van de gewijzigde instellingen op het binnenklimaat, het energieverbruik en de exploitatielasten?
LED-verlichting is een stuk prettiger om bij te werken dan TL-buizen. Het energieverbruik is met circa 80% gedaald. Dat is positief voor de exploitatielasten.

Heeft u uw doel bereikt?
Ja

Welke partijen hebben een positieve bijdrage geleverd aan dit resultaat?
Eagle Energy
Samsom Installaties


Impressie praktijkervaring

Gerelateerde items