AOC Oost Doetinchem definieert duurzame uitgangspunten

AOC Doetinchem is een tijd geleden gestart met het definiëren van de duurzaamheidsambities voor het nieuwe gebouw, dat in 2019 zijn deuren zal openen. Een werkgroep heeft in het land tal van voorbeelden bezocht. Daar is een officieel beleidsstuk uit voorgekomen met zes speerpunten. Naast de onderwijsvisie en het onderwijsbeleid is dat kader bindend.

Alle locaties van AOC Oost onderschrijven de doelstellingen van Eco-Schools. AOC Doetinchem trekt die visie door naar het nieuwe gebouw. Dat moet 'groen' zijn, maar duurzaamheid moet ook een link hebben met het dagelijks onderwijs. Locatiedirecteur René Vijn: "Wij hebben plannen om het zwarte watercircuit (afvalwater toiletten) intern op te vangen en te reinigen. Maar dat doen we alleen als het zichtbaar is voor de leerlingen, zodat ze weten waarom we dat doen. Educatieve waarde is dus een voorwaarde." Flexibiliteit in het gebouw is ook een uitgangspunt. Omdat de regio te maken krijgt met leerlingkrimp wordt op voorhand bedacht hoe het oude gebouw als een soort bufferruimte is in te zetten. Wanneer die ruimte niet meer nodig is kan het gebouw zonder problemen worden afgestoten of verhuurd. "De essentie is dat we het zo goed mogelijk benutten, zonder daar veel geld aan kwijt te zijn."

Bij de keuze voor grondstoffen is er een sterke voorkeur voor circulaire materialen of materiaal uit slooppanden. Het AOC is bereid om installaties te delen en energie uit te wisselen met nabijgelegen bedrijven. Opvallend is de eis dat het gebouw lowtech moet zijn met hightech prestaties. "We willen zoveel mogelijk oplossen met een slim ontwerp. Denk aan een dakoverstek van twee meter om zoninval en warmte te voorkomen." Nog een opvallend kenmerk betreft de aanbesteding. Er wordt gewerkt met een DBM-constructie. Het AOC geeft aan welke voorzieningen en prestaties men wil. Als daar extra investeringen voor nodig zijn, die op een redelijke termijn terug te verdienen zijn, is dat een optie. Het budget is dus onder voorwaarden enigszins op te rekken.

Voordat de eerste schop de grond in gaat moet er nog veel werk verzet worden. Maar deze intensieve voorbereidingen zullen zich zondermeer uitbetalen. "Onze nieuwe school wordt op het gebied van duurzaamheid een voorbeeld voor veel scholen in Nederland."

 • Type gebouw

  VO

 • Aantal leerlingen dat van de verduurzaming profiteert

  750

 • Actief betrokken

  Schoolbestuur
  Facilitaire medewerkers

 • Oorspronkelijk bouwjaar betrokken gebouwen

  1982

 • Jaar van de verduurzaming

  2019

 • Aantal m2 BVO

  9.000 (oud)
  7.500 (nieuw)

 • Gebruikte hulpmiddelen

  Breeam
  PVE Frisse Scholen

 • Positief betrokken marktpartijen
 • Type maatregelen

  Duurzaamheidsambities formuleren

Duurzaamheidsambities

Welke maatregel heeft u getroffen?
Ruim voor aanvang van de nieuwbouw zijn wij bezig om de ambities op gebied van duurzaamheid vast te leggen.

Wat zijn de effecten van hiervan op het binnenklimaat, het energieverbruik en de exploitatielasten?
Door zo vroeg al na te denken over de ambities is de verwachting dat we in het gebouw een beter binnenklimaat krijgen. Het streven is een zo laag mogelijk energieverbruik, hetgeen ten goede komt van de exploitatielasten.

Heeft u uw doel bereikt?
Wij hebben de ambities vastgelegd in een beleidskader.

Welke partijen hebben een positieve bijdrage geleverd aan dit resultaat?
Draaijer + Partners
Eco-Schools

TIP
Denk na over alle aspecten van een bouwproject. In een school heeft een duurzame maatregel ook een educatieve waarde. Dat betekent dat de leerlingen moeten begrijpen wat er gebeurt en kunnen zien wat er gebeurt.


Gerelateerde items