Integraal klimaatsysteem zorgt voor fris en energiezuinig gebouw

Bij de renovatie van het 60 jaar oude Cambreur College in Dongen, locatie Schaepmanlaan 13, stond verbetering van het binnenklimaat bovenaan de agenda. Er moest een klimaatsysteem komen, maar alleen zo'n systeem is niet voldoende, zegt medewerker facilitaire zaken Cor Willemse. "Een klimaatsysteem is pas effectief als het gebouw geen lucht en warmte lekt." Daarom is ook veel aandacht besteed aan het isoleren van het dak en de gevels.

De luchtkwaliteit en de temperatuur waren het grootste probleem op het Cambreur College. Door gebrek aan ventilatie raakte de lucht in de klassen snel vervuild en werd het te warm. In de winter werd er verwarmd door middel van radiatoren. Die waren niet goed te regelen. De verwarming verbruikte bovendien heel veel energie. Het nieuwe systeem zorgt voor verwarming en voor frisse lucht. "Bij de renovatie zijn in de meeste lokalen de radiatoren weggehaald. Enkele hele grote ruimtes konden niet volledig met het nieuwe systeem worden verwarmd. Daar worden de radiatoren nog ter ondersteuning ingezet."

Opmerkelijk genoeg is er niet gekozen voor een systeem dat actief kan koelen. "Ons gebouw is goed geïsoleerd en daarmee hou je de warmte lang buiten. Op hele warme dagen wordt het pas na 14:00 uur merkbaar warm. Met de zomernachtkoeling is dat de volgende ochtend weer hersteld. Wij kennen in Nederland maximaal 20 van die hele warme dagen per jaar. Het is niet nodig om daar een dure koeling voor aan te schaffen, die bovendien veel energie verbruikt."

Willemse kan het nieuwe systeem via een online monitoringsysteem instellen en in de gaten houden. Het wordt optimaal afgestemd op de bezetting. "Als er mensen in de lokalen zijn draait het systeem vraaggestuurd tot aan een maximumcapaciteit, die ik kan instellen. Als er niemand in het lokaal is springt het systeem na 10 minuten automatisch in een soort sluimerstand, waarin het heel weinig energie verbruikt." Dat is goed terug te zien in het energieverbruik. Ondanks dat er voor de renovatie geen ventilatiesysteem was is het energieverbruik nu 40% lager.

Het monitoringsysteem is ook toegankelijk voor de leverancier van het klimaatsysteem en voor het onderhoudsbedrijf. Daarmee wordt de werking op afstand gecontroleerd. Indien nodig wordt er ingegrepen. "Het is weleens gebeurd dat er een onderhoudsmonteur op de stoep stond om een kapotte klep te repareren, terwijl wij nog niet eens hadden ontdekt dat er een storing was. Dus het werkt uitstekend."

 • Type gebouw

  VO

 • Aantal leerlingen dat van de verduurzaming profiteert

  300

 • Actief betrokken

  Schoolbestuur
  Locatiedirecteur
  Facilitair medewerker
  Leerkrachten
  Ouders
  Leerlingen

 • Oorspronkelijk bouwjaar betrokken gebouwen

  1958

 • Jaar van de verduurzaming

  2012

 • Gebruikte hulpmiddelen

  pve frisse scholen
  energielabel

 • Positief betrokken marktpartijen
 • Type maatregelen

  Verwarmen
  Ventileren
  Isoleren
  Energie beheren
  Gebouw aanpassen
  Gedrag aanpassen

Renovatie voor beter binnenklimaat

Welke maatregel heeft u getroffen?
Tijdens een renovatie zijn maatregelen genomen om het klimaat in de school te verbeteren. Het gebouw is geïsoleerd (dak, gevels, HR++ glas) en er is een integraal systeem aangelegd voor verwarming, ventilatie en passieve koeling. Dat wordt met een online monitoringsysteem beheerd en gecontroleerd.

Welke eenmalige kosten gingen hiermee gepaard en hoe heeft u deze gefinancierd?
De kosten van de renovatie zijn circa € 600.000. Dat is door het schoolbestuur bekostigd.

Wat zijn de effecten van de installatie van de renovatie op het binnenklimaat, het energieverbruik en de exploitatielasten?
Het binnenklimaat is sterk verbeterd. De temperatuur is in de zomer 3 a 4 graden lager dan buiten en er is altijd voldoende verse lucht. Daardoor is het veel aangenamer in het gebouw. Het energieverbruik is met 40% gedaald ten opzichte van voor de renovatie. Dat heeft een positief effect op de exploitatielasten.

Heeft u uw doel bereikt?
Ja, het doel is bereikt. Het enige dat beter kan is het gedrag van de docenten. De automatische zonwering gaat al vroeg in de ochtend omlaag. Dat mogen ze zelf overrulen, maar dan wordt vergeten om de zonwering weer te laten zakken als de zon op het raam schijnt. Het gevolg daarvan is dat de temperatuur in het lokaal onnodig snel oploopt.

Welke partijen hebben een positieve bijdrage geleverd aan dit resultaat?
Klimaatgroep Holland

TOP
De renovatie is prima geslaagd. Het monitoringsysteem is handig. Wij zijn altijd verzekerd van een optimaal werkend klimaatsysteem.

TIP
Vergeet bij de aanleg van klimaatsystemen niet om voldoende aandacht te besteden aan de isolatie van het gebouw. Als er lucht, warmte of kou kan weglekken is het systeem een stuk minder effectief en verbruikt het veel meer energie.


Gerelateerde items