Grootste educatieve zonnedak van Amsterdam op IJburg College

Dankzij een SDE-subsidie en leningen van ouders, docenten en omwonenden legt energiecoöperatie Zuiderlicht in totaal ruim 1.100 zonnepanelen op de gebouwen van het IJburg College. De animo om als co-financier mee te doen was uitermate groot; in slechts vijf dagen waren de 643 panelen voor IJburg 2 al 'uitverkocht'. "Het sprak me meteen aan," licht een ouder zijn deelname toe. "Dit is een directe manier om iets voor het milieu te doen, samen met andere ouders en kinderen van de school".

Het goudkleurige toch al duurzame gebouw van het IJburg College 2 (rc=6) op het Zeeburgereiland is eind 2016 opgeleverd. Het gebouw heeft een bèta-uitstraling, die prima aansluit bij het onderwijsprofiel High Tech Green. Dat komt tot uiting in hoogwaardige ICT-voorzieningen, LED-verlichting, goede isolatie, een modern klimaatbeheersingssysteem en tal van andere energiebesparende maatregelen.

De zonnepanelen hebben vooral een educatief doel, zegt schoolleider Nico Moen. "Financieel levert het ons hoegenaamd niets op. De coöperatie, Zuiderlicht.nu, is de eigenaar en de revenuen gaan naar hen. De opbrengst voor ons is dat we meewerken aan het verduurzamen van de energiebronnen en dit delen met leerlingen, ouders, medewerkers en IJburg/Amsterdam."

Paultje

Het IJburg College is een digitale school met als uitgangspunt 'leren in de werkelijkheid over jezelf en de wereld om je heen'. Er wordt gewerkt met thema's, vaak samen met externe partijen. Zoals Natuurlijk IJburg, een burgerinitiatief dat streeft naar een groen sociaal en duurzaam IJburg.

Docenten ontwerpen zelf de lessen en het daarbij behorende materiaal. Het gebouw maakt nadrukkelijk deel uit van het educatieve proces. "Binnen in het gebouw is bewust heel weinig kleur toegepast; het is heel wit. We hebben liever dat de leerlingen daar zelf kleur aan geven. Als ergens het thema 'krachtsport' is, mag dat best op de muur tot uiting komen. Na afloop van het thema maken wij het wel weer maagdelijk wit."

Leerkrachten worden gestimuleerd om duurzaamheid in de lessen te verwerken. Dat doen ze  door te strijden om de eer van 'Paultje'. Dat is een kunstwerk, een beeld van een stokstaartje, dat jaarlijks wordt uitgereikt. Winnaars zijn docenten waarvan de leerlingen vinden dat die op de meest indrukwekkende, leerzame, grappige, filosofische  of misschien wel poëtische manier de opbrengst van de zonnepanelen en het onderwerp duurzaamheid in het lesaanbod hebben verwerkt.

Bekijk hier het promotiefilmpje om lid te worden van Zuiderlicht.nu

 

 • Type gebouw

  VO

 • Aantal leerlingen dat van de verduurzaming profiteert

  973 (IJburg 1 en 2)

 • Actief betrokken

  Schoolbestuur
  Locatiedirecteur
  Leerkrachten
  Leerlingen
  Ouders

 • Oorspronkelijk bouwjaar betrokken gebouwen

  2016

 • Jaar van de verduurzaming

  2017

 • Aantal m2 BVO

  7089 (IJburg 2)

 • Positief betrokken marktpartijen
 • Type maatregelen

  Energie opwekken
  Financiering regelen
  Gedrag aanpassen

Zonnepanelen plaatsen

Welke maatregel heeft u getroffen?
Op het dak van het nieuwe gebouw van het IJburg College 1 en 2  zijn in de loop van 2017 in totaal ruim 1.100 zonnepanelen geïnstalleerd. Deze panelen voorzien vrijwel in de volledige elektriciteitsbehoefte van het gebouw.

Welke eenmalige kosten gingen hiermee gepaard en hoe heeft u deze gefinancierd?
De panelen zijn afkomstig van energiecoöperatie Zuiderlicht. Die heeft de investering door het aanvragen van SDE-subsidie en co-financiering van ouders, docenten, omwonenden, etc. bij elkaar gebracht. De school had met deze investering geen enkele bemoeienis.

Wat zijn de effecten van de installatie van de zonnepanelen op het binnenklimaat, het energieverbruik en de exploitatielasten?
Toepassing van zonnepanelen heeft geen effect op het binnenklimaat of het energieverbruik. De school betaalt voor de energie die de panelen opleveren aan de energiecoöperatie. Dat is een voordelig tarief, dat iets lager is dan dat bij een reguliere energieleverancier zou moeten worden betaald. Maar het doel was in eerste instantie niet een lagere energierekening, maar toepassing van groene energie.

Heeft u uw doel bereikt?
Ja, het doel is grotendeels bereikt. Door het toekennen van een nieuwe SDE-subsidie zal het aantal zonnepanelen nog verder worden uitgebreid en mogelijk komen er nog andere groene (wind) projecten bij. Het gebruik van groene energiebronnen is vooral in educatief opzicht belangrijk. De school daagt docenten uit de opbrengst van de panelen in het lesaanbod op te nemen. Jaarlijks wordt hiervoor een prijs uitgereikt, waarbij de leerlingen samen bepalen welke docenten voor de prijs in aanmerking komen.

Welke partijen hebben een positieve bijdrage geleverd aan dit resultaat?
Zuiderlicht

TOP
Het coöperatieve model om gebruik te maken van zonne-energie is voor scholen interessant omdat zij volledig worden ontzorgd. De energiecoöperatie doet de aanvraag voor de SDE-subsidie en zorgt voor het plaatsen van de panelen. De school gebruikt de energie en betaalt daarvoor een marktconforme vergoeding aan de coöperatie. Die verdeelt de winst in de vorm van rente onder iedereen die mee heeft geïnvesteerd in de zonnepanelen.


Impressie praktijkervaring

Gerelateerde items