Integrale aanpak energiebesparing Essentius

Schoolbestuur Essentius is bezig om de zeven oudere schoolgebouwen (40-60 jaar) te verduurzamen. Op basis van een nulmeting worden installaties beter afgesteld en contracten gecontroleerd. Energiebesparende maatregelen worden als onderdeel van het reguliere onderhoud gedaan. Stafmedewerker huisvesting en innovatie André Wiesman: "Sommige zaken regelen we bovenschools, maar elke school heeft een eigen plan van aanpak. De directeuren zijn energiecoördinatoren. Zij nemen het team en de leerlingen mee in het proces. We hebben dus veel rendement door een combinatie van harde en zachte maatregelen."

De nul-meting heeft veel besparingen opgebracht. Zo bleken de energiecontracten gemiddeld 30% te duur te zijn. En bij de vervanging van grote gasgestookte ketels door veel zuiniger HR-exempleren is verzuimd om de gasaansluitingen aan te passen. Daardoor werd onnodig veel voor de aansluiting betaald. De nulmeting gaf daarnaast inzicht in de maatregelen waarvan het qua rendement lonend was om te investeren. Voorbeelden daarvan zijn LED-verlichting, energiezuinige pompen en het zorgen voor een betere afstelling van de installaties.

"Door de nulmeting krijg je op elke school inzicht waar kansen liggen om energie te besparen en hoe je die kunt koppelen aan andere maatregelen. Zo hebben we in de Mariaschool in Ulft tijdens de renovatie alle verouderde plafonds vervangen door platen met akoestisch en warmte isolerende eigenschappen en tegelijkertijd overal LED-verlichting aangebracht."

In het najaar van 2017 start een pilot met apparatuur waarmee de temperatuur in elk klaslokaal naar behoefte kan worden ingesteld.  Deze vraaggestuurde verwarming gaat naar verwachting een besparing van 20-30% op de stookkosten opleveren.

 • Type gebouw

  PO

 • Aantal leerlingen dat van de verduurzaming profiteert

  1.400

 • Actief betrokken

  Schoolbestuur
  Locatiedirecteur
  Leerkrachten
  Leerlingen
   

 • Jaar van de verduurzaming

  2016 ...

 • Oorspronkelijk bouwjaar betrokken gebouwen

  Jaren 50, 60, 70

 • Positief betrokken marktpartijen
 • Type maatregelen

  Verwarmen
  Verlichten
  Energie beheren
  Collectief inkopen
  Energie opwekken

Maatwerk Plan van Aanpak per school

Welke maatregel heeft u getroffen?
Hoewel wij op het gebied van huisvesting veel dingen bovenschools regelen is er een plan van aanpak voor iedere individuele school. De schooldirecteuren spelen daarin een hoofdrol. Zij zijn energiecoördinator voor hun locatie en zorgen ervoor dat energiemanagement in hun team gaat spelen. Daardoor hebben de technische maatregelen in combinatie met de gedragsveranderingen maximaal rendement.

Wat zijn de effecten van dit maatwerk op het binnenklimaat, het energieverbruik en de exploitatielasten?
In locaties waar de luchtbehandelingsinstallatie onderhoud heeft gehad en goed is ingeregeld is het binnenklimaat verbeterd. Maatregelen als LED-verlichting, optimaliseren van installaties, aanwezigheidsdetectie en klokken op de boilers hebben als effect verlaging van het energiegebruik.

Heeft u uw doel bereikt?
Ja

Welke partijen hebben een positieve bijdrage geleverd aan dit resultaat?
DOORadvies
Duurzaam4Life

TIP
Zorg ervoor dat er naast de technische maatregelen aandacht is voor draagvlak onder de medewerkers in de scholen en voor de educatieve aspecten van verduurzaming. Het rendement van energie besparen wordt beïnvloed door techniek en gedrag, dus de harde en de zachte kant.


Gerelateerde items