Energieverbruik Kameleon wordt gedetailleerd in kaart gebracht

Het gebouw van katholieke basisschool De Kameleon in Den Dolder is een opvallend gebouw met een bijzondere uitstraling. Maar al sinds de opening in 2008 zijn er klachten. Er zijn klimaatproblemen en het energieverbruik is enorm hoog, zegt facilitair manager Vincent van der Meulen. "Om er achter te komen hoe dat komt zijn we begonnen om het energieverbruik goed te laten monitoren."

De Kameleon is in opdracht van de gemeente gebouwd als brede school. Het T-vormige pand heeft twee verdiepingen. Het bijzondere ontwerp heeft een aantal fraaie elementen, maar zorgt ook voor problemen voor de gebruikers. Inpandige dakgoten raken regelmatig verstopt met dennenaalden, het voegwerk is ondeugdelijk waardoor er deuken in de wanden komen, regenwater kan niet goed worden afgevoerd zodat het schoolplein regelmatig blank staat, en op de tweede verdieping zorgen lichtstraten voor grote temperatuurproblemen. "Die lichtstraten zijn van kunststof. In de winter is het er ijskoud en 's zomers bloedheet. Vanwege een technisch hoogstaand mechanisch ventilatiesysteem kunnen de ramen niet open. Daarom hebben wij extra airco's geplaatst."

Om de exploitatiekosten omlaag te krijgen laat schoolbestuur Het Sticht het gebouw onderzoeken op energieverbruik.  Op basis van de constructie, de installaties (ventilatie, verwarming, verlichting, computers, etc.)  en de bezetting wordt een inschatting gemaakt van de hoeveelheid energie die het gebouw zou mogen gebruiken. Daarna wordt het werkelijke verbruik gemeten. "Je krijgt een rapport met het verbruik per apparaat en duidelijke grafieken. Er staan suggesties in om het verbruik omlaag te brengen, compleet met de verwachte besparingen en terugverdientijden. Het is echt maatwerkadvies."

Bij de Kameleon zijn de eerste maatregelen al genomen. Uit het onderzoek bleek dat een pomp van de vloerverwarming niet was aangesloten. Dat is gerepareerd. Daarna is de verwarming waterzijdig ingeregeld. Beide maatregelen moeten zorgen voor een lagere energierekening en moeten zorgen dat het 's winters een stuk aangenamer is. Van der Meulen is daarnaast al begonnen de verlichting te vervangen door LED-lampen. "In onze investeringsagenda is opgenomen dat alle lampen vervangen zullen worden. Zolang die agenda nog niet is bekrachtigd vervangen we alleen de kapotte lampen door een energiezuinige LED-lamp."

 • Type gebouw

  PO

 • Aantal leerlingen dat van de verduurzaming profiteert

  250

 • Actief betrokken

  Schoolbestuur
  Facilitair medewerker
  Locatiedirecteur

 • Oorspronkelijk bouwjaar betrokken gebouwen

  2008

 • Jaar van de verduurzaming

  2016

 • Aantal m2 BVO

  1245

 • Positief betrokken marktpartijen
 • Type maatregelen

  Monitoren

Monitoren energieverbruik

Welke maatregel heeft u getroffen?
Het gebouw wordt bouwkundig en installatietechnisch doorgelicht op energieverbruik. In een rapportage wordt het verschil tussen het verwachte verbruik en het werkelijke verbruik verklaard. Aan de hand van maatregelen wordt gedetailleerd besparingsadvies gegeven, compleet met te verwachten besparingen en terugverdientijden.

Welke eenmalige kosten gingen hiermee gepaard en hoe heeft u deze gefinancierd?
Monitoren kost € 500 per jaar. Dat wordt door het schoolbestuur betaald.

Wat zijn de effecten van de installatie van de energiemonitoring op het binnenklimaat, het energieverbruik en de exploitatielasten?
De verwachting is dat het energieverbruik omlaag kan worden gebracht. Dat heeft een gunstig effect op de exploitatielasten. Doordat een aantal mankementen is ontdekt en zijn hersteld  is het binnenklimaat verbeterd.

Heeft u uw doel bereikt?
Wij hebben nu inzicht in de oorzaken van het hoge energieverbruik.

Welke partijen hebben een positieve bijdrage geleverd aan dit resultaat?
Enodes

TOP
De rapportage is heel uitgebreid en praktisch.

TIP
Zorg ervoor dat het gebouw wordt gemonitord door een onafhankelijke partij.


Impressie praktijkervaring

Gerelateerde items

Gerelateerde onderwerpen