Leerkracht vindt CO2-meter vooral lastig

Stichting Conexus in Nijmegen heeft in 2009 gebruik gemaakt van een tijdelijke subsidieregeling om CO2-meters aan te schaffen. Het doel was het binnenklimaat te verbeteren. Stafmedewerker Onderhoud Henk Degen: "Kleine schooltjes kregen twee of drie meters en grote scholen een stuk of acht. Leerkrachten konden die meters in de klas hangen om te zien of en wanneer er extra moet worden geventileerd."

CO2-meters geven een piepje en er gaat een lampje branden als het CO2-niveau in de klas te hoog wordt. Zodra dat gebeurt wordt van de leerkracht verwacht dat hij iets doet om extra te ventileren. Hij kan een raam open doen, ventilatieklepjes open zetten, etc. Door dergelijke simpele maatregelen verbetert de luchtkwaliteit onmiddellijk. De meeste leerkrachten voelen daar echter niets voor. "Als het metertje gaat piepen trekken ze de stekker er uit. Ze houden de ramen dicht, de kachel hoog en blijven klagen dat het zo heet en benauwd is en dat de lucht zo slecht is."

Conexus heeft via interne communicatie regelmatig aandacht gevraagd voor het binnenklimaat en geprobeerd het gebruik van de CO2-meters te stimuleren. Als docenten structureel grote problemen signaleerden konden ze hun lokaal zelfs met professionele apparatuur laten analyseren en passende maatregelen laten nemen. Daar is slechts mondjesmaat gebruik van gemaakt. "We hebben op verzoek van een schooldirecteur in een paar oude scholen wat maatregelen genomen, zoals isolatie, het plaatsen van een energiezuinige CV en een intelligent ventilatiesysteem. Maar de meerderheid van de schooldirecteuren en leerkrachten heeft een onverschillige houding. Dat vind ik heel teleurstellend."

Per 1 april 2017 moet het binnenklimaat voldoen aan de normen van het Bouwbesluit 2012. Scholen zijn vanaf dat moment verplicht om in iedere onderwijsruimte in het primair onderwijs een CO2-meter te hebben. "Dat klinkt mooi, maar zo'n meter zorgt niet voor een beter binnenklimaat. Die geeft alleen maar een seintje dat er iets aan de hand is. Om het binnenklimaat te verbeteren zal vooral het gedrag van de leerkrachten moeten veranderen."

 • Type gebouw

  Primair onderwijs

 • Actief betrokken

  Bestuursbureau
  Facilitair medewerker
  Locatiedirecteur
  Leerkrachten

 • Jaar van de verduurzaming

  2009

CO2-meters

Welke maatregel heeft u getroffen?
Wij hebben 220 CO2-meters aangeschaft voor onze 34 basisscholen om de luchtkwaliteit in de klaslokalen te monitoren.

Welke eenmalige kosten gingen hiermee gepaard en hoe heeft u deze gefinancierd?
De aanschaf van de meters is gefinancierd door middel van een tijdelijke subsidie uit 2009. Je kreeg een vast bedrag per CO2-meter. In ons geval was dat bedrag hoger dan de kostprijs van de metertjes, dus dat was zeer aantrekkelijk.

Wat zijn de effecten van de aanschaf van de CO2-meters op het binnenklimaat, het energieverbruik en de exploitatielasten?
Het effect is zeer beperkt gebleven. Een groot deel van de leerkrachten vindt het een irritant apparaat, dat ze uitzetten zodra het begint te piepen. Vrijwel niemand onderneemt actie door een raam open te zetten. Slechts in een zeer beperkt aantal gevallen hebben de meters ertoe bijgedragen dat in een school binnenklimaat verbeterende maatregelen konden worden genomen.

Heeft u uw doel bereikt?
Nee, het doel is niet bereikt. De meeste CO2-meters zijn verdwenen en worden niet gebruikt.

TOP
De CO2-meters werken op zich uitstekend. Wat ze aangeven is niet zaligmakend, maar je kunt wel signaleren dat er iets aan de hand is.

TIP
Zorg voor voldoende draagvlak bij het onderwijzend personeel en houd het onderwerp actueel. De leerkrachten zijn de belangrijkste succesfactor bij een verbetering van het binnenklimaat met behulp van een CO2-meter. Want zij moeten hun gedrag willen veranderen en in actie komen als de meter een signaal geeft.


Gerelateerde items