Lorentzschool legt energieverspilling bloot

Op initiatief van ouders is de Lorentzschool uit Leiden de uitdaging aangegaan om in vier weken tijd zoveel mogelijk energie te besparen. De school heeft meegedaan aan de Energy Battle, de landelijke energiebespaarwedstrijd van het Klimaatverbond.

Ouder Ronald Koster had met zijn gezin al meegedaan de aan de Energy Battle. Hij wilde graag dat de school van zijn kinderen ook mee zou doen. Als 'energiecoördinator' kreeg hij het - samen met de conciërge, leerlingen van groep 6 en de docenten - voor elkaar om 9% te besparen op gas en 29% op stroom zonder een cent uit te geven.

Slim gebruik van slimme meter
Ronald: "De school heeft een slimme meter. Bij de start van de Energy Battle hebben we de energiedata opgevraagd van het afgelopen jaar. Zo kwamen we er achter dat de klimaatinstallatie slecht was ingesteld. Het gasverbruik en het stroomverbruik gingen al om 3 uur 's nachts omhoog. De conciërge en ik hebben vervolgens de instellingen van de verwarming en het ventilatiesysteem aangepast. De installaties gaan nu later aan en eerder uit. We hebben ook de temperatuur verlaagd van 21 naar 19 graden. Het  veranderen van die instellingen heeft het grootste deel van de gas- en stroombesparingen opgeleverd."

Het bestuderen van de energiedata heeft veel inzicht opgeleverd. "De Lorentzschool is een grote school. We verbruiken net zoveel stroom als 100 huishoudens en evenveel gas als tien woningen. De klimaatinstallatie is de grootste stroomverbruiker, gevolgd door de ICT met print- en kopieerapparatuur en de verlichting."

De hele school is betrokken
Roland heeft tijdens de battle elke week een les over energie gegeven aan de kinderen van groep 6b. Samen met hen heeft hij door de school gelopen op zoek naar mogelijkheden om energie te besparen. Op die manier werd de hele school bij de battle betrokken. Ook gingen kinderen samen met hun gezin thuis aan de slag om zoveel mogelijk energie te besparen.

Deelname aan de battle is overal met veel enthousiasme ontvangen, binnen de school maar ook daarbuiten. De gemeente en de wethouder hebben het initiatief van harte ondersteund. De plaatselijke krant, radio en tv hebben veel aandacht besteed aan de L:orentzschool. Voor de school staat duurzamer energieverbruik nu hoger op de agenda. Voormalig directeur Henk Lardee heeft een oproep voor de scholen in Leiden. "Laten we de strijd aangaan en met alle scholen meebattlen om zoveel mogelijk energie te besparen."

 • Type gebouw

  PO

 • Aantal leerlingen dat van de verduurzaming profiteert

  900

 • Actief betrokken

  Facilitair medewerker
  Leerkrachten
  Locatiedirecteur
  Ouders
  Leerlingen

 • Oorspronkelijk bouwjaar betrokken gebouwen

  2008

 • Jaar van de verduurzaming

  2017

 • Aantal m2 BVO

  4.350

 • Gebruikte hulpmiddelen

  Klimaatverbond Energy Battle

 • Positief betrokken marktpartijen
 • Type maatregelen

  Verwarmen
  Ventileren
  Energie beheren
  Gedrag aanpassen

Klimaatsysteem beter instellen

Welke maatregel heeft u getroffen?
We hebben de data van de slimme meter van het afgelopen jaar bekeken. Daaruit bleek dat de klimaatinstallatie onnodig aanstond op tijden dat er niemand in het gebouw is. Samen met de conciërge is de klimaatinstallatie beter ingesteld: hij gaat later aan en eerder uit. Ook is de temperatuur in het gebouw met twee graden verlaagd naar 19 graden. Dit heeft veel gas- maar ook veel stroombesparing opgeleverd.

Welke eenmalige kosten gingen hiermee gepaard en hoe heeft u deze gefinancierd?
Deze maatregelen kosten niets.

Wat zijn de effecten van de installatie van de gewijzigde instellingen op het binnenklimaat, het energieverbruik en de exploitatielasten?
Het energieverbruik is substantieel gedaald. Dat heeft een positief effect op de exploitatielasten. Op het binnenklimaat heeft dat geen nadelige effecten.

Heeft u uw doel bereikt?
Ja, het doel is bereikt.

Welke partijen hebben een positieve bijdrage geleverd aan dit resultaat?
Klimaatverbond
Wattcher

TIP
Luister naar een radiointerview met wethouder Paul Dirkse en voormalig directeur Henk Lardee van de Lorentzschool.


Gerelateerde items