Energiemonitoring zorgt bij Maaswaal College voor bewustwording

Henk Peters, directeur bedrijfsvoering bij het Maaswaal College, is gestart met het monitoren van het energieverbruik vanuit het idee 'baat het niet dan schaadt het niet'. Hij dacht dat het wel goed zat bij zijn organisatie, omdat die bekend staat als een school die goed inzicht heeft in de financiën. Maar nu weet hij dat het goed is om naast de factuur ook het werkelijke energieverbruik in de gaten te houden.

De twee locaties van het Maaswaal College zijn ongeveer even groot en er krijgen ongeveer evenveel leerlingen les. De nieuwste locatie uit 2008 is gebouwd met veel aandacht voor duurzaamheid. Er is flink geïnvesteerd in de installaties. Toch verbruikte die locatie aanzienlijk meer energie dan de oudere locatie. "Dat is verrassend. Want dat nieuwe gebouw is goed geïsoleerd en er staat een prachtige warmteterugwininstallatie op het dak. Dat nieuwe gebouw zou eigenlijk energiezuiniger moeten zijn."

Door de grafieken van het energieverbruik te analyseren bleek dat de installaties niet goed ingeregeld waren. 's-Nachts bleven de ventilatoren doordraaien, terwijl dit niet goed werd aangegeven door het gebouwbeheersysteem. "Dat was echt een eyeopener. We hebben de machines anders afgesteld en dat zag je meteen terug in de grafieken. Dus het gebouw verbruikt nu minder energie."

Na dat eerste succes kon Peters op basis de monitoring nog meer energiebesparende maatregelen nemen door de installaties beter af te stemmen op het gebruik. Daarnaast denkt hij energie te kunnen besparen door een betere bewustwording. "Met de grafieken kun je bijvoorbeeld aan de medewerkers laten zien wanneer de verlichting onnodig brandt. Door dat te laten zien gaat het meer leven en werk je aan de bewustwording."

Voor Peters heeft het monitoren van het energieverbruik zijn waarde ruimschoots bewezen. "Wij focussen ons als facilitaire dienst op duurzaam materiaalgebruik en duurzaam energieverbruik. Door dat te monitoren zie je meteen het effect van de genomen maatregelen en van de afspraken die je samen maakt."

 • Type gebouw

  VO

 • Aantal leerlingen dat van de verduurzaming profiteert

  2350

 • Actief betrokken

  Directeur Bedrijfsvoering

 • Jaar van de verduurzaming

  2012

 • Positief betrokken marktpartijen
 • Type maatregelen

  Monitoring

Monitoren van het werkelijke energieverbruik

Welke maatregel heeft u getroffen?
Wij hebben slimme meters geïnstalleerd en laten het energieverbruik monitoren. Door die gegevens te analyseren kunnen we maatregelen nemen om dat energieverbruik omlaag te brengen.

Welke eenmalige kosten gingen hiermee gepaard en hoe heeft u deze gefinancierd?
Energiemonitoring gebeurt op basis van een abonnement. Dat wordt door de school bekostigd.

Wat zijn de effecten van de installatie van energiemonitoring op het binnenklimaat, het energieverbruik en de exploitatielasten?
Het energieverbruik is omlaag gegaan. Dat heeft een positief effect op de exploitatielasten.

Heeft u uw doel bereikt?
Vooraf waren wij wat sceptisch, maar het doel is meer dan bereikt.

Welke partijen hebben een positieve bijdrage geleverd aan dit resultaat?
EnergyAlert

TOP
Wij hebben de installaties beter op het gebruik van de gebouwen afgestemd.

TIP
Controleer zelf of de installaties wel doen wat ze aangeven. Denk niet op voorhand 'het zit wel goed bij mij op school'. Laat het meten, vergelijk het met een soortgelijk gebouw en probeer te achterhalen waarom de uitkomsten verschillen.


Gerelateerde items

Gerelateerde onderwerpen