Mariaschool Beuningen pakt energieverbruik voortvarend aan

Op de Mariaschool in Beuningen (Ov.) wordt hard gewerkt aan het terugdringen van het energiegebruik van de school. Eind 2017 is er op initiatief van de provincie Overijssel een energiescan gedaan. Amper vier maanden later zijn de eerste energiebesparende maatregelen al doorgevoerd. Locatiecoördinator Walter Vollenbroek: “Wij doen er alles aan om de quick wins zo snel mogelijk te realiseren.”

Het historische gebouw van de Mariaschool heeft een prachtige uitstraling. Het is gebouwd in 1910 en heeft ruim voldoende plek voor de 56 leerlingen. Het nadeel van zo’n oud gebouw is dat het erg veel energie verbruikt, zegt Vollenbroek. “De verwarmingsketels waren 30 jaar oud en het regelsysteem snapte het verschil tussen zondag en maandag niet. Het hield ook geen rekening met de buitentemperatuur, met als gevolg dat de kachel altijd brandde. Dat hebben we in 2017 aangepakt.”

Energiecoach

Op andere vlakken werd ook al het nodige gedaan om de energiekosten omlaag te krijgen. Zo wordt het energiegebruik gemonitord om het sluipverbruik van installaties, die draaien op momenten dat het niet nodig is, terug te dringen. Ook is er aandacht voor het gedrag van kinderen en personeel. “Als de kinderen naar huis gaan, leren we ze dat ze de deur achter zich dicht moeten doen. Energiebesparing is voor ons dus geen onbekend onderwerp. Wat dat betreft kwam de provinciale energiecoach Marianne Hutten in 2017 op het goede moment langs en in vruchtbare grond terecht.”

Het contact tussen de energiecoach en de Mariaschool werd gelegd door de gemeente Losser en schoolbestuur Konot. De gesprekken met Marianne Hutten waren heel prettig, zegt Vollenbroek. Het ging niet alleen over gebouwtechnische zaken, maar ook over bewustwordingsprojecten voor de leerlingen. In overleg met het bestuur is besloten om eind 2017 een energiescan te laten uitvoeren om erachter te komen welke maatregelen kunnen helpen om het energiegebruik nog verder omlaag te brengen.

Maatregelen

De resultaten van die scan zijn in januari 2018 gepresenteerd. De te nemen maatregelen zijn verdeeld in drie categorieën: quick wins die onmiddellijk geld opleveren, maatregelen met een terugverdientijd van minder dan vijf jaar en maatregelen met een langere terugverdientijd. Welke van de maatregelen worden uitgevoerd, beslist de school zelf, zegt Remond Molenkamp, één van de nieuwe energiecoaches die sinds januari 2018 actief is. “Het gaat om een advies dat door de provincie aan de school wordt aangeboden, op voorwaarde dat de school daar echt mee aan de slag gaat. Een deel van de maatregelen is snel te realiseren. Andere kunnen beter worden uitgevoerd als integraal onderdeel van het meerjarenonderhoudsplan of van een renovatie.”

Enthousiast

Meteen na de presentatie van het advies is Vollenbroek enthousiast gestart met het uitvoeren van een deel van de maatregelen.  Energiecoach Remond Molenkamp waardeert het enthousiasme en het tempo waarmee de maatregelen worden gerealseerd. “Het is mooi om te zien dat ze hier met veel dingen bezig zijn en ook de kinderen erbij betrekken. Zo’n project staat of valt met het enthousiasme van het schoolteam. Zonder mensen die ervoor gaan en het leuk vinden is de kans op mislukking groot. Mooi als je daar als energiecoach ook een rol in kunt spelen.”

Walter Vollenbroek is blij met de rol van de provincie. Als het schoolgebouw helemaal up-to-date is zal hij in de lessen blijven benadrukken dat met gedrag ook veel energie te besparen is. “Wij doen allerlei leuke projecten om de kinderen beter bewust te maken van energie. Maar ook in de reguliere lessen nemen we het mee. Bij rekenen gaat het over hoeveel energie je thuis verbruikt, wat dat per maand kost, en dat het niet zo raar is dat je ouders aldoor zeuren dat je de deur achter je dicht moet doen.”

Meer informatie: www.overijssel.nl/duurzamescholen

 • Type gebouw

  PO

 • Aantal leerlingen dat van de verduurzaming profiteert

  56

 • Actief betrokken

  Directeur
  Bestuur
  Gemeente
  Provincie

 • Oorspronkelijk bouwjaar betrokken gebouwen

  1910

 • Jaar van de verduurzaming

  2018

 • Aantal m2 BVO

  970

 • Positief betrokken marktpartijen
 • Type maatregelen

  Quick wins
  Isoleren
  Verwarming instellen
  Nieuwe verlichting
  Gedrag

Isoleren

Welke maatregel heeft u getroffen?
Op de zolder van de school is een aantal kieren gedicht om het warmteverlies via het dak te beperken. De vloer en het dak zijn beter geïsoleerd. En achter de radiatoren wordt isolatiefolie geplaatst. Dat is de enige manier om de muren beter te isoleren, want deze zijn niet geschikt voor conventionele spouwmuurisolatie.

Wat zijn de effecten van de installatie van de gewijzigde instellingen op het binnenklimaat, het energieverbruik en de exploitatielasten?
Dat is pas volgend jaar bekend.

Heeft u uw doel bereikt?
Deels

Energiezuinige verlichting

Welke maatregel heeft u getroffen?
Alle verlichting in de school, meest TL-buizen, is vervangen door energiezuinige LED-verlichting. Deze is voorzien van bewegingssensoren. Daardoor brandt het licht alleen als er mensen aanwezig zijn in het gebouw.

Wat zijn de effecten van de installatie van de gewijzigde instellingen op het binnenklimaat, het energieverbruik en de exploitatielasten?
De nieuwe verlichting geeft prettiger licht. Het energieverbruik zal volgens de fabrikant met 72% omlaag gaan.

Heeft u uw doel bereikt?
Ja

Thermostaat verplaatsen

Welke maatregel heeft u getroffen?
De thermostaat is verplaatst naar een andere muur. De plek waar het apparaat eerst hing was erg koud. Daardoor werd de temperatuur niet goed gemeten, met als gevolg dat de kachel bleef brand, ook als het al warm was in het gebouw.

Wat zijn de effecten van de installatie van de gewijzigde instellingen op het binnenklimaat, het energieverbruik en de exploitatielasten?
Het is nu comfortabeler in de school. Ongetwijfeld zal de gasrekening door deze maatregel iets lager zijn.

Heeft u uw doel bereikt?
Ja


Impressie praktijkervaring

Gerelateerde items