Hermann Wesselink College

De verlichting in het Hermann Wesselink College was gedateerd en verbruikte veel energie. De lichtopbrengst was te laag en onprettig vanwege flikkeringen. Door middel van een ESCo kon de school worden voorzien van moderne energiezuinige verlichting met een juiste lichtopbrengst. Ton Kodde, HWC: "Wij zijn tevreden omdat de prijs-kwaliteitverhouding goed is."

Het vervangen van de verlichting is goed voorbereid. Vooraf is in overleg met facilitair manager Ton Kodde van de school bepaald welke armaturen en verlichtingssterkte in iedere ruimte de beste keuze waren. Om een forse besparing op het energieverbruik te realiseren is een daglichtregeling (licht dimt bij voldoende daglicht) en aanwezigheidsdetectie (licht gaat uit als er niemand aanwezig is) toegepast.

Om kosten te besparen zijn de oude armaturen omgebouwd en geschikt gemaakt voor moderne lampen. Ombouwen is echter arbeidsintensiever dan het plaatsen van nieuwe verlichtingsarmaturen. Daarom worden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ingezet. Monteurs van Lumeco worden op locatie ondersteund door collega’s die worden ingezet vanuit Sociaal Werkbedrijven. Zo is met dit project ook een maatschappelijke meerwaarde gerealiseerd.

Omdat er onvoldoende budget was om de verlichting in de hele school te vervangen vond voorfinanciering plaats op basis van een ESCO-constructie. De prestatiegarantie in die afspraak houdt in, dat contractpartner Lumeco zich bij een maximale energiebesparing verplicht tot het verhogen van het comfort en de lichtopbrengst. Dat is aangetoond met metingen in de oude en nieuwe situatie.

De werkzaamheden zijn uitgevoerd in de zomervakantie. Volgens Ton Kodde zijn alle doelstellingen behaald. "Het project is met een flexibele inzet volbracht. Door de korte lijnen kon er goed ingespeeld worden op onze wensen. Wij zijn tevreden met het resultaat. De doelstelling van een hogere lichtopbrengst, met eigentijdse armaturen, bedieningsgemak en een flinke energiebesparing worden gehaald."

 • Type gebouw

  Voortgezet onderwijs

 • Aantal leerlingen dat van de verduurzaming profiteert

  1550

 • Actief betrokken

  Facilitair manager

 • Oorspronkelijk bouwjaar betrokken gebouwen

  1977

 • Jaar van de verduurzaming

  2012

 • Aantal m2 BVO

  12.000

 • Positief betrokken marktpartijen
 • Type maatregelen

  Verlichting vervangen

  ESCo

Verlichting moderniseren

Welke maatregel heeft u getroffen?
Oude verlichting vervangen door moderne, energiezuinige lampen. De bestaande verlichtingsarmaturen zijn niet volledig vervangen, maar omgeboouwd. Hierbij wordt het armatuur hergebruikt en de verouderde elektronica vervangen. De kosten blijven hierdoor beperkt en er is slechts een minimale afvalstroom. Zo wordt een duurzaam eindproduct ook op een duurzame manier toegepast.

Welke eenmalige kosten gingen hiermee gepaard en hoe heeft u deze gefinancierd?
€ 80.722 is de waarde van het ESCo-contract met een looptijd van 5 jaar

Wat zijn de effecten van de installatie van de nieuwe verlichting op het binnenklimaat, het energieverbruik en de exploitatielasten?
Er is veel meer licht in de school en de lampen knipperen niet meer. Door de combinatie van lagere onderhoudskosten en een besparing op het energieverbruik besparen wij 68% op de kosten. Concreet betekent dat een jaarlijkse besparing van € 17.215.

Heeft u uw doel bereikt?
Ja, wij zijn tevreden met het bereikte resultaat.

Welke partijen hebben een positieve bijdrage geleverd aan dit resultaat?
Lumeco finance

TOP
De flexibele inzet en de korte lijnen met de contractpartner.

Financiering met een ESCo

Welke maatregel heeft u getroffen?
De nieuwe verlichting in de hele school is gefinancierd door middel van een prestatiecontract.

Welke eenmalige kosten gingen hiermee gepaard en hoe heeft u deze gefinancierd?
Er zijn geen eenmalige kosten. De totale contractwaarde is uitgesmeerd over de looptijd van vijf jaar.

Wat zijn de effecten van de installatie van de ESCo op het binnenklimaat, het energieverbruik en de exploitatielasten?
Zie de opmerkingen bij 'vervangen verlichting'.

Heeft u uw doel bereikt?
Ja

Welke partijen hebben een positieve bijdrage geleverd aan dit resultaat?
Lumeco finance

TOP
Laat u overtuigen door het contact met de contractpartner, de aanpak en maak vervolgens een goede afspraak met hen.


Gerelateerde items

Praktijkvoorbeelden