De Rank ervaart de voordelen van renovatie

Het gebouw van basisschool De Rank uit begin jaren zeventig was niet geïsoleerd, de indeling was gedateerd en niet meer geschikt voor eigentijds onderwijs. Het bestuur besloot tot een grootschalige renovatie. Dat betekende een jaar lang enige hinder door bouwwerkzaamheden, maar had als resulaat een prachtig ruim schoolgebouw. Directeur Jacob Uijl: "Met nieuwbouw hadden wij deze ruimte niet kunnen behouden."

Tijdens de renovatie is het gebouw grotendeels gesloopt en opnieuw opgebouwd. Daarbij waren isolatie en weinig onderhoud aandachtspunten. Het dak is geïsoleerd en voorzien van nieuwe bedekking. De gevels hebben gevelpanelen gekregen, de kruipruimtes op de begane grond zijn geïsoleerd en de kozijnen zijn vervangen door nieuwe aluminium exemplaren met HR++ glas. Het gebouw is voorzien van een nieuw ventilatiesysteem en energiezuinige verlichting.

Daarnaast is de school cosmetisch opgewaardeerd. Het gebouw is overzichtelijker, comfortabeler en gezonder dan voorheen. Jacob Uijl is enorm blij dat zijn bestuur heeft gekozen voor renovatie inplaats van vervangende nieuwbouw. "Bij een nieuwe school had ik geen recht gehad op de vierkante meters die ik nu heb. Dan had ik lokalen gehad van 48-52 vierkante meter en nu heb ik 60 vierkante meter. Verloren ruimtes zijn omgezet naar spreekkamers en de vroegere patio's zijn overdekt en voorzien van lichtstroken of daklichten. Het zijn nu leerpleinen, waar activiteiten voor groepen leerlingen worden georganiseerd. Ik heb door die renovatie dus veel meer ruimte gekregen."

Tijdens de werkzaamheden werd er gewoon les gegeven. Dat vergde het nodige overleg met het bouwbedrijf, maar heeft nauwelijks tot overlast geleid. "Zij zorgden voor noodlokalen en planden alles zo in dat wij er tijdens de lessen zo min mogelijk last van hadden." Om de kinderen bij de renovatie te betrekken kwam de uitvoerder in de klas vertellen over het bouwproject. Ook mochten de kinderen af en toe op de bouwplaats kijken.

Een docent heeft een film gemaakt van de hele renovatie. Die is hier te bekijken.

 • Type gebouw

  Primair onderwijs

 • Aantal leerlingen dat van de verduurzaming profiteert

  300

 • Actief betrokken

  Bestuur
  Directie

 • Oorspronkelijk bouwjaar betrokken gebouwen

  1971

 • Jaar van de verduurzaming

  2015

 • Aantal m2 BVO

  2.000

 • Positief betrokken marktpartijen
 • Type maatregelen

  grootschalige renovatie
  isolatie
  ventilatie
  verlichting

LED-verlichting

Welke maatregel heeft u getroffen?
De school is voorzien van daklichten, lichtstroken en LED-verlichting.

Welke eenmalige kosten gingen hiermee gepaard en hoe heeft u deze gefinancierd?
De kosten maken deel uit van de rnovatie.

Wat zijn de effecten van de installatie van LED-verlichting op het binnenklimaat, het energieverbruik en de exploitatielasten?
Het is nu veel lichter in de school. Wij merken het aan de leerlingen. Ze klagen nooit meer dat ze iets niet goed kunnen zien. En ik merk dat het energieverbruik een stuk lager is geworden.

Heeft u uw doel bereikt?
Het doel is bereikt, al hadden we wel graag zonnepanelen willen hebben om te voorzien in onze eigen elektriciteit. Maar daarvoor was onvoldoende budget.

Welke partijen hebben een positieve bijdrage geleverd aan dit resultaat?
Van der Heijden bouw- en ontwikkeling

Mechanische ventilatie

Welke maatregel heeft u getroffen?
In de school is een mechanisch ventilatiesysteem aangelegd. De ingeblazen lucht wordt in de winter voorverwarmd.

Welke eenmalige kosten gingen hiermee gepaard en hoe heeft u deze gefinancierd?
De kosten zijn onderdeel van de renovatie.

Wat zijn de effecten van de installatie van het ventilatiesysteem op het binnenklimaat, het energieverbruik en de exploitatielasten?
Vroeger hadden wij natuurlijke ventilatie. Ventileren deed je door de ramen open te zetten. De mechanische ventilatie zorgt dat het frisser is in de school, in de zin dat er verse lucht is. In de winter zorgt de voorverwarmde lucht ervoor dat het in de ochtend veel minder koud is dan vroeger. Tijdens een hittegolf merk je overdag niet dat het wat koeler wordt, maar wel als je in de ochtend binnen komt. Want het ventilatiesysteem draait in de nacht door en blaast dan de koelere nachtlucht naar binnen. Dat scheelt wel. Het is nog niet in te schatten welk effect het systeem heeft op de energierekening.

Heeft u uw doel bereikt?
Ja.

Welke partijen hebben een positieve bijdrage geleverd aan dit resultaat?
Van der Heijden bouw- en ontwikkeling


Impressie praktijkervaring

Gerelateerde items