Mondial College laat APK voor schoolgebouwen uitvoeren

Het Mondial College locatie Leuvensbroek in Nijmegen is een wat ouder gebouw met een sober en doelmatige uitstraling. Met een flinke inhaalslag wat betreft onderhoud is het gebouw in 2010 up-to-date gebracht. Toch waren er nog wat issues, vooral op het gebied van de gezondheid, zegt financieel directeur Leon Willemse. "Daarom hebben we een APK-gebouwscan laten uitvoeren door OPTI-School."

Stichting OPTI-School doet samen met de TU Eindhoven wetenschappelijk onderzoek naar de kwaliteit van schoolgebouwen. Met een APK-scan, uitgaande van het Kwaliteitskader Huisvesting, wordt beoordeeld of het gebouw nog geschikt is om onderwijs te geven. Die scan bestaat niet alleen uit technisch onderzoek. Ook de mening van het personeel en de leerlingen over het gebouw telt mee. Het Mondial College scoorde op de meeste punten voldoende. "Er waren wat kleinere dingen. Er is te weinig groen, sommige plekken worden als rommelig en vuil ervaren. Dat konden we redelijk eenvoudig oplossen. Alleen over het binnenklimaat waren tamelijk veel klachten."

Het slechte binnenklimaat heeft allerlei oorzaken. In sommige ruimtes is de installatie verkeerd geplaatst, er zijn dingen afgeplakt, de warmteregulering is niet goed, sensoren zijn defect, etc. "Het is erg complex. We hebben OPTI-School een vervolgopdracht gegeven om te onderzoeken of er low-budget oplossingen mogelijk zijn. Dat is helaas niet zo. Daarom laten we hen in 2017 verder meten. Op die manier komen we steeds een stapje dichter bij een oplossing."

Hoewel de AKP-scan nog niet tot grote verbeteringen van het binnenklimaat hebben geleid, is het Mondial College wel zeer tevreden over de aanpak. "Zo'n scan is een relatief geringe investering. Je wordt voor een groot deel ontzorgd, je krijgt een uitgebreide en duidelijke rapportage, je wordt overal bij betrokken en je wordt goed geïnformeerd. Ik kan scholen zeker aanbevelen om OPTI-School een keer in huis te halen."

 • Type gebouw

  VO

 • Aantal leerlingen dat van de verduurzaming profiteert

  1.000

 • Actief betrokken

  Locatiedirecteur
  Facilitair medewerker

 • Oorspronkelijk bouwjaar betrokken gebouwen

  1990

 • Jaar van de verduurzaming

  2016-2017

 • Aantal m2 BVO

  8.640

 • Positief betrokken marktpartijen
 • Type maatregelen

  Onderzoek
  Monitoring
  Gebouw aanpassen

APK Schoolgebouwen

Welke maatregel heeft u getroffen?
Wij hebben een APK-scan laten doen in hoeverre ons gebouw nog geschikt is om onderwijs te geven. Naar aanleiding van de resultaten van die scan laten wij twee vervolgonderzoeken doen. Uiteindelijk hopen we advies te krijgen waarmee we de problemen met het binnenklimaat adequaat kunnen oplossen.

Welke eenmalige kosten gingen hiermee gepaard en hoe heeft u deze gefinancierd?
De APK-scan wordt voor een deel gesubsidieerd. De kosten die overblijven hebben wij als school zelf betaald.

Wat zijn de effecten van de installatie van op het binnenklimaat, het energieverbruik en de exploitatielasten?
Op basis van de adviezen van het onderzoek hebben wij al een aantal aanpassingen gedaan. Dat is positief voor de beleving in het schoolgebouw. Ook zijn er enkele instellingen van de verwarmingsinstallaties aangepast. Dat heeft al geleid tot minder temperatuurklachten. Effecten op het energieverbruik zijn nog niet zichtbaar.

Heeft u uw doel bereikt?
Het doel is nog niet bereikt. Er is wel een beoordeling van het gebouw, maar er zijn nog geen oplossingen aangereikt voor alle problemen.

Welke partijen hebben een positieve bijdrage geleverd aan dit resultaat?
Stichting OPTI-School

TOP
Het team van OPTI-School is zeer betrokken en geeft duidelijke informatie over hetgeen ze aan het doen zijn.

TIP
Onze ervaringen zijn positief. Ik kan scholen beslist aanraden om zo'n gebouwscan te laten uitvoeren.


Impressie praktijkervaring

Gerelateerde items