Mytylschool Ulingshof Venlo

Om een goede beslissing te kunnen nemen over verduurzaming heeft Onderwijsgroep Buitengewoon een businesscase laten opstellen voor de renovatie van Mytylschool Ulingshof. Coördinator/adviseur huisvesting Bas Verkerk: "Er was keuze uit enkele technische concepten en verschillende scenario's op basis van te behalen energielabels."

De businesscase gaf het schoolbestuur inzicht in de diverse mogelijkheden. Elk scenario bestaat uit een kostenbegroting van de maatregelen met bijbehorende energiebesparing en terugverdientijden. Die zijn verwerkt in een Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan. Daarmee wordt duidelijk welke investeringen zichzelf via energiebesparingen en lagere onderhoudskosten terugverdienen.

Onderwijsgroep Buitengewoon gaat diverse energiebesparende maatregelen toepassen. De benodigde renovatie wordt in twee fasen uitgevoerd. "In fase 1 is de buitenschil in 2016 geïsoleerd. In fase 2 wordt een aantal installaties vernieuwd (2017-2018). Hierover wordt nog overleg gevoerd."

De renovatie wordt gedeeltelijk bekostigd door de school en deels via total cost of ownership. Het verwachte resultaat is dat de school van energielabel E naar A gaat. De gemiddeld verwachte kostenbesparingen (volgens berekeningen uit 2015) zijn de eerste 15 jaren ruim €12.500 en daarna ruim €51.000 per jaar.

 • Type gebouw

  Speciaal onderwijs

 • Aantal leerlingen dat van de verduurzaming profiteert

  90

 • Actief betrokken
 • Oorspronkelijk bouwjaar betrokken gebouwen

  1976

 • Jaar van de verduurzaming

  2016-2018

 • Aantal m2 BVO

  2.500

 • Positief betrokken marktpartijen
 • Type maatregelen

  Dakisolatie
  HR++ glas
  Gebalanceerde ventilatie
  WTW
  Warmtepomp
  LED-verlichting
  PV-panelen

Buitenschil isoleren

Welke maatregel heeft u getroffen?
De school heeft een nieuw dak gekregen, waarbij isolatie is aangebracht. Ook zijn alle kozijnen vervangen en voorzien van HR++ glas.

Wat zijn de effecten van de installatie van de isolatie van de buitenschil op het binnenklimaat, het energieverbruik en de exploitatielasten?
In de school is het een stuk aangenamer, vooral door de nieuwe kozijnen. Effecten op het energieverbruik en de exploitatie zijn nog niet merkbaar, omdat de renovatie pas zeer kort geleden is uitgevoerd.

Heeft u uw doel bereikt?
Ja, gedeeltelijk.

Welke partijen hebben een positieve bijdrage geleverd aan dit resultaat?
Escoplan

Installaties vernieuwen

Welke maatregel heeft u getroffen?
Een aantal installaties zal in 2017-2018 worden vernieuwd. Er komen gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning, een warmtepomp, LED-verlichting en PV-panelen. Over de exacte invulling wordt nog overlegd.

Wat zijn de effecten van de installatie van de isolatie van de buitenschil op het binnenklimaat, het energieverbruik en de exploitatielasten?
Het is de bedoeling dat het energieverbruik en de exploitatie minder kosten met zich gaan meebrengen. Daarnaast zal het comfort in de school verbeteren, met name op gebied van luchtkwaliteit en licht.

Heeft u uw doel bereikt?
Nee, de maatregelen zijn nog niet uitgevoerd.

Welke partijen hebben een positieve bijdrage geleverd aan dit resultaat?
Escoplan


Gerelateerde items