Duurzame impuls OBS Het Startblok door infrarood verwarming

Wichert Eikelenboom, bestuurslid van Stichting Voila, is gestart met zoeken naar een methode om een wat oudere school elektrisch te verwarmen. Zonnepanelen zorgen voor de benodigde energie. "Het Startblok krijgt over 15 jaar een nieuw gebouw. Ook bij zo'n wat ouder gebouw kun je met beperkte middelen een flinke slag maken als het gaat om comfort, energiebesparing en duurzaamheid."

Het Startblok is een kleinere school, die stevig is geworteld in de Achterveldse samenleving. Onderwijsinhoudelijk staat de school in de top 6 van Nederland met een 9,3. Bij een beoordeling van de onderwijsinspectie werd op alle acht onderdelen 'goed' gescoord. "Dat is uniek in Nederland. Daar zijn we trots op, dus het is mij wel wat waard om daarin te investeren. Mijn huisinstallateur attendeerde me op infrarood panelen als alternatieve manier om het gebouw te verwarmen. Daar zijn we aan gaan rekenen."

Uit berekeningen blijkt dat infrarood panelen ongeveer 40.000 kwh verbruiken. Met zonnepanelen kan ongeveer 45.000 kwh worden opgewekt. Eikelenboom heeft becijferd voor hoeveel geld het gebouw de komende 15 jaar aan gas zou verstoken en in het MJOP gekeken welke onderhoudskosten de cv-installatie met zich mee zou gaan brengen. "De 1,5 ton investering voor de zonnepanelen en infrarood verwarming is ongeveer gelijk aan de kosten voor gas en onderhoud. Toen hebben we de knoop doorgehakt: de cv gaat eruit." In oktober 2016 zijn de zonnepanelen geïnstalleerd. In november en december volgen de infrarood panelen. Elke klas heeft vier panelen, die worden aangestuurd door aanwezigheid. "We houden het gebouw op een bepaalde basistemperatuur en als er mensen in de klas zijn gaan die panelen werken. Dan ervaar je stralingswarmte. Dat is een heel andere warmte dan we gewend zijn, maar die wordt als heel plezierig ervaren."

Het Startblok moet het bewijs leveren dat het mogelijk is om voor een relatief korte periode een flinke slag te slaan op gebied van duurzaamheid. Bestaande verduurzamingsmodellen hebben een looptijd van 30 jaar, maar dat is onderwijskundig niet altijd verantwoord. "Als je een gebouw van bijna 40 jaar voor zo'n lange periode gaat opkalefateren moet je de onderwijsvisie ook meenemen. Anders gaat het gebouw onderwijstechnisch erg achterlopen bij de onderwijsontwikkelingen."

 • Type gebouw

  PO

 • Aantal leerlingen dat van de verduurzaming profiteert

  110

 • Actief betrokken

  Schoolbestuur

 • Oorspronkelijk bouwjaar betrokken gebouwen

  1978

 • Jaar van de verduurzaming

  2016

 • Aantal m2 BVO

  1119

 • Positief betrokken marktpartijen
 • Type maatregelen

  Energie opwekken
  Verwarmen

Infrarood panelen

Welke maatregel heeft u getroffen?
De school is voorzien van zonnepanelen. De energie die hiermee wordt opgewekt is voldoende om het gebouw te verlichten met LED-verlichting en te verwarmen met infrarood panelen.

Welke eenmalige kosten gingen hiermee gepaard en hoe heeft u deze gefinancierd?
De operatie kost ongeveer € 150.000. Het schoolbestuur heeft dat zelf bekostigd.

Wat zijn de effecten van de installatie van de infrarood panelen op het binnenklimaat, het energieverbruik en de exploitatielasten?
Infrarood panelen geven stralingswarmte die vergelijkbaar is met de warmte van de zon. Mensen ervaren dit als aangenaam. Door de combinatie met zonnepanelen is de school volledig energieneutraal; alle elektrische energie wordt opgewekt en het gasverbruik is nul. Dit heeft een positief effect op de exploitatielasten.

Heeft u uw doel bereikt?
Het doel is bereikt. Een bijkomend effect is educatieve waarde. De leerlingen kunnen zien dat wij zelf  energie opwekken, en dat deze energie wordt gebruikt om het gebouw te vewarmen.

Welke partijen hebben een positieve bijdrage geleverd aan dit resultaat?
Nuyt Groep Amerongen

TOP
De investering in de zonnepanelen en de infrarood panelen zal naar verwachting vrijwel geheel worden terugverdiend door de besparing op gasverbruik en onderhoud door het uitschakelen van de cv-installatie. Toch is dat niet het voornaamste doel. Het belangrijkste is dat we laten zien dat er bij een wat ouder gebouw op het gebied van duurzaamheid veel mogelijk is.

TIP
Maak gebruik van de kennis en adviezen van de vakmensen, zoals de installateur.


Impressie praktijkervaring

Gerelateerde items