Opfrisbeurt geeft Mariaschool goede uitstraling

De Mariaschool in Ulft heeft een cosmetische, onderwijskundige en duurzame opknapbeurt gehad. Door goed monitoren, kritisch inkopen en werkzaamheden te combineren is de oude school omgetoverd in een aantrekkelijk en energiezuinig schoolgebouw. André Wiesman, stafmedewerker huisvesting en innovatie bij schoolbestuur Essentius: "Als je planmatig werkt en creatief omgaat met de MOP's kom je een heel eind met de vergoedingen voor het gebouwonderhoud."

Voormalig directielid Wiesman is sinds drie jaar verantwoordelijk voor de huisvesting. Onderwijskundige vernieuwingen en energiebesparing staan bij Essentius nu echt op de agenda. De MOP's zijn geactualiseerd, bij alle 7 oudere schoolgebouwen is een energiescan gedaan en nu worden energiebesparende maatregelen genomen. "Wij gaan nu proactief met huisvesting om. We schakelen externe specialisten in om het inzicht in de gebouwsituatie en de financiën te verbeteren. Daardoor kunnen we creatiever omgaan met de MOP, bijvoorbeeld door te schuiven met budgetten en werkzaamheden te combineren als dat economisch voordeel oplevert."

De opknapbeurt van de Mariaschool is daarvan een voorbeeld. Dat gebouw zag eruit alsof het een tijdelijke voorziening was. Het energieverbruik was relatief hoog en de indeling (smalle gangen, onhandige ruimten) was niet erg werkzaam. "Het was vaak rommelig in de school door de oude, traditionele inrichting. Met name de kapstokken met een overvloed aan jassen en tassen waren een doorn in het oog. Daar wilden we graag wat aan doen. Daarom zijn de gangen breder gemaakt zodat er leerpleinen ontstonden. Nieuwe kasten in de lokalen en op de gangen zorgen voor extra opbergruimte. Die verbouwing is gecombineerd met de installatie van LED-verlichting en het vervangen plus isoleren van de plafonds."

In de nabije toekomst zal de verwarming worden aangepast zodat de temperatuur in elke ruimte afzonderlijk kan worden geregeld. Dat moet een besparing van 20-25% op het gasverbruik opleveren en zorgt voor meer comfort. Het onderwijspersoneel en de leerlingen hebben een actieve rol bij het terugdringen van het energieverbruik. "Ieder schoolgebouw krijgt een eigen gebruiksaanwijzing. Daarmee maken we het gemakkelijker voor het team om zo energiezuinig mogelijk te zijn. Om dat extra aantrekkelijk te maken mogen ze het geld dat ze als school besparen uitgegeven aan onderwijsinhoudelijke extra's."

In de gemeente Oude IJsselstreek zijn allerlei ontwikkelingen met betrekking tot de scholen gaande. De toekomst van de Mariaschool op de middellange termijn is daardoor onzeker. Voor Essentius is dat geen reden geweest om af te wachten. "De school is met een vrij beperkte investering nu op maat voor actuele onderwijsvragen en men is weer trots op het gebouw. Door die uitstraling zijn er ouders die kiezen voor de Mariaschool en dat levert ook inkomsten op. Want een school krijgt € 50.000,- per kind *) in een schoolloopbaan, dus met vier extra kinderen heb je die verbouwing er al uit."

*) Een school ontvangt jaarlijks € 6.500,-- per kind (cijfers 2015) aan Rijksbijdrage.

 • Type gebouw

  PO

 • Aantal leerlingen dat van de verduurzaming profiteert

  240

 • Actief betrokken

  Schoolbestuur
  Facilitair medewerker
  Leerkrachten
  Locatiedirecteur

 • Oorspronkelijk bouwjaar betrokken gebouwen

  1968

 • Jaar van de verduurzaming

  2016

 • Aantal m2 BVO

  1870

 • Positief betrokken marktpartijen
 • Type maatregelen

  Verwarmen
  Verlichten
  Ventileren
  Isoleren
  Energie beheren
  Beleid aanpassen
  Energie opwekken
  Gedrag aanpassen
  Gebouw beheren

Onderwijskundig

Welke maatregel heeft u getroffen?
Het gebouw is ontworpen voor traditioneel onderwijs binnen de klas. Tegenwoordig is er meer behoefte aan kleinere werkplekken en extra speelruimte. Om dat te bereiken zijn de gangen breder gemaakt, de bibliotheek is integraal onderdeel van de gang geworden, en een klaslokaal is opengebroken om extra werkplekken en werkeilanden te creëren. Om nog meer ruimte te krijgen in de gangen zijn de kapstokken verdwenen en vervangen door kasten waar jassen en tassen in kunnen worden gezet. De klassen zijn ook voorzien van nieuwe kastenwanden.
Tijdens de verbouwing is een aantal mankementen verholpen. Zo is de vloer van de aula vervangen en een deel van het dak gerepareerd. Ook is de hele school van binnen en van buiten geschilderd.

Welke eenmalige kosten gingen hiermee gepaard en hoe heeft u deze gefinancierd?
Het project heeft inclusief energiebesparende maatregelen € 230.000,-- gekost. Voor het grootste deel is dat bekostigd uit de MOP (€ 161.000,--). De rest (€ 69.000,--) is betaald uit opgebouwde reserveringen.

Wat zijn de effecten van de verbouwing op het binnenklimaat, het energieverbruik en de exploitatielasten?
Zie opmerking bij maatregel 'Energiegebruik'

Heeft u uw doel bereikt?
Ja, het is veel minder rommelig in het schoolgebouw en het gebouw past veel beter bij het onderwijsconcept.

TIP
Raak niet meteen in paniek als zich tijdens de werkzaamheden onvoorziene situaties voordoen. Vraag advies aan minimaal twee partijen en laat deze zelf met oplossingen komen.

Energieverbruik

Welke maatregel heeft u getroffen?
Om het energieverbruik en de energiekosten omlaag te brengen is een aantal maatregelen genomen. Als eerste is een energiescan uitgevoerd en zijn waar mogelijk slimme meters geplaatst. Vervolgens zijn de aansluitingen voor gas en elektra en de contracten bij de energieleveranciers up-to-date gebracht. De verlichting is vervangen door energiezuinige LED-verlichting. Tegelijk zijn de plafonds vervangen en uitgerust met isolerende materialen. Op het dak van de school zijn zonnepanelen geplaatst om een deel van de stroom duurzaam op te wekken. Leerlingen gaan informatie over de zelf opgewekte zonne-energie ook gebruiken in de energielessen. De verwarming is opnieuw ingeregeld en zal in de nabije toekomst worden aangepast om de temperatuur in iedere ruimte afzonderlijk te kunnen regelen. Tenslotte zijn alle installaties voorzien van schakelklokken om te voorkomen dat er energie wordt verstookt als het schoolgebouw niet wordt gebruikt.

Welke eenmalige kosten gingen hiermee gepaard en hoe heeft u deze gefinancierd?
De kosten maken deel uit van de € 230.000,-- die de verbouwing heeft gekost. Volgens een ruwe schatting hebben de energiebesparende maatregelen tussen € 20.000,-- en € 30.000,-- gekost.

Wat zijn de effecten van de maatregelen op het binnenklimaat, het energieverbruik en de exploitatielasten?
Doordat de verwarming het gebouw op een meer gecontroleerde wijze verwarmt is het een stuk aangenamer. Het wordt 's ochtends niet meer veel te warm (waardoor ramen werden opengezet om te koelen). Alle maatregelen samen zorgen voor een lagere energierekening. Volgens een schatting in de energiescan leiden de maatregelen (opbrengst zonnepanelen niet meegerekend) tot een besparing van € 3.100,-- op elektriciteit en € 2.800,-- op gas. Dat zou een totale besparing van ruim 35% op de energielasten betekenen. Of dit werkelijk wordt behaald is nog niet bekend.

Heeft u uw doel bereikt?
Het doel is gedeeltelijk bereikt. Als iedere ruimte straks individueel kan worden verwarmd zal het energieverbruik nog verder dalen.

Welke partijen hebben een positieve bijdrage geleverd aan dit resultaat?
DoorAdvies
Duurzaam4Life
AT Solar en Elektrotechniek

Gedrag

Welke maatregel heeft u getroffen?
Energiebesparing is het meest succesvol als het team en de leerlingen hun gedrag gaan aanpassen. De schooldirecteur is de aangewezen persoon (energie coördinator) om dat rechtstreeks te stimuleren, bijvoorbeeld door de leerlingen deel te laten nemen aan het energie lesprogramma. Dit programma wordt in 2018 in alle scholen uitgerold. Essentius biedt het team ondersteuning door te zorgen voor een goede gebruikershandleiding van het gebouw. Daarmee wordt voorkomen dat er klakkeloos wordt gedraaid aan knoppen en instellingen. Als extra stimulans wordt het geld dat de school bespaart op energie gebruikt voor extraatjes in het onderwijs.

Welke eenmalige kosten gingen hiermee gepaard en hoe heeft u deze gefinancierd?
Geen kosten

Wat zijn de effecten van het gedrag op het binnenklimaat, het energieverbruik en de exploitatielasten?
Bewust gedrag zorgt voor een beter binnenklimaat, een lager energieverbruik en lagere exploitatiekosten.

Heeft u uw doel bereikt?
Ja

Welke partijen hebben een positieve bijdrage geleverd aan dit resultaat?
DoorAdvies
Duurzaam4Life
AT Solar en Elektrotechniek


Impressie praktijkervaring

Gerelateerde items