Oud en nieuw in balans

Het statige en compacte Edith Stein College uit 1931 aan het Couperusplein in Den Haag is deels gerenoveerd en deels nieuw gebouwd. Het karakter van de historische gebouwelementen is behouden gebleven doordat de nieuwbouw daar qua sfeer naadloos op aansluit. Ton van Eijk, conrector: "Duurzaamheid stond bij de voorbereidingen niet op de voorgrond, energiebesparing wel."

Het oude gebouw was energetisch zo lek als een mandje. Om de authenticiteit van het gebouw niet aan te tasten is alleen het dak van de kapel, de huidige aula, geïsoleerd. Desondanks wordt er enorm veel op energie bespaard. "Dat komt door het stuk nieuwbouw, waar automatisch alle gangbare isolatiemaatregelen zijn gebruikt. Maar we hebben ook een vernieuwend ventilatiesysteem, dat lucht op een speciale manier inblaast en mengt, waardoor de warmte heel lang in de ruimtes blijft hangen."

Het is nog niet te zeggen of het gebouw werkelijk veel bespaart op energie. Door inregelproblemen van het klimaatsysteem is er in het eerste jaar na de opening teveel gebruik gemaakt van de stadsverwarming. Alle eventuele besparingen zijn daardoor teniet gedaan.

Het gas- en waterverbruik is ten opzichte van het oude pand sterk gedaald. Het is nog niet exact duidelijk hoe dat komt. "Misschien komt het door de nieuwe waterbesparende toiletten. Dagelijks gaan hier minimaal 900 kinderen naar het toilet."

Een heel verrassende besparing op energie komt doordat al het printwerk naar vier grote printers wordt geleid. Daardoor is het printvolume met 75% gedaald. "Het is een hele simpele maatregel om al die printertjes te vervangen door een paar grote, maar je bespaart er enorm mee op energie en papier."

 • Type gebouw

  Voortgezet onderwijs

 • Aantal leerlingen dat van de verduurzaming profiteert

  800

 • Actief betrokken

  Schoolbestuur
  Directie

 • Oorspronkelijk bouwjaar betrokken gebouwen

  1931

 • Jaar van de verduurzaming

  2014

 • Aantal m2 BVO

  6.600

 • Positief betrokken marktpartijen
 • Type maatregelen

  Energiebeheer
  Binnenklimaat
  Isolatie

Klimaatsysteem

Welke maatregel heeft u getroffen?
In de school is een innovatief klimaatsysteem geïnstalleerd. Dat BaOpt-systeem zorgt ervoor dat lucht op een speciale manier wordt ingeblazen, waardoor de luchtmenging heel goed plaatsvindt. Het effect daarvan is dat het niet tocht en dat de warmte blijft langer in de ruimte hangen.

Welke eenmalige kosten gingen hiermee gepaard en hoe heeft u deze gefinancierd?
De kosten maken deel uit van de revitalisatie.

Wat zijn de effecten van de installatie van het klimaatsysteem op het binnenklimaat, het energieverbruik en de exploitatielasten?
Dat is nog niet goed te zeggen, want het inregelen van het systeem verloopt moeizaam en is nog niet helemaal in orde. Mechanisch doet het zijn werk uitstekend.

Heeft u uw doel bereikt?
Zodra alles goed is ingeregeld hebben wij ons doel bereikt.

Welke partijen hebben een positieve bijdrage geleverd aan dit resultaat?
Heijmans

TOP
Wij hebben een prachtig gebouw gekregen.

TIP
Als je werkt volgens een design & build constructie is het aan te raden veel tijd te besteden aan het programma van eisen. Haal ook zeer deskundige mensen in huis om je daarbij te helpen. Dat is cruciaal, want hoe beter je van tevoren hebt bedacht wat er moet komen, des te beter zal het gebouw er later uit komen te zien zoals je bedacht hebt. Wij hebben een prestigieus project op een prestigieuze plaats en we hebben veel inschrijvingen gehad. Dus dat heeft goed uitgepakt. Bedrijven en architecten hebben zich echt uitgesloofd om iets neer te zetten. Maar wees alert, vooral als je een minder aansprekend project hebt.

Printers vervangen

Welke maatregel heeft u getroffen?
Alle circa 30 kleinere printers zijn vervangen door vier hele grote machines. Daar wordt al het printverkeer naartoe geleid.

Welke eenmalige kosten gingen hiermee gepaard en hoe heeft u deze gefinancierd?
De kosten daarvan maken deel uit van de revitalisatie.

Wat zijn de effecten van de installatie van de printers op het binnenklimaat, het energieverbruik en de exploitatielasten?
Het effect is dat het printvolume enorm afneemt. Daarnaast gebruiken vier grote printers veel minder energie dan 30 kleine printers. In de oude situatie had het printvolume een waarde van € 60.000. Dat is met ongeveer 75% omlaag gegaan. Dat komt door besparingen op energie en papier.

Heeft u uw doel bereikt?
Ja


Impressie praktijkervaring

Gerelateerde items