40 jaar oude Sint Jorisschool heeft eigentijds en duurzaam gebouw

De Sint Jorisschool wil bijdragen aan duurzaamheid. In de afgelopen jaren zijn vele maatregelen genomen om de school energiezuinig en gezond te maken. Uiteraard is de bijbehorende kostenbesparing mooi meegenomen, maar educatie is ook een belangrijke motivatie, zegt directeur Annet Wensink. "Wij willen de leerlingen meegeven dat de grondstoffen van deze wereld niet oneindig zijn."

Enkele jaren geleden bleek uit metingen van de GGD dat de luchtkwaliteit in de school erg slecht was. Elk lokaal kreeg daarom een ventilatiesysteem. Om geen warmte te verspillen is gekozen voor een slim systeem, dat eerst de warmte uit de vuile lucht haalt voordat deze naar buiten wordt geblazen. Sensoren in het systeem geven een seintje als de luchtfilters vol zitten en verwisseld moeten worden.  "Zo'n ventilatiesysteem is heel fijn, maar het went wel. Toen we laatst een kleine storing hadden dacht je meteen 'wat stinkt het in dat lokaal'.  Het is voor ons dus heel belangrijk dat de lucht 'op groen' blijft. Zo noemen de leerlingen dat, omdat er een groen lampje brandt als de luchtkwaliteit goed is."

Een volgende stap was een betere afstemming van de drie cv-ketels in het gebouw. In het verleden kwam het weleens voor dat één van de ketels een hele vakantie door brandde. Met een nieuwe bediening via internet is het heel eenvoudig geworden om de ketels goed af te stemmen op de openingstijden van de school.

Sinds 2015 is de school uitgerust met 114 zonnepanelen en energiezuinige led-verlichting. Daardoor is het gebouw nu stroomneutraal. Dit is uitgevoerd door Slim Opgewekt, vooral omdat dat bedrijf meedenkt over 'wat de verduurzaming betekent voor de kinderen'. "Zij leveren echt maatwerk in hoe je dit voor kinderen introduceert. Ze hebben een lesprogramma, maken van de ingebruikname een leuk evenement en ze zijn bereid om mee te denken over andere energieprojecten. Dat is heel fijn, ze zijn ontzettend betrokken."

Nu het gebouw in orde is wordt er nagedacht over de materialen in de school. "Wij zijn heel kritisch op het gebruik van schoonmaakmiddelen, toiletpapier en dergelijke. Want ook daar kan een stuk duurzamer mee worden omgegaan."

 • Type gebouw

  PO

 • Aantal leerlingen dat van de verduurzaming profiteert

  230

 • Actief betrokken

  Schoolbestuur
  Locatiedirecteur
  Leerlingen

 • Oorspronkelijk bouwjaar betrokken gebouwen

  Jaren 70

 • Jaar van de verduurzaming

  2015

 • Aantal m2 BVO

  1300

 • Positief betrokken marktpartijen
 • Type maatregelen

  Verlichten
  Ventileren
  Energie opwekken
  Financiering regelen
  Gedrag aanpassen
  Gebouw beheren

Ventilatiesysteem met WTW

Welke maatregel heeft u getroffen?
In elk lokaal is een ventilatiesysteem aangelegd met warmteterugwinning. Het systeem werkt vrijwel volautomatisch op basis van het CO2-niveau. Slimme sensoren geven een seintje als het tijd is om de filters te vervangen.

Welke eenmalige kosten gingen hiermee gepaard en hoe heeft u deze gefinancierd?
De kosten liggen tussen € 50.000 - € 100.000. Dat is voor de helft door de gemeente bekostigd en voor de helft door het schoolbestuur.

Wat zijn de effecten van de installatie van het ventilatiesysteem op het binnenklimaat, het energieverbruik en de exploitatielasten?
Het binnenklimaat is een stuk verbeterd. Concrete cijfers over de gezondheid van leerlingen en leerkrachten zijn er niet, maar wij hebben niet te maken van die golven dat er halve klassen ziek zijn. De systemen zijn per lokaal in te stellen. Dat scheelt in het energieverbruik.

Heeft u uw doel bereikt?
Ja, het doel is bereikt.

Zonnepanelen en zuinige verlichting

Welke maatregel heeft u getroffen?
Er zijn 114 zonnepanelen op het dak van de school gelegd. Daarnaast is alle TL-verlichting vervangen door energiezuinige LED-lampen.

Welke eenmalige kosten gingen hiermee gepaard en hoe heeft u deze gefinancierd?
De kosten daarvan zijn € 50.000 - 100.000. Dat is gefinancierd door een externe partij en wordt terugbetaald vanuit de opbrengst van de zonnepanelen.

Wat zijn de effecten van de installatie van de zonnepanelen en verlichting op het binnenklimaat, het energieverbruik en de exploitatielasten?
Licht van LED-lampen is aangenamer dan dat van TL-buizen, dus er is een positief effect op het binnenklimaat. Door de zonnepanelen is de school elektrisch energieneutraal. Dat is gunstig voor de exploitatielasten.

Heeft u uw doel bereikt?
Het doel is meer dan bereikt, want behalve dat we energie besparen worden de leerlingen betrokken bij het project. In de school hangt een monitoringscherm waarop zij kunnen zien hoeveel energie er wordt opgewekt, in voor hen begrijpelijke taal en beeld.

Welke partijen hebben een positieve bijdrage geleverd aan dit resultaat?
Slim Opgewekt!

Slimme sensoren

Welke maatregel heeft u getroffen?
De installaties in de school zijn op allerlei manier voorzien van sensoren. De gewone gasmeters zijn vervangen door slimme meters, Sensoren in het ventilatiesysteem voorkomen een te groot stroomverbruik. De aansturing van de cv-ketels is nu gekoppeld en via internet in te stellen. Daardoor zijn de momenten waarop de installaties worden ingeschakeld beter af te stemmen op de gebruikstijden van de school.

Welke eenmalige kosten gingen hiermee gepaard en hoe heeft u deze gefinancierd?
De kosten van deze sensoren zijn € 0 - 20.000. Dat heeft het schoolbestuur bekostigd.

Wat zijn de effecten van de installatie van de sensoren op het binnenklimaat, het energieverbruik en de exploitatielasten?
De sensoren hebben allemaal het doel het energieverbruik te beperken. Dat is gunstig voor de exploitatielasten.

Heeft u uw doel bereikt?
Ja


Impressie praktijkervaring

Gerelateerde items