Ouders Jan van Rijckenborgh-scholen bekostigen zonnepanelen

In ongeveer drie weken tijd kreeg de Jan van Rijckenborghschool in Heiloo voldoende geld bij elkaar om 66 zonnepanelen aan te schaffen. Daarmee kan de school in zijn eigen elektrische energiebehoefte voorzien. Het idee was afkomstig van een ouder, vertelt directeur Marije Peters. "Zelf energie opwekken is een actueel onderwerp en daar wilden we wel aan meedoen, samen met onze school in Hilversum. Die ouder heeft subsidie aangevraagd en het hele project opgestart."

In totaal was er € 40.000 nodig om beide scholen te voorzien van zonnepanelen. Dat is bij elkaar gebracht met hulp van crowdfundingplatform GreenFund Holland. Dat heeft bij de start van de campagne communicatiemateriaal beschikbaar gesteld, dat de school kon gebruiken voor een persbericht in de krant, op de website, op Facebook en in nieuwsbrieven. Vervolgens konden de ouders een bedrag naar keuze inleggen via het platform. "Financieel is het best aantrekkelijk. Sparen levert niet zoveel meer op en op deze manier halen ze een rendement van 2,5% in maximaal tien jaar tijd. Het is bovendien voor een goed doel, want ze helpen de school waar hun eigen kinderen naartoe gaan."

Met de zonnepanelen levert de school een bijdrage aan duurzaamheid en de gezamenlijke zorg voor de leefomgeving. In de lessen is er aandacht voor zonne-energie en op een informatiepaneel in de hal is op kindvriendelijke wijze af te lezen hoeveel stroom de panelen opwekken. Financieel profijt heeft de school de komende jaren nog niet van de opgewekte energie. "Met crowdfunding kun je gemakkelijk geld bij elkaar krijgen voor de bekostiging, maar de medaille heeft ook een keerzijde. Dat is dat de opbrengst de eerste jaren wordt gebruikt om dat geld terug te betalen."

 • Type gebouw

  Primair onderwijs

 • Aantal leerlingen dat van de verduurzaming profiteert

  85

 • Actief betrokken

  Schoolbestuur
  Locatiedirecteur
  Ouders

 • Oorspronkelijk bouwjaar betrokken gebouwen

  1960

 • Jaar van de verduurzaming

  2016

 • Positief betrokken marktpartijen
 • Type maatregelen

  Energie opwekken
  Financiering regelen

Crowdfunding

Welke maatregel heeft u getroffen?
Voor de aanschaf van zonnepanelen op beide scholen van Jan van Rijckenborgh was nog € 38.000 nodig. Om dat geld bij elkaar te brengen is aan de ouders een bijdrage gevraagd. Het geld wat zij hebben ingelegd zijn ze niet kwijt. Het is een belegging, die ze over 8 - 10 jaar terugkrijgen met een rendement van 2,5%.

Welke eenmalige kosten gingen hiermee gepaard en hoe heeft u deze gefinancierd?
Met de crowdfundingactie gaan geen kosten gepaard.

Wat zijn de effecten van de installatie van zonnepanelen op het binnenklimaat, het energieverbruik en de exploitatielasten?
De zonnepanelen leveren energie op, maar de scholen hebben daar de eerste 8 - 10 jaar geen voordeel van in de exploitatie. In die jaren wordt de opbrengst gebruikt om de investering terug te verdienen. Pas daarna gaat de energierekening van de scholen omlaag.

Heeft u uw doel bereikt?
Ja, het doel is bereikt.

Welke partijen hebben een positieve bijdrage geleverd aan dit resultaat?
GreenFund Holland

TOP
De actie was een succes. Het geld was snel bij elkaar.

TIPS
1. Door de zonnepanelen vrijwel volledig te financieren vanuit crowdfunding duurt het lang voordat de school in de exploitatie voordeel heeft van de zonnepanelen. Dat is een beetje demotivererd. Als je als schoolbestuur voldoende middelen hebt is het een optie om een deel van de panelen zelf te financieren. Dan kost het minder tijd om het deel dat met crowdfunding is gefinancierd terug te betalen.
2. Ouderbetrokkenheid is erg belangrijk bij dergelijke acties. Informeer de ouders daarom zo vroeg mogelijk over de plannen. Dat zorgt voor veel goodwill en heeft als resultaat dat meer ouders een steentje bijdragen.


Gerelateerde items