PCC Heiloo voor 30 jaar huurder van 'eigen' duurzaam schoolgebouw

Sinds 2014 is het Petrum Canisius College Heiloo gevestigd in een modern, energiezuinig en duurzaam schoolgebouw. Het gebouw wordt 30 jaar lang gehuurd op basis van het nieuwe financieringsconcept 'Huren als een eigenaar'. De school heeft lage exploitatiekosten en is verzekerd van een goed onderhouden gebouw en installaties. Herman Jansen, voormalig directeur financiën en beheer: "De school is in alle opzichten gebaat bij deze oplossing."

Het oude gebouw van PCC Heiloo was bijna 50 jaar oud. Het was te groot, er was achterstallig onderhoud, de installaties waren verouderd en het gebouw was niet geïsoleerd. Het schoolbestuur moest kiezen: een ingrijpende renovatie of nieuwbouw. Men koos voor vervangende nieuwbouw omdat daarmee een hoger duurzaamheidsniveau kon worden gehaald met als resultaat lagere exploitatiekosten.  Vanwege een budgettair lastige positie van de gemeente was een gebruikelijke financieringscontructie niet mogelijk. Daarom is gekozen voor alternatieve financiering op basis van een doordecentralisatievariant. Het geld dat via de gemeente uit de doordecentralisatie kwam werd samengevoegd met de MI-gelden van de schoo. Daarmee kon een financiering worden aangegaan bij een commerciële partij.

Duurzaamheid is een essentieel onderdeel van het financieringsconcept, legt Jansen uit.  "Bij deze manier van financieren, waarbij geldstromen worden samengevoegd, betrek je de exploitatie bij de investeringen. Dat betekent concreet dat wij meer konden investeren dan de gemeente normaliter zou hebben gedaan. Daardoor was er geld voor duurzame materialen, een systeem voor warmte-koude-opslag (WKO) en zonnepanelen. Het gebouw is daarnaast heel compact. Al die dingen samen zorgen ervoor dat de exploitatie van de school gunstiger werd."

De school huurt het gebouw van een daarvoor opgerichte stichting op basis van een reguliere ROZ-huurovereenkomst. Die stichting is verantwoordelijk  voor het beheer en onderhoud van het gebouw, inclusief de installaties. "De installaties zijn een dominant onderdeel van de duurzame gebouwconfiguratie. Het is dus logisch dat het onderhoud van gebouw én installaties in één hand blijft. Voor de school is dat het erg handig dat de stichting dat onderhoud doet. En het zit allemaal in de huurprijs."

 • Type gebouw

  PO

 • Aantal leerlingen dat van de verduurzaming profiteert

  320

 • Actief betrokken

  Schoolbestuur

 • Oorspronkelijk bouwjaar betrokken gebouwen

  1961

 • Jaar van de verduurzaming

  2014

 • Aantal m2 BVO

  3.587 (oud)
  3.231 (nieuw)

 • Positief betrokken marktpartijen
 • Type maatregelen

  Energie beheren
  Financiering regelen
  Energie opwekken
  Gebouw beheren

Financiering regelen

Welke maatregel heeft u getroffen?
De nieuwe school is gebouwd op basis van het financieringsconcept 'Huren als een eigenaar'.  Hoe die financieringsconstructie in elkaar zit is te lezen is de RVO-publicatie die rechts bovenaan deze pagina te downloaden is.

Wat zijn de effecten van de installatie van de financieringsconstructie op het binnenklimaat, het energieverbruik en de exploitatielasten?
Concreet kon er meer geld in het gebouw worden geïnvesteerd. Dat is gebruikt voor duurzame maatregelen. Het effect daarvan is een beter binnenklimaat, lagere energiekosten en een gunstiger exploitatie.

Heeft u uw doel bereikt?
Ja, het doel is bereikt, de komende 30 jaar is de school goed gehuisvest.

Welke partijen hebben een positieve bijdrage geleverd aan dit resultaat?
Stichting Maatschappelijk Vastgoed

TOP
Alle betrokken partijen (school, gemeente) hebben goed meegedacht.

TIP
Als schoolbesturen de indruk hebben dat hun gemeente vanwege financiële redenen niet of kwalitatief onvoldoende goede schoolgebouwen kan realiseren, is deze financieringsconstructie een alternatief.

Energiebesparende maatregelen

Welke maatregel heeft u getroffen?
Het energieverbruik van het nieuwe gebouw is ten opzichte van het oude gebouw flink teruggedrongen. Dat komt met name door de volgende duurzaamheidsmaatregelen: WKO, warmtepomp, compacte efficiënte bouw, zonnepanelen, goede isolatie.

Welke eenmalige kosten gingen hiermee gepaard en hoe heeft u deze gefinancierd?
De kosten maken deel uit van de bouwsom van € 5,4 miljoen.

Wat zijn de effecten van de installatie van de energiebesparende maatregelen op het energieverbruik en de exploitatielasten?
De gebouwgebonden energiekosten zijn € 13.000 per jaar, ofwel € 14 per vierkante meter. Dat is 83% lager dan in het oude gebouw, waar de energiekosten € 87.000 waren.

Heeft u uw doel bereikt?
Ja, het doel is bereikt.

TIP
Investeren in energiebesparende maatregelen verdienen zich tijdens de gebruiksperiode meestal ruimschoots terug. Denk hieraan bij de voorbereidingen van renovatie- en nieuwbouwprojecten.


Impressie praktijkervaring

Gerelateerde items