CV-ketels vervangen door warmtepomp bij De Brêge/De Dyk

Schoolbestuur Piter Jelles heeft in 2016 de CV-ketels in één van haar gebouwen vervangen door een warmtepomp. Uit monitoring bleek dat het gasverbruik in het vrij nieuwe gebouw voor verbetering vatbaar was, zegt facilitair coördinator Geesje Westra. "Er zit betonkernactivering in het gebouw. Daardoor is het heel geschikt voor een warmtepomp."

Bij de tien schoolgebouwen van Piter Jelles wordt al enkele jaren veel gedaan aan energiemonitoring. Het doel is het energiebeheer te optimaliseren. "Als je wat meer gebouwen hebt kun je het energieverbruik heel goed vergelijken en op zoek gaan naar afwijkingen naar boven of beneden. Zo kwam ook het gebouw van De Brêge/De Dyk in beeld."

Samen met de vaste partners (installateur Heijmans en adviseur HIJ5) is berekend dat  met een warmtepomp een stuk minder energie verbruikt zou worden. "Dat scheelt 50.000 kuub gas per jaar. Dat is zoveel, dat die warmtepomp in ongeveer vijf jaar wordt terugverdiend." Eén van de twee CV-ketels is gebruikt om een oude ketel in een ander schoolgebouw te vervangen. Ook dat levert een energiebesparing op. De andere ketel blijft voor de zekerheid nog even als backup staan.

Het plaatsen van een warmtepomp vraagt een flinke investering van het schoolbestuur. Westra vindt het van lef getuigen dat de directie dat heeft aangedurfd. "Het is geweldig dat de directie ons advies heeft overgenomen, want het is wel een grote stap. Maar we zijn nog niet klaar. In 2017 willen we zonnepanelen plaatsen om de energie voor de warmtepomp op te wekken. Als dat is gerealiseerd zijn we volledig energieneutraal."

De foto's van het gebouw bij deze praktijkervaring zijn beschikbaar gesteld door Jeanne Dekkers Architectuur.

 • Type gebouw

  VO

 • Aantal leerlingen dat van de verduurzaming profiteert

  800

 • Actief betrokken

  Schoolbestuur
  Facilitair coördinator

 • Oorspronkelijk bouwjaar betrokken gebouwen

  2006

 • Jaar van de verduurzaming

  2016

 • Aantal m2 BVO

  5.186

 • Positief betrokken marktpartijen
 • Type maatregelen

  Energie beheren
  Verwarmen
  Energie opwekken
  Monitoring

Warmtepomp

Welke maatregel heeft u getroffen?
Het gebouw van De Brêge/De Dyk heeft betonkernactivering. Dat betekent dat er warm water door de muren, plafonds en vloeren wordt gepompt om het gebouw te verwarmen. Uit een benchmark bleek dat de CV-ketels die dat water verwarmen behoorlijk veel gas verbruikten. Een warmtepomp, die werkt op elektriciteit, moet veel zuiniger zijn.

Welke eenmalige kosten gingen hiermee gepaard en hoe heeft u deze gefinancierd?
Het installeren van een warmtepomp vraagt een investering van circa 150.000 euro. Dat is bekostigd door het schoolbestuur.

Wat zijn de effecten van de installatie van de warmtepomp op het energieverbruik en de exploitatielasten?
Uit berekeningen blijkt dat een warmtepomp ons jaarlijks 50.000 kubieke meter gas bespaart. Het elektriciteitsverbruik stijgt wel. Desondanks dalen de exploitatielasten zo sterk, dat de warmtepomp zichzelf in hooguit vijf jaar terugverdient.

Heeft u uw doel bereikt?
Het doel is bereikt, al moeten we nog wel afwachten of de ingeschatte besparingen werkelijk worden gerealiseerd.

Welke partijen hebben een positieve bijdrage geleverd aan dit resultaat?
HIJ5 Regiepartners
Heijmans

TIP
Ga het energiebeheer van de gebouwen serieus aanpakken en begin met monitoren. Dat kost misschien een paar honderd euro, maar dat verdien je gegarandeerd terug. Zonder monitoring kom je er bijvoorbeeld nooit achter dat kachels onnodig lang branden. En als je het niet weet kun je ook geen maatregelen nemen.

 


Impressie praktijkervaring

Gerelateerde items