Plusgroep werkt mee aan energiebesparing op de Oranjeschool

De Oranjeschool deed in 2016 mee aan de Klimaatverbond Energy Battle. Leerlingen uit de plusgroep gingen de uitdaging aan om thuis en op school zoveel mogelijk energie te besparen. Dirk Hogewoning, student milieukunde en stagiair van de gemeente Katwijk, begeleidde het project. "Het gebouw was kort geleden grondig gerenoveerd, maar er bleken toch nog wel wat verbeterpunten te zijn ten aanzien van het energieverbruik."

Door de meterstanden goed bij te houden werd duidelijk dat 33% van de energie werd verbruikt op tijdstippen waarop de school gesloten was. Samen met de leerlingen uit de plusgroep ging Dirk op zoek naar besparingsmogelijkheden. "We vonden een kamer die nauwelijks wordt gebruikt en waar de verwarming aan stond terwijl het raam was geopend. Ook ontdekten we dat apparaten als de boiler en de serverkoeling altijd aan stonden. Deze zijn nu zo ingesteld dat ze 's avonds en in het weekeinde worden uitgeschakeld. Wat ook flink bijdraagt aan de energiebesparing is dat iedereen in de school wordt aangemoedigd om alle verlichting en verwarmingen die onnodig aan staan uit te zetten. Deze eenvoudige maatregelen kosten niets en hebben in de vier weken van de battle al gezorgd voor 8% gas- en 6% stroombesparing."

Enthousiasme leidt tot permanente energiemonitoring
De plusgroep kreeg elke vrijdag een les met opdrachten over energie. Daarin deelden de leerlingen enthousiast welke maatregelen ze thuis hadden gedaan en werd bedacht welke mogelijkheden er op school nog waren om energie te besparen. Via door henzelf gemaakte vlogs kon iedereen die voortvarende aanpak volgen. De gemeente Katwijk is blij het het resultaat en heeft aangeboden om de school te voorzien van permanente energiemonitoring. Op basis van de inzichten die daaruit verkregen worden kan de school een goede afweging maken over maatregelen om het energiegebruik de komende tijd nog verder te verlagen.

 • Type gebouw

  Primair onderwijs

 • Aantal leerlingen dat van de verduurzaming profiteert

  240

 • Actief betrokken

  Leerkrachten
  Locatiedirecteur
  Ouders
  Leerlingen

 • Oorspronkelijk bouwjaar betrokken gebouwen

  1951 (renovatie 2012)

 • Jaar van de verduurzaming

  2016

 • Aantal m2 BVO

  1.290

 • Gebruikte hulpmiddelen

  Klimaatverbond Energy Battle

 • Positief betrokken marktpartijen
 • Type maatregelen

  Verwarmen
  Verlichten
  Ventileren
  Gedrag aanpassen

Energiemonitoring

Welke maatregel heeft u getroffen?
Energiemonitoring verschafte inzicht in het verbruik van installaties en apparatuur. Op grond daarvan konden de momenten waarop deze apparaten worden in- en uitgeschakeld beter worden afgestemd op de gebruikstijden van de school.

Welke eenmalige kosten gingen hiermee gepaard en hoe heeft u deze gefinancierd?
Aan deze monitoring zijn geen kosten verbonden.

Wat zijn de effecten van de installatie van de energiemonitoring op het binnenklimaat, het energieverbruik en de exploitatielasten?
Het energiegebruik is gedaald (gas 8%, elektriciteit 6%). Dat heeft een positief effect op de exploitatielasten.

Heeft u uw doel bereikt?
Deels, de Energy Battle duurt maar vier weken. Door continu te monitoren zijn wellicht nog meer besparingen mogelijk.

Welke partijen hebben een positieve bijdrage geleverd aan dit resultaat?
Klimaatverbond
Wattcher

TOP
De leerlingen zijn erg enthousiast om aan dit soort projecten mee te werken.

TIP
Zorg voor permanente energiemonitoring. Dit geeft inzicht in de bespaarmogelijkheden en de effecten van de aanpassingen.


Gerelateerde items